ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 22

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
27. januar 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2005/C 022/1

Menjalni tečaji eura

1

2005/C 022/2

Državne pomoči – Češka — Državna pomoč št. C 45/04 (prej NN 62/04) — Pomoč za prestrukturiranje češkemu proizvajalcu jekla Třinecké Železárny — Vabilo za predložitev pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES ( 1 )

2

2005/C 022/3

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing) — Primer za poenostavljeni postopek ( 1 )

9

2005/C 022/4

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

10

2005/C 022/5

Sporočilo – uradno obvestilo o nazivih kvalifikacij v specialistični medicini ( 1 )

11

2005/C 022/6

Sporočilo – uradno obvestilo o nazivih kvalifikacij v specialističnem zobozdravstvu ( 1 )

17

2005/C 022/7

Sporočilo – uradno obvestilo o organih za podeljevanje dokazil o izobrazbi medicinskih sester za splošno nego in babic ( 1 )

18

 

III   Obvestila

 

Komisija

2005/C 022/8

Obvestilo o javnem razpisu za izvozna nadomestila za mehko pšenico, izvoženo v določene tretje države

19

 

Popravek

2005/C 022/9

Popravek Seznama zlatih kovancev, ki izpolnjujejo merila, določena v členu 26b(a)(ii) Direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 98/80/ES z dne 12. oktobra 1998 (posebna ureditev za investicijsko zlato) (UL C 285, 23.11.2004)

22

2005/C 022/0

Popravek imenovanje članov Odbora višjih inšpektorjev za delo (UL C 10, 14.1.2005)

22

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Komisija

27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/1


Menjalni tečaji eura (1)

26. januarja 2005

(2005/C 22/01)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3005

JPY

japonski jen

134,47

DKK

danska krona

7,4427

GBP

funt šterling

0,69270

SEK

švedska krona

9,0725

CHF

švicarski frank

1,5505

ISK

islandska krona

81,30

NOK

norveška krona

8,2280

BGN

lev

1,9558

CYP

ciprski funt

0,5831

CZK

češka krona

30,020

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

245,61

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6961

MTL

malteška lira

0,4313

PLN

poljski zlot

4,0677

ROL

romunski leu

37 635

SIT

slovenski tolar

239,77

SKK

slovaška krona

38,535

TRY

turška lira

1,7353

AUD

avstralski dolar

1,6879

CAD

kanadski dolar

1,6100

HKD

hongkonški dolar

10,1428

NZD

novozelandski dolar

1,8209

SGD

singapurski dolar

2,1259

KRW

južnokorejski won

1 341,73

ZAR

južnoafriški rand

7,7749


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/2


DRŽAVNE POMOČI – ČEŠKA

DRŽAVNA POMOČ št. C 45/04 (prej NN 62/04)

Pomoč za prestrukturiranje češkemu proizvajalcu jekla Třinecké Železárny

Vabilo za predložitev pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES

(2005/C 22/02)

Besedilo velja za EGP

Z dopisom v verodostojnem jeziku z dne 14.12.2004 na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija uradno obvestila Češko o svoji odločitvi, da začne postopek na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES v zvezi z zgoraj navedenimi ukrepi pomoči.

Zainteresirane strani lahko predložijo svoje pripombe o ukrepih pomoči, v zvezi s katerimi Komisija začenja postopek, v enem mesecu od datuma objave tega povzetka in dopisa, ki sledi, na naslov:

European Commission

Directorate-General Competition

State aid Greffe

B-1049 Brussels

Telefaks: (32-2) 296 12 42

Te pripombe bodo posredovane Češki. Zainteresirana stran, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za zaupno obravnavo svoje identitete in navede razloge za to.

