ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 30

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
5. februar 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2005/C 030/1

Menjalni tečaji eura

1

2005/C 030/2

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3609 – Cinven/France Telecom Cable – NC Numericable) ( 1 )

2

2005/C 030/3

Sporočilo Komisije v okviru izvajanja 97/67/EC ( 1 )

3

2005/C 030/4

Mnenje Komisije z dne 29. decembra 2004 o spremenjenem načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz jedrske elektrarne Nogent-sur-Seine v Franciji v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

5

2005/C 030/5

Mnenje Komisije z dne 26. julija 2004 o odstranjevanju radioaktivnih odpadkov nastalih ob razgradnji ostanka raziskovalnega reaktorja FRF2 v Frankfurtu na Majni, Hessen, Zvezna republika Nemčija, v skladu s členom 37 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ( 1 )

6

2005/C 030/6

Državne pomoči – Italija — Državna pomoč C 38/2004 (prej NN 58/04) – Pomoč za podjetje Portovesme Srl — Poziv k predložitvi pripomb v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES ( 1 )

7

2005/C 030/7

Informativno sporočilo o razpisu za projekte in podporne dejavnosti (PASR – 2005) v okviru pripravljalnega ukrepa za Povečevanje evropskega industrijskega potenciala na področju raziskovanja varnosti

11

2005/C 030/8

Državne pomoči – Italija — Državna pomoč C 32/2004 (ex N347/2003) – Podaljšanje dobavnega roka za pet potniških ladij, ki jih gradi Fincantieri — Poziv k predložitvi pripomb v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES ( 1 )

12

2005/C 030/9

Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

16

2005/C 030/0

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3661 – CDP/Stmicroelectronics) ( 1 )

22

2005/C 030/1

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3626 – Permira/Private Equity Partners/Marazzi) ( 1 )

22

 

III   Obvestila

 

Komisija

2005/C 030/2

Poziv za zbiranje predlogov – GD EAC (Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo) št. 85/04 — Poziv za predložitev inovativnih projektov sodelovanja, usposabljanja in informiranja Akcija 5 – Podporni ukrepi

23

 

Popravek

2005/C 030/3

Popravek Objave zaključnih računov finančnega leta 2003 agencij in organov Evropske unije (UL C 292, 30.11.2004)

25

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Komisija

5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/1


Menjalni tečaji eura (1)

4. februarja 2005

(2005/C 30/01)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2958

JPY

japonski jen

134,71

DKK

danska krona

7,4435

GBP

funt šterling

0,6883

SEK

švedska krona

9,0853

CHF

švicarski frank

1,5591

ISK

islandska krona

81,48

NOK

norveška krona

8,292

BGN

lev

1,9557

CYP

ciprski funt

0,583

CZK

češka krona

29,963

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

243,79

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,696

MTL

malteška lira

0,4306

PLN

poljski zlot

3,981

ROL

romunski leu

37 385

SIT

slovenski tolar

239,72

SKK

slovaška krona

38,043

TRY

turška lira

1,7107

AUD

avstralski dolar

1,6835

CAD

kanadski dolar

1,6101

HKD

hongkonški dolar

10,106

NZD

novozelandski dolar

1,8215

SGD

singapurski dolar

2,1181

KRW

južnokorejski won

1 330,79

ZAR

južnoafriški rand

7,9695


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/2


Predhodna priglasitev koncentracije

(Št. primera COMP/M.3609 – Cinven/France Telecom Cable – NC Numericable)

(2005/C 30/02)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Dne 28. januarja 2005 je Komisija prejela priglasitev predlagane koncentracije po členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Cinven Limited („Cinven“, Združeno kraljestvo) prevzema v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta nadzor nad celotnima podjetjema France Télécom Câble („FTC“, Francija), ki je hčerinska družba France Télécom SA (Francija), in NC Numéricâble („NCN“, France), hčerinsko družbo Groupe Canal+ (Francija), na podlagi nakupa delnic.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Cinven: naložbeni sklad;

za FTC: storitve kabelske televizije in interneta;

za NCN: storitve kabelske televizije in interneta.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v obseg Uredbe (ES) št. 139/2004, vendar končna odločitev o tem še ni podana.

4.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlaganega postopka.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (št. faksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.3609 – Cinven/France Telecom Cable – NC Numericable na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/3


Sporočilo Komisije v okviru izvajanja 97/67/EC

(2005/C 30/03)

(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi)

ESO (1)

Sklic in naslov harmoniziranega standarda (in referenčni dokument)

Referenca za nadomestni standard

Datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti nadomestnega standarda

Opomba 1

CEN

EN 13619:2002

Poštne storitve – Prenos pošiljk – Optične karakteristike za prenos pisemskih pošiljk

 

CEN

EN 13724:2002

Poštne storitve – Odprtine na hišnih predalčnikih in vratne reže za pisma – Zahteve in preskusne metode

 

CEN

EN 13850:2002

Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke prednostne pošte in pošte prvega razreda

 

CEN

EN 14012:2003

Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje pritožbenih in odškodninskih postopkov

 

CEN

EN 14137:2003

Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje izgube priporočenih pošiljk in drugih vrst poštnih storitev, pri katerih se uporablja sledilni sistem ‚track and trace‘

 

CEN

EN 14142-1:2003

Poštne storitve – Baze naslovov – 1.del: Sestavni deli poštnih naslovov

 

CEN

EN 14508:2003

Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za posamične pošiljke neprednostne pošte in pošte drugega razreda

 

CEN

EN 14534:2003

Poštne storitve – Kakovost storitev – Merjenje časa prenosa od sprejema do vročitve za masovno pošto

 

Opomba 1: Običajno bo datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum preklica („dow“), ki ga določi Evropska organizacija za standardizacijo, vendar je treba opozoriti uporabnike teh standardov na dejstvo, da je v nekaterih izjemnih primerih to lahko drugače.

Opomba 3: V primeru sprememb je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegove morebitne prejšnje spremembe in nove citirane spremembe. Nadomestni standard (stolpec 3) zato sestoji iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih predhodnih sprememb, vendar brez nove citirane spremembe. Na določen datum za nadomestni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz direktive.

OPOMBA:

Katere koli informacije o razpoložljivosti standardov nudijo evropske organizacije za standardizacijo ali nacionalne organizacije za standarde, katerih seznam je priložen k Direktivi 98/34/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta, spremenjene z Direktivo 98/48/ES (3).

Objava sklicev v Uradnem listu Evropske unije ne pomeni, da so standardi na voljo v vseh jezikih Skupnosti.

Več informacij o harmoniziranih standardih najdete na internetu na

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Evropske organizacije za standarde:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruselj, tel.(32-2) 550 08 11; faks (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruselj, tel.(32-2) 519 68 71; faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.(33) 492 94 42 00; faks (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org)

(2)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(3)  UL L 217, 5.8.1998, str. 18.


5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/5


MNENJE KOMISIJE

z dne 29. decembra 2004

o spremenjenem načrtu za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz jedrske elektrarne Nogent-sur-Seine v Franciji v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

(2005/C 30/04)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

7. junija 2004 je Evropska komisija od francoske vlade v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom prejela splošne podatke v zvezi s spremenjenim načrtom za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz jedrske elektrarne Nogent-sur-Seine.

Na podlagi teh podatkov in dodatnih podatkov, ki jih je Komisiji na njeno zahtevo z dne 19. julija 2004 zagotovilo Stalno predstavništvo Francije dne 21. septembra 2004, ter po posvetovanju s skupino strokovnjakov je Komisija oblikovala naslednje mnenje:

(a)

Razdalja med elektrarno in najbližjim mestom na ozemlju druge države članice, v tem primeru Belgije in Luksemburga, je približno 200 km.

(b)

Načrtovana sprememba bo povzročila splošno zmanjšanje omejitev za izpust plinastih in tekočih snovi, razen za tekoči tritij, za katerega je predvideno povečanje.

(c)

Med normalnim obratovanjem načrtovana sprememba ne bo povzročila izpostavljenosti prebivalstva v drugi državi članici, ki bi bila pomembna iz zdravstvenega vidika.

(d)

V primeru nenačrtovanih izpustov tekočih radioaktivnih odpadkov zaradi nesreče tipa in razsežnosti, preučenih v začetnih splošnih podatkih, načrtovana sprememba v sistemu upravljanja porabe goriva z vidika zdravja ne bo pomembno vplivala na prebivalstvo druge države članice.

Komisija zato meni, da izvajanje spremenjenega načrta za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz jedrske elektrarne Nogent-sur-Seine v Franciji med običajnim obratovanjem in v primeru nesreče tipa ali razsežnosti, preučenih v splošnih podatkih, ne bo povzročilo radioaktivnega onesnaženja vode, zemlje ali ozračja druge države članice, ki bi bilo pomembno z zdravstvenega vidika.


5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/6


MNENJE KOMISIJE

z dne 26. julija 2004

o odstranjevanju radioaktivnih odpadkov nastalih ob razgradnji ostanka raziskovalnega reaktorja FRF2 v Frankfurtu na Majni, Hessen, Zvezna republika Nemčija, v skladu s členom 37 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo

(2005/C 30/05)

(besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

30. januarja 2004 je Evropska Komisija v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom, prejela od nemške vlade splošne podatke v zvezi z odstranjevanjem radioaktivnih odpadkov nastalih ob razgradnji ostanka raziskovalnega reaktorja FRF2.