POVZETEK

I.   OPIS POMOČI

(1)

Proizvajalec jekla Třinecké Železárny a.s.(v nadaljnjem besedilu TZ)je bil privatiziran sredi 1990-ih let in v celoti prestrukturiran brez državne podpore. Z dobičkom posluje od leta 1997. Glavno področje delovanja TZ je metalurška proizvodnja (jekla) z zaprtim metalurškim ciklom. Razen proizvodnje koksa ter surovega železa in jekla podjetje svoje glavne proizvode proizvaja v valjarni, tj. grude, bloke, palice, valjano žico, jeklo za ojačanje ter jeklo za lahke, srednje in težke profile. TZ je edini proizvajalec tirnic na Češkem.

(2)

Češka vlada je 14. aprila 2004 sprejela resolucijo, v kateri navaja, da bo podjetju TZ za 1 306 920 delnic podjetja ISPAT Nova Hut (INH) v njegovi lasti plačana cena 1250 CZK za posamezno delnico, kar predstavlja 10,54 % kapitala tega podjetja. Transakcija je bila izvedena ob koncu meseca aprila.

(3)

Češki Urad za varstvo konkurence je 30. aprila 2004 odobril državno pomoč v korist TZ v obliki prenosa obveznic v skupni nominalni vrednosti približno 576,7 milijonov CZK (18,3 milijone EUR) za okoljske, raziskovalne in razvojne projekte, projekte usposabljanja in projekte zapiranja. Prav tako je razsodil, da zgoraj omenjena transakcija ne vključuje državne pomoči.

(4)

Češki Urad za varstvo konkurence je v svojih sklepih v zvezi s temi projekti upošteval samo nekatere pripombe Komisije, kot je, na primer, izključitev kakršne koli pomoči za vse projekte v letih 1997–2003.

II.   OVREDNOTENJE

(5)

Točka 1 Protokola št. 2 Pogodbe o pristopu o prestrukturiranju češke jeklarske industrije (1) (v nadaljnjem besedilu „Protokol št. 2“) navaja, da se „ne glede na člena 87 in 88 Pogodbe ES državna pomoč, ki jo je podelila Češka v namene prestrukturiranja določenim delom češke jeklarske industrije, šteje za združljivo s skupnim trgom“ če so, med drugim, izpolnjeni pogoji, določeni v Protokolu.

(6)

Točka 3 Protokola št. 2 navaja, da so „le podjetja, našteta v Prilogi 1, upravičena do državne pomoči v okviru češkega programa prestrukturiranja jeklarstva.“ Proizvajalec jekla Třinecké Železárny ni omenjen v Prilogi 1.

(7)

Zadnji stavek točke 6 Protokola št. 2 navaja, da „Češka jeklarski industriji v namene prestrukturiranja ne podeli nobenih nadaljnjih pomoči“.

(8)

Točka 20 navaja, da „Komisija naredi vse potrebno, da se od zadevnih podjetij zahteva povrnitev vseh pomoči, ki so bile podeljene s kršenjem pogojev iz tega Protokola“, v primeru, da spremljanje prestrukturiranja pokaže kršitev s tem, da se podelijo „jeklarski industriji […] dodatne, nezdružljive državne pomoči“. Ta določba omogoča Komisiji odpreti formalno preiskavo, saj v odsotnosti posebnih določb v Protokolu št. 2 veljajo običajna pravila in načela. (2)

(9)

Komisija je bila konec aprila 2004 obveščena, da je Češka podjetju TZ podelila državno pomoč poleg pomoči, dovoljene v okviru Protokola št. 2, kar je po mnenju Komisije mogoče obravnavati kot nezakonito državno pomoč za prestrukturiranje v češkem jeklarskem sektorju. Zato lahko Komisija odpre formalni preiskovalni postopek iz člena 88(2) Pogodbe ES. Uporabi se tudi Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravilih za uporabo člena 93  (3).