Na podlagi teh podatkov in dodatnih informacij, ki jih je predložila nemška vlada 22. aprila 2004, ter po posvetovanju s skupino strokovnjakov, je Komisija pripravila naslednje mnenje:

(a)

Razdalja med elektrarno in najbližjo točko druge države članice, v Franciji, je približno 120 km.

(b)

Med običajnim postopkom tekoči in plinasti izpust ne bo povzročil izpostavljenosti prebivalstva v drugih državah članicah, ki bi bila pomembna z zdravstvenega vidika.

(c)

Radioaktivni odpadki v trdnem stanju nastalih ob razgradnji bodo prek hesenskega regionalnega zbirališča, preneseni v odobreno začasno skladišče. Neradioaktivni odpadki v trdnem stanju ali odpadne snovi in snovi, ki so izvzete iz predpisanega nadzora bodo odstranjene kot običajni odpadki ali ponovno uporabljene ali reciklirane. To bo opravljeno v skladu z merili temeljnih varnostnih standardov (Direktiva 96/29/EURATOM).

(d)

V primeru nenačrtovanih izpustov radioaktivnih odpadkov, ki bi lahko sledili nesreči, tipa in razsežnosti, upoštevani v splošnih podatkih, verjetne doze, ki bi jim bilo izpostavljeno prebivalstvo v drugih državah članicah, ne bi bile znatne z zdravstvenega vidika.

Komisija meni, da je izvedba načrta o odstranjevanju radioaktivnih odpadkov, ne glede na obliko, ki so posledica razgradnje raziskovalnega reaktorja FRF2 v Frankfurtu na Majni, Hessen, Zvezna republika Nemčija, običajen postopek in, da v primeru nesreče, tipa in razsežnosti, upoštevane v splošnih podatkih, ni verjetno radioaktivno onesnaženje, ki bi bilo znatno za zdravje prebivalcev, vodo, tla ali zračni prostor druge države članice.


5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/7


DRŽAVNE POMOČI – ITALIJA

Državna pomoč C 38/2004 (prej NN 58/04) – Pomoč za podjetje Portovesme Srl

Poziv k predložitvi pripomb v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES

(2005/C 30/06)

Besedilo velja za EGP

Z dopisom z dne 16. novembra 2004, navedenim v verodostojnem jeziku na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija obvestila Italijo o svojem sklepu, da bo začela postopek na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES o zgoraj omenjeni pomoči.

Zainteresirane stranke lahko predložijo pripombe v roku enega meseca od objave tega povzetka in pisma, ki mu sledi, na naslednji naslov:

Evropska komisija

Generalni direktorat za konkurenco

Oddelek Državna pomoč

SPA 3 6 / 5

B-1049 BRUSELJ

Faks: (32-2) 296 12 42

Te pripombe bodo posredovane Italiji. Za varovanje podatkov identitete zainteresirane stranke, ki predloži pripombe, se lahko zaprosi pisno, potrebno pa je navesti motive za to prošnjo.

1.   Opis

Odločba predsednika Ministrskega sveta z dne 6. februarja 2004 navaja, da bo za dobavo električne energije podjetjem v sektorju proizvodnje iz aluminija, svinca, srebra in cinka, ki se nahajajo na otoških ozemljih z neobstoječimi ali pomanjkljivimi povezavami z nacionalnim omrežjem za energijo in plin, do 30. junija 2007 dodeljena stopnja preferencialne dajatve.

S sklepom št. 110/04 z dne 5. julija 2004Organ za električno energijo in plin navaja, da so lahko podjetja: Alcoa Srl (nekdanji Alumix SpA), Portovesme Srl, ILA (Industria Lavorazioni Alluminio Spa) in Euroallumina Spa, ki se vsa nahajajo na območju Sardinije, v skladu z zgoraj omenjeno odločbo deležna ugodnosti posebne tarifne obravnave.

Ta postopek je opisan v členu 73 Določb za izvajanje storitev prenosa, distribucije, merjenja in prodaje električne energije za obdobje 2004-2007, predvidenim v Prilogi A k sklepu Organa za električno energijo in plin z dne 30. januarja 2004, št. 5 (1) in v njegovih dopolnitvah (2). Za potrošnika električne energije predvideva odobritev „odškodnine“ (componente tariffaria compensativa), določene na osnovi razlike med električno tarifo, določeno s strani dobavitelja energije, in stopnjo preferencialne dajatve.

2.   Vrednotenje

Da bi lahko presodili, če ta postopek predstavlja pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe, je treba opredeliti, ali ta postopek nudi ugodnosti za svoje upravičence, če so te ugodnosti iz državnih virov, če ti ukrepi vplivajo na konkurenco in če lahko vplivajo na izmenjavo med državami članicami.

Uporaba električnih tarif, ki so nižje od tržnih, predstavlja gospodarsko ugodnost, v kolikor so znižani proizvodni stroški upravičencev. Te znižane tarife nudijo ugodnosti podjetjem v sektorju proizvodnje iz aluminija, svinca, srebra in cinka, ki delujejo v enem območju Italije (Sardinija); trenutno imajo ugodnosti le štiri podjetja. Omenjene tarife podpirajo ta podjetja, v kolikor ugodnosti niso dodeljene podjetjem izven teh proizvodnih sektorjev ter podjetjem v istih sektorjih, ki so aktivni izven teh con.

V posebnih primerih italijanske oblasti enostransko sprejmejo odločitev v zvezi z znižanjem električnih tarif. V skladu s Sklepom Organa za električno energijo in plin št. 148 z dne 9. avgusta 2004 je to znižanje financirano z neposredno plačanimi odškodninami potrošnikom energije s strani Cassa Conguaglio per il settore elettrico. V skladu s členom 6 Sklepa št. 194/00 z dne 18. oktobra 2000 predsednika in člane Upravljalnega odbora Cassa Conguaglio imenuje Organ za električno energijo in plin po dogovoru z ministrom za gospodarstvo in finance. Ker odškodnine izvirajo iz sklada, ki ga je ustanovila in ki ga nadzira država, se ta pomoč financira iz državnih virov.

V nekaterih primerih ti ukrepi ogrožajo konkurenco, ker izboljšujejo finančni položaj in možnosti delovanja podjetij prejemnikov v primerjavi z njihovimi konkurenti, ki nimajo teh ugodnosti. Poleg tega, ker so proizvodi teh podjetij trženi na svetovnih trgih, lahko ti ukrepi vplivajo na medskupnostne izmenjave.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov so ti ukrepi načeloma prepovedani s členom 87(1) Pogodbe in ne morejo biti združljivi s skupnim trgom, razen če niso deležni ugodnosti ene izmed izjem, predvidenih v omenjeni Pogodbi.

Odobritev odškodnin, namenjenih znižanju električnih tarif, pomeni znižanje tekočih stroškov za nekatera podjetja. To znižanje tekočih stroškov se označuje kot pomoč za delovanje individualnih podjetij.

Na podlagi trenutno veljavnih (3) smernic v zvezi z namenskimi regijskimi pomočmi so pomoči za delovanje načeloma prepovedane. Vendarle so lahko izjemoma odobrene namenske regijske pomoči v regijah, ki so deležne ugodnosti izjeme člena 87§3a) Pogodbe, pod pogojem, da so upravičene z njihovim prispevkom k regijskemu razvoju, s svojo naravo, njihov obseg pa mora biti sorazmeren s pomanjkljivostmi, ki jih želijo odpraviti. Pomoči za delovanje morajo biti časovno omejene in se morajo postopno zniževati.

V nekaterih primerih gre za individualne pomoči, dodeljene ad hoc omejenemu številu podjetij, ki pripadajo specifičnim sektorjem. V tej fazi ima Komisija pomisleke v zvezi s povezavo med pomočjo štirim podjetjem upravičencem ukrepa in regijskim razvojem ter o sorazmerju med obsegom omenjene pomoči in regionalnimi pomanjkljivostmi, ki jih želi odpraviti. Poleg tega se na podlagi trenutnih informacij zdi, da te individualne pomoči spadajo bolj v okvir industrijskih področnih politik in se oddaljujejo od politike regijske pomoči kot take, ki bi morala, kar se tiče dodelitve proizvodnih sredstev med različne sektorje in gospodarske dejavnosti, ostati nevtralna. Nadalje ima Komisija pomisleke v zvezi z mehanizmom financiranja te posebne tarifne obravnave, njenim upravnim vodenjem in v zvezi s pravili izračunavanja odškodnin, namenjenih znižanju električnih tarif.

V skladu s členom 14 Sklepa Sveta (ES) št. 659/1999 bo lahko imela vsaka nezakonita pomoč za posledico izterjavo sredstev od njenih prejemnikov.

[BESEDILO DOPISA]

„Con la presente la Commissione si pregia informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto menzionato in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO

1.

Con lettera del 4 dicembre 2003 (A/38568 dell'8.12.2003), uno studio di avvocati ha portato all'attenzione dei servizi della Commissione una serie di articoli di stampa segnalando l'intenzione delle autorità italiane di applicare tariffe elettriche ridotte a favore della società Portovesme Srl.

2.

Con lettera del 22 gennaio 2004 (D/50373) e del 19 marzo 2004 (D/52054), i servizi della Commissione hanno chiesto chiarimenti su questa misura. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 6.2.2004 (CAB A/352 del 17.2.2004) e del 9 giugno 2004 (A/34260 dell'11.6.2004). Con lettera del 20 settembre 2004 (A/37093 del 22.9.2004), le autorità italiane hanno inviato informazioni supplementari.

2.   DESCRIZIONE

3.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6.2.2004 prevede che sia accordata fino al 30.6.2007 una tariffa preferenziale per la fornitura di energia elettrica ad imprese che appartengono ai settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco, situati in territori insulari caratterizzati da assenza o insufficienza di connessioni alle reti nazionali di energia e di gas.

4.

Con delibera del 5.7.2004 n. 110/04, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas autorizza le imprese: Alcoa Srl (ex Alumix Spa), Portovesme Srl, ILA (Industria Lavorazioni Alluminio Spa) e Euroallumina Spa, ubicate tutte nella regione Sardegna, a beneficiare di un regime tariffario speciale in virtù di detto decreto. Con la stessa delibera, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas prevede anche che l'elenco dei beneficiari del regime in questione sia aggiornato annualmente sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero italiano delle attività produttive.

5.

Il regime in questione è descritto all'articolo 73 delle Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5 (4) e sue modifiche (5). Esso prevede la concessione al consumatore di energia elettrica di una componente tariffaria compensativa, fissata sulla base della differenza tra la tariffa elettrica stabilita con il distributore di energia e una tariffa preferenziale.

6.

Secondo le autorità italiane, tale regime tariffario speciale troverebbe la sua giustificazione nelle condizioni svantaggiate dei sistemi elettrici di alcune zone dell'Italia, caratterizzate dall'assenza di infrastrutture elettriche di collegamento con le reti nazionali di trasporto: nel caso specifico, la regione Sardegna manca di connessione alla rete di gas naturale ed è insufficientemente collegata alla rete elettrica. In particolare, secondo le autorità italiane:

il sistema elettrico della regione Sardegna sarebbe caratterizzato da prezzi troppo elevati dell'energia, che non sono conformi alla dinamica dei costi di produzione delle imprese dell'isola; ciò penalizzerebbe i grandi consumatori di energia a causa dell'impatto dei costi di approvvigionamento sull'insieme dei costi di produzione;

la regione Sardegna sarebbe caratterizzata da una situazione di sottoutilizzazione delle capacità di produzione di energia elettrica: nel 2003, il livello di utilizzazione di tali capacità era del 46 % (6); inoltre, la produzione regionale di energia era di 13 000 GWh e gli impianti termoelettrici avrebbero potuto produrre nel 2003 circa 28 000 GWh;

l'interscambio di energia elettrica con l'Italia è attualmente assicurato da due cavi di 200kV con una capacità di 270 MW;

si prevede un aumento del tasso annuale di domanda di energia elettrica per il periodo 2002-2012 del 3 %;

un progetto a breve termine prevede la costruzione di un cavo di 150 kV tra la Corsica e la Sardegna; un progetto a lungo termine prevede la costruzione di un cavo della potenza di 1 000 MW tra la Sardegna e la penisola.

3.   VALUTAZIONE

3.1   Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato

7.

Per valutare se la misura disposta dal regime costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, occorre determinare se procuri un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio sia di origine statale, se la misura in questione incida sulla concorrenza e se sia atta ad alterare gli scambi intracomunitari.

8.

Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è l'esistenza di un ‚aiuto‘: costituisce un aiuto propriamente detto una misura che procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che normalmente dovrebbero gravare sulle risorse proprie delle imprese e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. L'applicazione di tariffe elettriche inferiori a quelle del mercato procura un vantaggio economico dal momento che i costi di produzione dei beneficiari sono ridotti. Inoltre, le tariffe ridotte beneficiano esclusivamente le imprese dei settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco che operano in una regione dell'Italia (la Sardegna), cioè, attualmente, quattro imprese. Le tariffe ridotte favoriscono tali imprese dal momento che esse non sono accordate alle imprese al di fuori di tali zone.

9.

Per quanto riguarda le seconda condizione, per essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, i vantaggi devono essere, da una parte, accordati – direttamente o indirettamente – mediante risorse statali e, dall'altra, essere imputabili allo Stato. Nel caso in oggetto, la decisione relativa alla riduzione delle tariffe elettriche è stata presa unilateralmente dalle autorità italiane. Conformemente a quanto stabilito nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 9.8.2004, n. 148 (7), essa è finanziata da compensazioni corrisposte ai consumatori di energia da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico. In base all'articolo 6 della delibera del 18.10.2000 n. 194/00 (8), il presidente ed i membri del comitato di gestione della Cassa Conguaglio sono nominati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Poiché le compensazioni provengono da un fondo istituito e controllato dallo Stato, l'aiuto è finanziato da risorse statali (9).

10.

Tale misura di Stato persegue un obiettivo che rientra nell'ambito di politiche definite dalle autorità nazionali, vale a dire la riduzione delle tariffe elettriche elevate che dovrebbero essere pagate da imprese caratterizzate da produzioni ad elevata intensità energetica, come le produzioni di alluminio, di piombo, di argento e di zinco, e ubicate in regioni isolate e non sufficientemente connesse alle reti energetiche.

11.

In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. Nel caso in oggetto, tali misure minacciano di falsare la concorrenza dal momento che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ne beneficiano. Inoltre, poiché i prodotti delle imprese in questione (alluminio, piombo, argento e zinco) sono commercializzati sui mercati mondiali, le misure in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari.

12.

Per i motivi di cui sopra, le misure in oggetto sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto se possono beneficiare di una delle deroghe previste da tale trattato.

3.2   Valutazione della compatibilità della misura con il mercato comune

13.

La concessione di compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche comporta la riduzione delle spese correnti di talune imprese. Tale riduzione delle spese correnti può essere considerata un aiuto al funzionamento a imprese individuali.

14.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale attualmente in vigore (10) vietano, in linea di principio, gli aiuti al funzionamento. Tuttavia, possono essere concessi, a titolo eccezionale, aiuti a finalità regionale, nelle regioni che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionato agli svantaggi che intendono compensare. Gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

15.

Nel caso in oggetto, si tratta di aiuti individuali ad hoc concessi a un numero limitato di imprese che appartengono a specifici settori. In questa fase, la Commissione nutre dei dubbi riguardo al collegamento tra l'aiuto a favore delle quattro imprese beneficiarie della misura e lo sviluppo regionale e riguardo alla proporzionalità dell'aiuto in oggetto e gli svantaggi regionali cui esso mira a ovviare. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili al momento, tali aiuti individuali sembrano rientrare nell'ambito di politiche industriali puntuali o settoriali piuttosto che nello spirito della politica degli aiuti regionali, la quale dovrebbe restare neutrale per quanto riguarda la distribuzione delle risorse produttive tra i diversi settori ed attività economiche.

16.

Inoltre, la Commissione nutre dei dubbi quanto al meccanismo di finanziamento di tale regime tariffario speciale, alla sua gestione amministrativa e alle modalità di calcolo delle compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche.

17.

Infine, secondo le autorità italiane, la tariffa preferenziale prevista dalla misura in questione (di circa 20 EUR/MWh) coinciderebbe con la tariffa fissata nel 1996 a favore della società Alumix Spa per la fornitura di energia elettrica negli anni 1996-2005.

18.

Infatti, nel 1996, la Commissione aveva giudicato che la tariffa preferenziale a favore della Alumix Spa, per il periodo in oggetto, non era un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato (11). La Commissione aveva concluso che, considerata la situazione di sovrapproduzione di energia elettrica in Sardegna e il fatto che, all'epoca, il prezzo concesso dal produttore e distributore nazionale di energia elettrica ENEL a Alumix era superiore al costo marginale medio della produzione dell'elettricità, ENEL agiva come un operatore privato in un'economia di mercato.

19.

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione europea dubita della comparabilità della misura in questione con quella esaminata e approvata dalla Commissione nel 1996. Nel 1996, infatti, ENEL era l'unico produttore e distributore di energia in Italia e la tariffa elettrica ridotta praticata da ENEL a favore della società Alumix Spa era stata confrontata con il costo marginale medio della produzione di energia elettrica di ENEL per il periodo indicato.

20.

Invece, nel caso in esame, le autorità italiane intervengono selettivamente, in un contesto di mercato dell'energia liberalizzato, a favore di talune imprese al fine di compensare la differenza tra una tariffa di mercato conclusa con un produttore qualsiasi di energia e la tariffa preferenziale fissata nel 1996.

21.

La Commissione nota inoltre che la misura in oggetto potrebbe produrre effetti di riduzione del livello di tassazione applicabile all'energia elettrica. In tal caso, tale misura necessiterebbe di una base giuridica nell'ambito della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. A tal proposito, le autorità italiane sono invitate a qualificare tale misura nell'ambito del regime armonizzato di cui alla Direttiva precitata.

22.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

23.

La Commissione ricorda all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e rinvia all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio in base al quale ogni aiuto illegale potrà essere recuperato presso il beneficiario.

24.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.“


(1)  Articolo 73 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'Allegato A della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5/04.

(2)  Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 148 del 9.8.2004.

(3)  UL C 74, 10.3.1998, str. 9.

(4)  Articolo 73 del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5/04 (G.U.R.I n. 83 dell'8 aprile 2004).

(5)  Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 9.8.2004 n. 148.

(6)  Nel 2003, la Sardegna disponeva di una capacità di produzione di 3 800 MW con una domanda massima di 1 800 MW. La potenza istallata di 3 800 MW è così suddivisa: idroelettrica: 431 MW; termoelettrica 3 278 MW; eolica e fotovoltaica: 100 MW.

(7)  Vedi nota n. 2.

(8)  G.U.R.I. n. 257 del 3.11.2000.

(9)  Sentenza del 13.3.2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Rec. p. I-2099, punto 58).

(10)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(11)  GU C 288 dell'1.10.1996.


5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/11


Informativno sporočilo o razpisu za projekte in podporne dejavnosti (PASR – 2005) v okviru pripravljalnega ukrepa za „Povečevanje evropskega industrijskega potenciala na področju raziskovanja varnosti“

(2005/C 30/07)

Po sprejetju Sklepa C(2005)259 z dne 4. februarja 2005 o programu dela 2005 na pripravljalnem ukrepu za povečanje evropskega industrijskega potenciala na področju raziskovanja varnosti, v smeri programa posodabljanja evropske varnosti na podlagi raziskav in tehnologije, bo Komisija Evropskih skupnosti objavila razpis za projekte in podporne dejavnosti.

Identifikacijska oznaka razpisa: PASR-2005

Okvirni datum objave:

Okvirni rok za oddajo predlogov:

Celotni okvirni proračun: 15 milijonov EUR

Dodatne informacije: Evropska komisija

Informacijska služba – Pripravljalni ukrep na področju raziskovanja varnosti

e-pošta: rtd-pasr@cec.eu.int

spletni naslov: www.cordis.lu


5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/12


DRŽAVNE POMOČI – ITALIJA

Državna pomoč C 32/2004 (ex N347/2003) – Podaljšanje dobavnega roka za pet potniških ladij, ki jih gradi Fincantieri

Poziv k predložitvi pripomb v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES

(2005/C 30/08)

(Besedilo velja za EGP)

Z dopisom z dne 20. oktobra 2004, navedenim v verodostojnem jeziku na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija obvestila Italijo o svojem sklepu, da bo začela postopek na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES o zgoraj omenjeni pomoči.

Zainteresirane stranke lahko predložijo pripombe v roku enega meseca od objave tega povzetka in pisma, ki mu sledi, na naslednji naslov:

Evropska komisija

Generalni direktorat za konkurenco

Oddelek Državna pomoč

SPA 36/5

B-1049 BRUSELJ

Faks: +32 2 296 12 42

Te pripombe bodo posredovane Italiji. Za varovanje podatkov identitete zainteresirane stranke, ki predloži pripombe, se lahko zaprosi pisno, potrebno pa je navesti motive za to prošnjo.

BESEDILO POVZETKA

Italija je julija 2003 zahtevala podaljšanje triletnega dobavnega roka za pet potniških ladij, ki jih gradi Fincantieri po naročilu različnih hčerinskih družb podjetja Carnival Corporation. Zahteva se preložitev dobavnih rokov iz konca leta 2003 na različne datume v letu 2004 in vse do oktobra 2005. Fincantieri že izdeluje te ladje v skladu z novimi dobavnimi roki.

Odobritev zahteve s strani Komisije je potrebna zaradi dejstva, da v skladu s členom 3 Uredbe Sveta 1540/1998 o državni pomoči pri ladjedelništvu ladje, ki so dobavljene po letu 2003, niso upravičene do pomoči za tekoče poslovanje, četudi so bile pogodbe podpisane pred koncem leta 2000. Skupna vrednost pomoči za ladje je 243 milijonov eurov.

Razlog, na podlagi katerega Italija utemeljuje svojo zahtevo, je enak kot v prejšnjih sklepih Komisije glede odobritve takih zahtev, npr. za Meyer Werft (1), to je, ko je lastnik ladij zahteval kasnejše dobavne roke zaradi terorističnih napadov, ki so se zgodili 11. septembra 2001.

Komisija v teh pogledih ugotavlja, da za vsako od ladij obstajajo končne pogodbe, ki so bile podpisane decembra 2000, z dobavnimi roki v juniju in decembru 2003. Glavna stranka ladjedelnice je prav tako zahtevala preložitev dobavnih rokov zaradi dogodkov 11. septembra. Zato s tega vidika prijavljeni ukrep izpolnjuje ista merila, kot jih je upošteval sklep v primeru Meyer Werft.

Vendar pa se je Komisiji zdelo potrebno preveriti, ali bi bila družba Fincantieri tehnično sposobna dobaviti vse te ladje do konca leta 2003. Če to ne bi bilo tehnično izvedljivo, bi podaljšanje dobavnega roka omogočilo Italiji, da zagotavlja večjo pomoč za tekoče poslovanje, kot je dovoljeno.

Komisija je torej na podlagi analize s strani neodvisnega strokovnjaka ocenila, ali bi družba Fincantieri morda tehnično zmogla dobaviti pet ladij do konca leta 2003.

Ta analiza poraja dvome o realnosti prvotnega načrta in o tehnični zmožnosti družbe Fincantieri, da dobavi vse ladje do konca leta 2003. Dvomi veljajo še zlasti za eno od ladij, številka trupa 6079, s sedanjim dobavnim rokom v oktobru 2003. Zato se je Komisija odločila, da uvede uradni preiskovalni postopek glede zahteve za podaljšanje dobavnega roka za to ladjo.

Glede preostalih štirih ladij Komisija ne dvomi, da ne bi mogle biti dobavljene do konca leta 2003, in zato, v skladu z zahtevo Italije, odobri podaljšanje dobavnega roka za te ladje.

[BESEDILO DOPISA]

„(1)

La Commissione si pregia informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane relative alla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per alcune parti di detta misura.

PROCEDIMENTO

(2)

Con lettera del 31 luglio 2003, l'Italia ha notificato la suddetta misura alla Commissione, che ha richiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane con lettere del 21 agosto 2003, 16 ottobre 2003, 27 gennaio 2004 e 16 febbraio 2004. L'Italia ha trasmesso le informazioni richieste con lettere del 16 settembre 2003, 6 novembre 2003, 1o dicembre 2003, 4 febbraio 2004, 12 febbraio 2004, 5 aprile 2004 e 8 luglio 2004.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

L'aiuto e i beneficiari

(3)

L'Italia ha richiesto alla Commissione la concessione di una proroga del termine di consegna del 31 dicembre 2003 di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1540/98 relativo agli aiuti alla costruzione navale (in appresso ‚regolamento sulla costruzione navale‘) (2), a cui è subordinata la fruizione di aiuti al funzionamento connessi a contratto. L'istanza di proroga presentata riguarda la consegna da parte di Fincantieri di cinque navi da crociera, per un valore contrattuale complessivo di 2,1 miliardi di EUR ed un importo di aiuti di 243 milioni di EUR.

(4)

Fincantieri è una società pubblica con sei cantieri in Italia, specializzata nella costruzione di navi da crociera ma che costruisce anche altri tipi di navi destinate alla navigazione marittima.

(5)

L'Italia precisa che i contratti definitivi per le navi in questione sono stati firmati nel dicembre 2000 e che la consegna, stando alle clausole contrattuali, era prevista per giugno o dicembre 2003. Le navi sono state ordinate da diverse filiali di Carnival Corporation (in appresso ‚Carnival‘), un operatore di crociere statunitense. Su tale base venivano promessi: a Fincantieri, aiuti al funzionamento connessi a contratto per la costruzione di quattro di queste navi; a Carnival (3), aiuti al funzionamento per la costruzione di una delle navi. (cfr. tabella 1)

(6)

Tabella 1: Navi per le quali si richiede una proroga

Numero della nave

Primo termine di consegna

Nuovo termine di consegna

Valore contrattuale stimato (in milioni di USD)

Beneficiario

6077

giugno 03

apr. 04

410

Fincantieri

6078

dic. 03

genn. 05

410

Fincantieri

6079

dic. 03

ott. 05

410

Fincantieri

6082

dic. 03

sett. 04

500

Fincantieri

6087

dic. 03

ott. 04

390

Carnival

 

 

 

2120

 

(7)

L'Italia precisa inoltre che il proprietario della nave ha richiesto, nell'autunno 2001, una proroga delle consegne a scadenze diverse nel 2004 e 2005, motivandola con il grave impatto degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 sul settore delle crociere. Fincantieri ha acconsentito alla richiesta e l'Italia chiede ora una proroga del termine di consegna affinché le navi possano ancora beneficiare degli aiuti al funzionamento.

(8)

Nella loro notifica, le autorità italiane fanno riferimento alla decisione della Commissione del 5 giugno 2002 (4) con la quale si autorizza una proroga analoga del termine di consegna di una nave da crociera in costruzione presso il cantiere tedesco Meyer Werft. Le autorità italiane sottolineano le analogie esistenti tra i due casi per quanto riguarda: (i) le motivazioni addotte per la proroga (impatto degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001), (ii) il mercato interessato (crociere) e (iii) il rapporto di dipendenza commerciale tra il cantiere e il proprietario della nave (Carnival è il maggiore cliente di Fincantieri).

VALUTAZIONE

Base giuridica

(9)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea, il criterio della distorsione degli scambi è applicabile se l'impresa beneficiaria svolge attività economica che comporta scambi tra Stati membri.

(10)

La Commissione rileva che la questione della proroga del periodo massimo per la consegna è determinante ai fini dell'ammissibilità del contratto alla fruizione degli aiuti al funzionamento, a norma dell'articolo 3 del regolamento sulla costruzione navale. L'aiuto al funzionamento di cui trattasi consiste nel finanziamento mediante fondi statali di parte dei costi che il cantiere in questione dovrebbe normalmente sostenere per costruire una nave. A ciò si aggiunga che la costruzione navale è un'attività economica che comporta scambi tra Stati membri. L'aiuto in oggetto rientra pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(11)

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione rileva che, su tale base giuridica, il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento sulla costruzione navale.

(12)

La Commissione rileva che, in base al regolamento sulla costruzione navale, per ‚costruzione navale‘ s'intende la costruzione di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma. La Commissione rileva altresì che Fincantieri costruisce questo tipo di navi e che si tratta pertanto di un'impresa interessata da detto regolamento.

(13)

L'istanza presentata dalle autorità italiane va valutata sulla base del regolamento sulla costruzione navale, nonostante quest'ultimo non sia più in vigore dalla fine del 2003, in quanto: (i) le norme in base alle quali l'Italia ha concesso l'aiuto sono state approvate per effetto di detto regolamento, (ii) l'aiuto è stato concesso quando il regolamento era ancora in vigore e (iii) le norme connesse al termine di consegna di tre anni sono in esso contenute.

(14)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla costruzione navale prevede fino al 31 dicembre 2000 un contributo massimo del 9 % a titolo di aiuto al funzionamento connesso ad un contratto. In base all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo. Ciò non si applica, tuttavia, alle navi la cui consegna sia avvenuta dopo oltre tre anni dalla firma del contratto. In tali casi, il massimale applicabile è lo stesso in vigore tre anni prima della consegna della nave. Il termine ultimo di consegna per una nave che può ancora beneficiare degli aiuti al funzionamento era dunque, in linea di principio, il 31 dicembre 2003.

(15)

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede tuttavia che la Commissione possa concedere una proroga del termine ultimo di consegna di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del singolo progetto di costruzione navale in questione, o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa. Da notare che l'Italia basa l'istanza di proroga del termine di consegna su circostanze eccezionali ed imprevedibili.

(16)

La Commissione osserva che il Tribunale di primo grado ha fornito un'interpretazione di detta disposizione nella sua sentenza del 16 marzo 2000 (5) e ha stabilito che tale disposizione debba essere interpretata restrittivamente.

(17)

La Commissione riconosce inoltre di aver concesso proroghe dei termini di consegna diverse volte nel corso degli anni precedenti, soprattutto in relazione all'impatto degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e alla loro ripercussione sul settore delle crociere.

(18)

Il caso in oggetto evidenzia forti analogie con il già menzionato caso di Meyer Werft ed altre decisioni simili. La Commissione ritiene pertanto che queste decisioni del passato creino precedenti pertinenti al caso in questione. La valutazione sarà quindi finalizzata a verificare se gli stessi fatti presenti per gli altri casi siano presenti anche nel caso in oggetto.

Valutazione dei fatti

(19)

La Commissione rileva in proposito che i contratti definitivi, firmati nel dicembre 2000 con termini di consegna previsti per giugno e dicembre 2003, sussistono per ciascuna nave. Il maggiore cliente del cantiere ha inoltre richiesto la proroga dei termini di consegna in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Da questo punto di vista si può quindi affermare che la misura notificata soddisfa gli stessi criteri di cui alla decisione relativa a Meyer Werft.

(20)

La Commissione osserva, tuttavia, che in base alle informazioni a sua disposizione, in origine la consegna delle navi era prevista per il 2004 e il 2005. Tale informazione è stata peraltro confermata anche dall'Italia. I termini di consegna sono quindi stati cambiati alle date del 2003 soltanto in una fase successiva, verso la fine del 2000, perché altrimenti le navi non avrebbero potuto beneficiare degli aiuti al funzionamento.

(21)

La Commissione osserva che la consegna nel 2003 di tutte le cinque navi notificate, oltre ad altre navi la cui consegna era già prevista per il 2003, avrebbe rappresentato un carico di lavoro enorme per Fincantieri. La Commissione ritiene pertanto necessario verificare se Fincantieri avrebbe potuto sostenere lo sforzo tecnico di consegnare le navi in questione entro la fine del 2003. Se ciò non fosse stato tecnicamente possibile, una proroga del termine di consegna avrebbe consentito all'Italia di contemplare aiuti al funzionamento d'importo superiore al lecito.

(22)

Per quanto riguarda la capacità tecnica di Fincantieri di consegnare tutte le cinque navi prima della fine del 2003, l'Italia dichiara che ciò sarebbe possibile ottimizzando le attività dei sei cantieri dell'impresa, in particolare costruendo sezioni e navi nei cantieri non destinati normalmente alla costruzione di navi da crociera. L'Italia ha inoltre trasmesso alla Commissione una copia del piano di produzione del dicembre 2000, in cui venivano indicate le date di consegna del 2003.

(23)

Le informazioni trasmesse dall'Italia sono state esaminate da un esperto indipendente su richiesta della Commissione. Sulla base dei risultati di tale analisi, la Commissione manifesta dubbi circa la capacità tecnica di Fincantieri di consegnare tutte le cinque navi entro la fine del 2003.

(24)

I dubbi sono supportati da tre motivazioni. La prima riguarda il progetto di costruire una delle navi nel cantiere di Ancona, che avrebbe comportato un complesso processo produttivo, considerando che le sezioni degli scafi da assemblare dovevano essere spostate ad un cantiere militare (Arsenale Triestino) per essere poi ritrasferite ad Ancona dato che le dimensioni del bacino d'attracco di Ancona sono inferiori a quelle della nave. Si aggiunga che, sino a quel momento, ad Ancona non erano mai state costruite navi così complesse, per cui sussistono dubbi circa la capacità di far fronte a tale operazione, non da ultimo per quanto concerne l'allestimento delle navi. Tenendo conto di tali considerazioni, la costruzione della nave 6077 ad Ancona avrebbe comportato un allestimento assolutamente eccezionale presso il cantiere di Palermo a seguito dello spostamento di produzione da Ancona a Palermo.

(25)

I dubbi riguardano, in secondo luogo, il quantitativo stimato dell'allestimento cui avrebbe dovuto provvedere Fincantieri se tutte le cinque navi fossero state consegnate nel 2003, che in detto anno sarebbe stato equivalente al doppio dell'attività di allestimento effettuato sino ad allora da Fincantieri. Inoltre, per il cantiere di Marghera, l'allestimento previsto per il 2003, sarebbe stato superiore di circa il 40 % all'attività svolta sino a quel momento dallo stesso. La Commissione dubita pertanto che il piano di produzione per Fincantieri in generale, e per Marghera in particolare, fosse realistico.

(26)

Per questi due motivi la Commissione dubita che le cinque navi avrebbero mai potuto essere consegnate nel 2005, tuttavia, sulla base delle stesse informazioni e analisi, essa riconosce che sarebbe stato possibile consegnarne almeno quattro.

(27)

La Commissione dubita quindi, in terzo luogo, che una delle cinque navi avrebbe potuto essere consegnata nel 2003. Di quale delle cinque navi potesse trattarsi resta, in un certo qual modo, una questione ipotetica, dato che il piano di produzione è cambiato radicalmente dal dicembre 2000. Se, da un lato, si potrebbe sostenere che ciò riguarda la nave 6077, programmata presso il cantiere di Ancona, la Commissione osserva che questa nave, che alla fine è stata costruita nel cantiere di Marghera, è stata già consegnata nell'aprile 2004.

(28)

La Commissione ritiene che i dubbi maggiori riguardino la nave 6079, ovvero la terza nave gemella della 6077, costruita anch'essa presso il cantiere di Marghera e la cui consegna è prevista per ottobre 2005. La consegna di questa nave è stata notevolmente posticipata rispetto al piano di produzione del dicembre 2000, a seguito della decisione di far costruire la nave 6077 a Marghera. Tali dubbi si fondano inoltre sulle indicazioni (una lettera d'intenti è stata firmata prima che fossero firmati i contratti definitivi nel dicembre 2000) secondo cui sin dall'inizio era stata prevista l'attuale sequenza di fabbricazione, con un termine di consegna molto ritardato per la nave 6079.

(29)

Per quanto concerne le altre quattro navi (6077, 6078, 6082 e 6087), la Commissione ritiene, come già osservato nel suddetto paragrafo (19), che sussistano i motivi per autorizzare una proroga del termine di consegna.

(30)

In considerazione della necessità di posticipare la consegna di queste navi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa, e in virtù del fatto che l'impresa sarebbe stata in grado di consegnare le navi per la fine del 2003, la proroga del termine ultimo di consegna di tre anni è conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento sulla costruzione navale e, di riflesso, all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE. I termini di consegna vengono quindi prorogati alle date richieste dall'Italia (cfr. tabella 1).

Conclusioni

(31)

Alla luce di quanto predetto, la Commissione, a norma del disposto dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a presentare osservazioni e a trasmettere tutte le informazioni che possano risultare utili a dissipare i dubbi sollevati in merito alla richiesta di proroga del termine di consegna per la nave 6079 di Fincantieri, entro un mese dalla data di ricevimento della presente lettera. La Commissione invita le autorità italiane ad inoltrare a stretto giro di posta una copia della presente al potenziale beneficiario degli aiuti.

(32)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiari.

(33)

La Commissione avverte l'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.

(34)

La Commissione accoglie la richiesta dell'Italia di prorogare i termini di consegna delle navi 6077, 6078, 6082 e 6084 alle date riportate nella tabella 1.“


(1)  UL C 238, 3.10.2002, str. 14, Državna pomoč N 843/01.

(2)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(3)  In base alle norme italiane relative agli aiuti al funzionamento a favore della costruzione navale, gli aiuti possono essere concessi al cantiere o al proprietario della nave.

(4)  GU C 238 del 3.10.2002, pag. 14, aiuto di Stato n. N 843/01.

(5)  T-72/98, Astilleros Zamacona SA contro Commissione, Racc. 2000-II, pag. 1683.


5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/16


Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

(2005/C 30/09)

Ta objava podeljuje pravico do ugovora na podlagi členov 7 in 12d navedene uredbe. Vsak ugovor tej zahtevi mora biti poslan s posredovanjem pristojnega organa države članice, države članice STO ali tretje države, priznano v skladu s členom 12(3) v roku šestih mesecev od te objave. Spremljajoče utemeljitve za objavo so navedene spodaj in zlasti po točki 4.6 jih je treba šteti za upravičene na podlagi Uredbe (EGS) št. 2081/92.

UREDBA SVETA (EGS) št. 2081/92

„MIEL DE GALICIA“ ALI „MEL DE GALICIA“

št. CE: ES/00278/19.2.2003

ZOP ( ) ZGO ( X )

Seznam se uporablja kot povzetek informacij za namen obveščanja. Za popolne informacije in zlasti za proizvajalce proizvodov, ki jih pokrivata zadevna ZOP ali ZGO, je treba poiskati pojasnila v popolni verziji specifikacij na državni ravni ali pri službah Evropske komisije (1).

1.   Pristojni sektor v državi članici:

Naziv:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada, Dirección General de Alimentación, Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España.

Naslov:

Paseo Infanta Isabel, 1 28071-Madrid.

Telefon:

(34) 913 475394

Faks:

(34) 913 475410

2.   Skupina vlagateljica:

2.1.

Naziv:

Mieles Anta, SL.

2.2.

Naslov:

C/Ermita, 34 Polígono de A Grela-Bens. A Coruña

2.1.

Naziv:

Sociedad Cooperativa „A Quiroga“

2.2.

Naslov:

Vilanova, 43 bajo, Fene. A Coruña

2.3

Sestava:

proizvajaleci/predelovalec (x) drugi ( )

3.   Vrsta proizvoda:

Razred 1.4 Drugi proizvodi živalskega izvora

:

med.

4.   Opis specifikacije:

(povzetek zahtev iz člena 4(2)):

4.1   Ime: „Miel de Galicia“ ali „Mel de Galicia“.

4.2   Opis: Proizvod pod okriljem zaščitene geografske označbe (ZGO) „Miel de Galicia“ ali „Mel de Galicia“ je definiran kot med, ki združuje lastnosti, opisane v tej specifikaciji, in ki je v postopkih proizvodnje, predelave in pakiranja izpolnjeval vse zahteve, določene v tej prilogi, v priročniku za nadzor kakovosti in veljavnih predpisih. Ta med se pridobiva v čebeljih panjih s premičnimi ploščami, s pretakanjem ali centrifugiranjem. Med nastopa v tekoči obliki, kristaliziran ali kremast, tekoči med lahko vsebuje tudi suho sadje. Nastopa lahko tudi v satovju ali delih satovja.

Glede na rastlinski izvor se galicijski med deli na:

Mešani cvetlični med;

Sortni evkaliptusov med;

Sortni kostanjev med;

Sortni robidov med;

Sortni med iz resja.

Med, ki nosi označbo ZGO, mora poleg lastnosti, ki jih določajo standardi kakovosti za med, imeti še naslednje:

Fzikalno–kemijske lastnosti:

(a)

Vsebnost vlage: največ 18,5 %;

(b)

Diastazno število: vsaj 9 na Gothejevi lestvici. Med z nizko vsebnostjo encimov, denimo vsaj 4 po omenjeni lestvici, če vsebnost hidroksi metil furfurala ne presega 10 mg/kg;

(c)

Hidroksi metil furfural: največ 28 mg/ kg.

Lastnosti cvetnega prahu:

Na splošno mora biti spekter cvetnega prahu, obravnavan v celoti, značilen za galicijski med.

Kombinacija cvetnega prahu Helianthus annuus-Olea europaea-Cistus ladanifer ne sme v nobenem primeru presegati 5 % skupnega spektra cvetnega prahu.

Poleg tega morajo spektri cvetnega prahu, glede na cvetni izvor navedenih vrst medu, izpolnjevati še naslednje zahteve:

(a)

Mešani svetlični med: cvetni prah mora pripadati predvsem vrstam: Castanea sativa, Eucalyptus sp., Ericaceae, Rubus sp., Rosaceae, Cytisus sp-Ulex sp., Trifolium sp., Lotus sp., Campanula, Centaurea, Quercus sp., Echium sp., Taraxacum sp. ter Brassica sp.

(b)

Sortni cvetlični med:

„Evkaliptusov med“: minimalni odstotek cvetnega prahu evkaliptusa (Eucaliptus sp.) mora biti 70 %.

„Kostanjev med“: minimalni odstotek cvetnega prahu kostanja (Castanea sp.) mora biti 70 %.

„Robidov med“: minimalni odstotek cvetnega prahu robidnic (Rubus sp.) mora biti 45 %.

„Med iz resja“: minimalni odstotek cvetnega prahu rese (Erica sp.) mora biti 45 %.

Organoleptične lastnosti:

Na splošno mora imeti med organoleptične lastnosti, značilne za posamezni rastlinski izvor, in sicer glede barve, arome in okusa. Najizrazitejše organoleptične lastnosti glede na omenjeni rastlinski izvor so naslednje:

(a)

Mešani cvetlični med: barva se spreminja od jantarjeve do temno jantarjeve barve. Okus in aroma sta skladna s prevladujočimi rastlinami v medu.

(b)

Sortni evkaliptusov med: jantarjeve barve, nežnega okusa in z aromo, ki spominja na vosek.

(c)

Sortni kostanjev med: temen med, intenzivnega okusa in z močno cvetlično aromo.

(d)

Sortni robidov med: temno jantarjeve barve, močnega sadnega okusa, izrazito sladek in s sadno aromo.

(e)

Sortni med iz rese: temno jantarjeve barve ali z rdečkastimi toni, z obstojnim grenkim okusom, z obstojno cvetno aromo.

4.3   Geografsko območje: Območje proizvodnje, predelave in pakiranja medu z zaščiteno geografsko označbo „Miel de Galicia“ zajema celotno ozemlje Avtonomne skupnosti Galicia.

4.4   Dokazilo o poreklu: Z zaščiteno geografsko označbo „Miel de Galicia“ je lahko označen samo med, ki prihaja iz obratov, vpisanih v register Regulativnega odbora, proizveden v skladu s standardi, določenimi v specifikaciji in priročniku za nadzor kakovosti, ter ima vse predpisane lastnosti.

Regulativni odbor vodi naslednje registre:

Register kmetij, v katerega se vpišejo tiste kmetije z območja Avtonomne skupnosti Galicia, ki želijo svojo proizvodnjo usmeriti v pridelovanje medu z zaščiteno geografsko označbo „Miel de Galicia“. Imeti morajo vsaj deset satov s premičnimi ploščami, navpičnimi ali vodoravnimi, ki so nameščene stopenjsko.

Register obratov za pridobivanje, skladiščenje oziroma pakiranje, v katerega se vpišejo vsi tisti obrati z območja Avtonomne skupnosti Galicia, ki se ukvarjajo s katero izmed dejavnosti predelave medu, ki bi lahko nosil geografsko označbo.

Pri vseh fizičnih ali pravnih osebah, ki razpolagajo z zmogljivostmi in so vpisane v register, na kmetijah, v obratih in na proizvodih, bo Regulativni odbor izvajal nadzor, namen tega nadzora pa je ugotoviti, ali proizvodi z zaščiteno geografsko označbo „Miel de Galicia“, izpolnjujejo zahteve, določene v Uredbi in v specifikaciji.

Regulativni odbor bo v vsakem tržnem letu nadziral količino medu z geografsko označbo, ki ga je dalo na trg vsako podjetje, vpisano v register obratov za pakiranje, s tem pa bo imenovani odbor kontroliral, ali te količine ustrezajo količinam medu, ki so ga proizvedli čebelarji, vpisani v register proizvajalcev oziroma je bil odkupljen od njih ali od drugih podjetij, vpisanih v register.

Nadzor se bo izvajal v obliki inšpekcijskih pregledov kmetij in obratov, s pregledom dokumentacije, z analizo surovin in gotovega izdelka.

Certifikacijski postopek se bo nanašal na homogene partije in serije in bo zajemal analizne in organoleptične preglede, rezultat teh pregledov pa je kvalifikacija, diskvalifikacija ali začasna hramba kontrolirane partije ali serije; o tem na podlagi tehničnih poročil, ki jih izda odbor za kvalifikacijo, v celoti odloča Regulativni odbor ali, kjer je to primerno, certifikacijska komisija.

Če se pri proizvodnji, predelavi in pakiranju medu ugotovi kakršna koli sprememba, ki bi lahko vplivala na kakovost, ali v primeru neupoštevanja predpisov Uredbe o geografski označbi ter predpisov ostale, s tem povezane zakonodaje, za take vrste medu Regulativni odbor ne bo izdal certifikata, to pa pomeni izgubo pravice do uporabe zaščitene geografske označbe.

4.5   Metode pridobivanja: Postopki ravnanja s satovji so usmerjeni k pridobivanju medu najboljše kakovosti z geografsko označbo. V času pobiranja medu v satovju ni dovoljeno izvajanje nikakršnih kemijskih posegov, čebele ne smejo prejemati nikakršne hrane.

Za odstranjevanje čebel iz satja se lahko uporabijo tradicionalne metode, po možnosti damo čebelam možnost bega ali uporabimo pihalnik, zmerno lahko uporabimo napravo za spuščanje dima, v nobenem primeru pa ni dovoljena uporaba kemijskih repelentov.

Med lahko pridobivamo s centrifugiranjem ali z odcejanjem, v nobenem primeru pa s stiskanjem.

Opravila, povezana s pridobivanjem medu, se izvajajo pod strogimi higienskimi pogoji in v zaprtih, čistih in v ta namen urejenih prostorih, zrak v tem prostoru pričnemo sušiti en teden vnaprej z razvlaževalniki ali s prezračevanjem, dokler se odstotek relativne vlažnosti ne spusti pod 60 %.

Tehnike odkrivanja satovja ne smejo v nobenem primeru spreminjati dejavnikov kakovosti v teh vrstah medu. Nožki za odkrivanje morajo biti čisti, suhi in njihova temperatura ne sme presegati 40oC.

Ko je med pobran in prečiščen preko dvojnega filtra, ga odcedimo, pred skladiščenjem in pakiranjem pa odstranimo peno.

Homogenizacija medu se lahko izvaja z ročno ali mehansko napravo z majhnim številom vrtljajev, zato da ne pride do neugodnih sprememb lastnosti izdelka.

Zbiranje in prevoz medu se izvaja ob upoštevanju ustreznih higienskih pogojev, pri tem pa se uporablja posoda iz materialov, namenjenih za živila, dovoljenih na podlagi priročnika o nadzoru kakovosti in veljavne zakonodaje, ki zagotavljajo kakovost izdelka.

Pakiranje medu poteka v obratih, vpisanih v ustrezni register Regulativnega odbora.

Kot je bilo že navedeno, morajo proizvodnja in vsi kasnejši postopki pridobivanja, skladiščenja in pakiranja, potekati na definiranem geografskem območju.

Tudi pakiranje medu tradicionalno poteka na samem območju, in sicer zato, da se ohranijo značilne lastnosti galicijskega medu, kar tudi Regulativnemu odboru omogoča učinkovitejši nadzor in preprečevanje izgube kakovosti medu zaradi neprimernega prevoza, skladiščenja in pakiranja.

Poleg tega se za pakiranje medu lahko uporablja samo embalaža, določena v tej specifikaciji, pakiranje pa poteka v obratih, kjer je mogoče pakirati samo med, ki izhaja iz kmetij, vpisanih v register zaščitene geografske označbe, etikete in hrbtne etikete se namestijo pod nadzorom Regulativnega odbora, namen vsega tega pa je ohranitev kakovosti proizvoda in zagotovitev njegove sledljivosti.

Embalaža, namenjena direktni porabi medu, običajno vsebuje 500 g ali 1000 g izdelka.

Embalaža mora biti hermetično zaprta in ne sme dopuščati izgube naravne arome, sprejemanja vonjev, vlažnosti okolja, itd., zaradi česar bi lahko prišlo do sprememb izdelka.

4.6   Povezava:

Zgodovinska povezava

Čebelarstvo je v Galiciji doseglo največji razcvet pred prihodom sladkorja, saj je bil med zelo cenjen kot sladilo in zaradi svojih posebnih medicinskih lastnosti. Na podlagi katastra Catastro de Ensenada za obdobje 1752–1753, je bilo v Galiciji skupno 366.339 tradicionalnih čebeljih panjev, imenovanih tudi trobos ali cortizos, ki so v številnih krajih še vedno ohranjeni. Ta podatek jasno kaže, kako zelo pomembno je bilo čebelarstvo v Galiciji že v starih časih, to pa se kaže tudi v galicijskih krajevnih imenih.

Imena cortín, albar, abellariza, albiza ali albariza označujejo podeželsko konstrukcijo na prostem, ovalne, okrogle, včasih tudi pravokotne oblike, sestavljeno iz visokih zidov, namen teh konstrukcij pa je zavarovati čebelnjake ter preprečiti vdor drugih živali (v glavnem medvedov). Te konstrukcije so še danes vidni ostanki, ki pričajo o nekdanjih šegah, ponekod, v številnih gorskih področjih, zlasti v vzhodnih pogorjih Ancares in Caurel ter v pogorju Suido in drugod, pa se še dandanes celo uporabljajo.

Proizvod so nekdaj tržili samo ob jesenskih lokalnih praznovanjih, saj je med sezonski proizvod, ki se nabira samo enkrat letno.

Leta 1880 je župnik v kraju Argozón (Chantada, Lugo), Don Benigno Ledo, postavil prvi premični panj, nekaj let kasneje pa postavi prvo satje za razmnoževanje z delitvijo, vzgaja matice in podobno, poimenuje pa ga „čebelje vzgajališče“. O pomenu, ki ga je imel za čebelarstvo, ne samo galicijsko, temveč tudi za špansko, priča knjiga avtorja Rome Fábrege, ki pravi, da je bil prvi Španec s premičnimi čebelnjaki galicijski „čebelji župnik“, Don Benigno Ledo.

Prvo delo o čebelarstvu, objavljeno v Galiciji, je bil najverjetneje Čebelarski priročnik avtorja D. Ramóna Pimentela Méndeza (1893), namenjen ravno galicijskim čebelarjem.

Do velikega razmaha čebelarstva pride šele leta 1975, leta, ki po zaslugi prizadevanja združenja pridelovalcev privede do prvih bistvenih sprememb, ki so močno vplivale na znanje čebelarjev in na tradicionalne metode čebelarskega gospodarjenja. Največjo spremembo v čebelarstvu je zagotovo prinesla preusmeritev s fiksnih na premične čebelnjake, v glavnem s stopenjsko namestitvijo.

Danes sta med in vosek tista čebelarska proizvoda, ki se donosno tržita v Galiciji. Galicijski potrošniki so že od nekdaj znali ceniti galicijski med, kar dokazuje tudi povečanje njegove tržne vrednosti.

Naravne okoliščine

Galicija leži na skrajnem severozahodu Iberskega polotoka, na križišču dveh različnih vrst podnebja, atlantskega in tako imenovanega „mezeta“ (visokogorsko podnebje), kar - skupaj z geološkimi posebnostmi, s tlemi, preteklostjo, posegi človeka – v tej pokrajini določa posebnosti rastlinstva, s tem pa tudi proizvodnje medu.

Zaradi biološkega in geografskega okolja se galicijski med razlikuje od medu, ki se proizvaja drugod po Španiji. Galicijski med izstopa po tem, da ni narejen iz mediteranskih ali drugih rastlin, prisotnih drugod po Španiji, kot so denimo Helianthus annus ali Olea europaea. Dejstvo, da ta med ne vsebuje cvetnega prahu, oziroma je njegova vsebnost v nasprotju z drugimi vrstami španskega medu zelo majhna, omogoča, da galicijskih med zlahka ločimo od ostalih.

Kar zadeva rastline, ki dajejo nektar za proizvodnjo medu, je Galicija dokaj homogeno območje. Najpomembnejše razlike pri značilnostih posameznih vrst medu, ki se proizvajajo v Galiciji, gre pripisati obilici različnih rastlinskih vrst.

V smeri proti obali je običajna velika zastopanost evkaliptusa. Celotna galicijska obala, tako na atlantski kot na kantabrijski strani, je obilno zasajena z E. globulus, ki je najpomembnejši vir nektarja za tovrstni med v Galiciji, za razliko od drugih delov Španije, kjer je poglavitni vir nektarja E. camaldulensis.

V notranjosti proizvodnjo medu pogojuje obilica treh rastlinskih vrst, in sicer: Castanea sativa, Erica in Rubus.

Vrsto Castanea sativa najdemo na celotnem ozemlju Galicije, tako posamična drevesa na robovih travnikov ali obdelovalnih površin, kot tudi kostanjeve gozdove, znane pod imenom „soutos“, ali v mešanih listnatih gozdovih.

Erica je zelo pogosta na tem območju, saj gre za eno izmed drevesnih vrst, s katero ponovno zasajajo degradirane gozdne površine. Med obstoječimi vrstami velja poudariti E. umbellata, E. arborea, E. australis ter E. Cinerea, ki so najpomembnejše za proizvodnjo medu.

Naslednja odlična rastlinska vrsta za pridobivanje medu v Galiciji je Rubus. Ta vrsta je zelo pogosta v gozdni podrasti, ob robovih poti ali cest, na obronkih obdelovalnih površin ter opuščenih ornih zemljišč. Ta rastlina proizvaja velike količine nektarja, ki vpliva na organoleptične lastnosti galicijskega medu.

Rubus je zadnja rastlina, ki cveti, preden čebelarji poberejo svojo letino, zato ima zelo bogat spekter cvetnega prahu, zaradi česar se cvetni prah iz prejšnjih cvetenj razredči. Za te vrste medu je značilna temna barva, sladek okus in večja kislost. Prisotnost rese v medu iz Galicije, ki je največja proizvajalka medu v Španiji, daje temu medu značilne fizikalne in kemijske lastnosti.

Kot je bilo že omenjeno, obstajata na področju Galicije dve različni območji pridelovanja medu (obala in notranjost). Med obema poteka prehodno območje spremenljivega obsega, med s tega območja pa ima mešane lastnosti. Na tem območju se večinoma proizvaja cvetlični med z uravnoteženo mešanico z vrstami Castanea sativa in Eucalyptus globulus, ta pojav pa je skoraj izključno značilen za med iz Galicije.

Potrebno je poudariti tudi majhno vsebnost cvetnega prahu in nektarja v galicijskem medu.

Majhna vsebnost zrnc cvetnega prahu na gram medu je pogosta pri vrstah medu, ki se proizvajajo v Galiciji, pripisati pa jo gre vrstam, ki so v tem območju zelo močno zastopane (Castanea sativa ter Eucalyptus). To dejstvo je povezano z vrsto čebelnjaka, ki ga uporablja čebelar, ter z načinom pridobivanja medu (centrifugiranje).

4.7   Inšpekcijski organ: Naziv: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida „Miel de Galicia“.

Naslov: Pazo de Quián s/n, Sergude. 15881-Boqueixón. A Coruña.

Telefon: 981. 511913. Faks: 981. 511913.

Regulativni odbor izpolnjuje zahteve evropskega standarda EN 45011, skladno z določili člena 10 Uredbe (EGS) 2081/92.

4.8   Etiketiranje: Med, ki se trži z oznako zaščitene geografske označbe „Miel de Galicia“ mora po certificiranju nositi ustrezno blagovno znamko subjekta, ki izvaja pakiranje in se uporablja samo za zaščitene vrste medu, poleg tega pa še nalepko na hrbtni strani z alfanumerično kodo z ustrezno številko, ki jo dodeli Regulativni odbor, skupaj z logotipom geografske oznake. Na etiketah in hrbtnih etiketah mora biti obvezno in posebej navedena zaščitena geografska označba „Miel de Galicia“ ali„Mel de Galicia“.

4.9   Nacionalne zakonske zahteve:

Zakon 25/1970, z dne 2. decembra, Statut o vinogradih, vinu in alkoholnih pijačah.

Odlok 835/1972 z dne 23. marca, s katerim se sprejema Uredba zakona 25/1970.

Odredba Ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in prehrano z dne 25. januarja 1994, ki pojasnjuje ujemanje med špansko zakonodajo in Uredbo Sveta (EGS) št. 2081/1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila.

Kraljevi dekret 1643/1999 z dne 22. oktobra 1999, ki ureja postopke za predložitev vlog za vpis v register Skupnosti z naslovom Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb.


(1)  Evropska komisija – Generalna direkcija za kmetijstvo – Urad za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov – B-1049 Bruselj


5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/22


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.3661 – CDP/Stmicroelectronics)

(2005/C 30/10)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 22. decembra 2004 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v italijanščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij.

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32004M3661. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/22


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.3626 – Permira/Private Equity Partners/Marazzi)

(2005/C 30/11)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 17. decembra 2004 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v italijanščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij.

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32004M3626. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Obvestila

Komisija

5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/23


POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – GD EAC (GENERALNI DIREKTORAT ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO) ŠT. 85/04

Poziv za predložitev inovativnih projektov sodelovanja, usposabljanja in informiranja Akcija 5 – Podporni ukrepi

(2005/C 30/12)

1.   CILJI IN OPIS

Evropska komisija namerava v okviru Akcije 5 glede poziva za predložitev inovativnih projektov podpreti inovativne projekte sodelovanja, usposabljanja in informiranja na področju neformalnega izobraževanja. Vse vloge se morajo nanašati na eno od prednostnih tem ali področij, opredeljenih v nadaljevanju:

1.

Kulturna raznolikost in strpnost;

2.

Regije z omejenimi možnostmi;

3.

Vzhodna Evropa – Kavkaz – Jugovzhodna Evropa;

4.

Inovativnost pri delu z mladimi;

5.

Sodelovanje med lokalnimi ali regionalnimi organi in mladinskimi nevladnimi organizacijami.

Bistvenega pomena je, da nosilci projektov v vlogi podrobno navedejo inovativne elemente, ki jih nameravajo uvesti. Projekti morajo imeti jasno nadnacionalno evropsko razsežnost in prispevati k evropskemu sodelovanju na področju mladine. Zlasti morajo omogočiti oblikovanje in/ali utrditev močnih partnerstev med mladinskimi organizacijami ali partnerstev med mladinskimi organizacijami in javnimi organi.

2.   UPRAVIČENI KANDIDATI

Pravne osebe, kot so nevladne mladinske organizacije, ter lokalni ali regionalni organi s sedežem v tako imenovanih „programskih državah“, lahko predložijo vlogo in kot partnerji sodelujejo v tem pozivu.

Programske države so:

25 držav članic Evropske unije,

tri države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn in Norveška),

države kandidatke: Bolgarija, Romunija in Turčija.

Organizacije iz sosednjih držav EU (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Maroko, Sirija, Tunizija, Zahodni breg in Gaza, Belorusija, Moldavija, Rusija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija in Črna gora) lahko v tem pozivu sodelujejo kot partnerji, vendar ne morejo oddati vlog.

V projekte morajo biti vključene partnerske organizacije iz vsaj štirih različnih držav (vključno z vlagateljem), pri čemer mora biti ena od teh država članica EU.

3.   PRORAČUN IN TRAJANJE PROJEKTOV

Skupni znesek, namenjen sofinanciranju projektov v okviru tega poziva, znaša 2 000 000 EUR, pod pogojem, da ga odobri organ, pristojen za proračun, za proračunsko leto 2005.

Najvišji znesek financiranja za projekt ne bo presegel 100 000 EUR v letu (12 mesecev) dejavnosti in najvišja dotacija ne bo znašala več kot 300 000 EUR.

Pričakuje se, da bo na podlagi tega poziva podprtih približno 10 do 15 zelo kakovostnih projektov.

Projekti morajo trajati najmanj 18 mesecev. Iz upravičenih razlogov bo trajanje projekta dovoljeno do največ 36 mesecev. Dejavnosti se morajo začeti med 1. oktobrom 2005 in 31. decembrom 2005.

4.   ROK ZA ODDAJO VLOG

Vloge morajo biti poslane Uradu za tehnično pomoč SOCRATES, LEONARDO & MLADINA (SOCRATES, LEONARDO & YOUTH Technical Assistance Office) do najpozneje 31. marca 2005.

5.   POPOLNE INFORMACIJE

Celotno besedilo tega poziva za zbiranje predlogov in obrazec vloge sta na voljo na naslednji spletni strani: http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html Vlagatelji morajo upoštevati določbe celotnega besedila tega poziva za zbiranje predlogov, vloge pa morajo biti predložene na pravilnem obrazcu vloge.


Popravek

5.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/25


Popravek Objave zaključnih računov finančnega leta 2003 agencij in organov Evropske unije

( Uradni list Evropske unije C 292 z dne 30. novembra 2004 )

(2005/C 30/13)

Na strani 20, za EAR je potrebno vnesti sledečo vrstico:

Eurojust

www.eurojust.eu.int