(10)

V obravnavanem primeru Komisija dvomi, da vladni nakup 10,54 % deleža INH od TZ po ceni 1250 CZK za delnico, ki je bil izveden aprila 2004, ustreza obnašanju vlagatelja, ki upošteva načela tržnega gospodarstva. Ker cena na delniškem trgu, glede na majhno trgovanje z delnicami INH, ni zanesljivi pokazatelj, kar Komisija priznava, vlada svoje cene oblikuje glede na vrednotenja dveh izvedencev. Vlada pa na podlagi vseh razpoložljivih informacij pred določanjem dokončne cene transakcije ni izvedla kritične analize teh dveh vrednotenj. Marca 2004 je INH češki Komisiji za vrednostne papirje celo predložil v odobritev javno ponudbo za ponoven nakup svojih delnic, prisotnih na delniškem trgu, zato da bi podjetje črtali s seznama borze v Pragi. 15. marca 2004 je češka Komisija za vrednostne papirje ocenila, da je cena 550 CZK za delnico, kolikor je INH ponudil manjšinskim delničarjem, zadostna za vrednost delnic ter da strokovno znanje in izkušnje, ki jih je predložil INH, to dokazujejo. Ponudba je bila objavljena v gospodarskem časopisu in je trajala od 25. marca 2004 do 6. maja 2004. Delnice so bile črtana s seznama ob koncu maja. Razen večje likvidnosti 10,54 % deleža, kar bi lahko upravičilo omejeno premijo, Komisija ni odkrila razlik med tema dvema transakcijama, ki bi pojasnile, zakaj cena 550 CZK, ki jo je odobrila češka Komisija za vrednostne papirje kot ceno, ki naj bi odražala primerno vrednost delnic v lasti manjšinskih delničarjev, ne bi smela biti veljavna za vladni nakup 10,54 % deleža. Zato se zdi, da ta zadnji nakup po ceni 1250 CZK vsebuje element pomoči v korist TZ.

(11)

Komisija tudi dvomi, da je pomoč za projekte usposabljanja in projekte zapiranja skladna z vsemi zahtevami, ki jih določajo pravila ES o državni pomoči. Po mnenju Komisije vrednotenje pomoči za zaprtje ni pravilno, saj zaprtje dela peči ni mogoče obravnavati kot popolno ali delno zaprtje jeklarne.

(12)

Komisija dvomi, da vsa odvečna delovna sila ([…] (4) ljudi) dela za delom peči, ki naj bi ga zaprli, in da je izračun stroškov odpuščanja delavcev pravilen.

(13)

Nejasne in protislovne informacije, navedene v sklepih češkega Urada za varstvo konkurence v zvezi s pomočjo za usposabljanje, Komisiji ne omogočajo preveriti, ali se upoštevajo opredelitve splošnega usposabljanja in posebnega usposabljanja. Prikazan ni niti spodbujevalni učinek.

(14)

Zato Komisija dvomi v legitimnost zgoraj omenjenih ukrepov državne pomoči in njihovih ciljev ter mora preiskati, ali bi ti ukrepi lahko predstavljali prikrito pomoč za prestrukturiranje češkemu proizvajalcu jekla Třinecké Železárny a.s.

(15)

V skladu s členom 14 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 so lahko vsaka nezakonita pomoč izterja od prejemnika.

BESEDILO PISMA

„1.

Komise by ráda informovala Českou republiku, že po prostudování informací o výše zmíněné podpoře předložených Vašimi orgány se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

I.   ŘÍZENÍ

2.

Dne 12. listopadu 2003 byla Komise informována, že česká vláda přijala ‚Usnesení k dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu – návrh řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.‘ (dále jen ‚TZ‘). Toto usnesení naznačilo, že vláda má v úmyslu poskytnout TZ státní podporu ve výši asi 1,9 miliardy Kč (přibližně 60 miliónů EUR) (5).

3.

V daném usnesení také česká vláda vyjádřila souhlas s následujícími transakcemi:

Česká vláda nabude od TZ prostřednictvím České konsolidační agentury (ČKA) majetkovou účast ve společnosti ISPAT Nová Huť, a.s. ve výši 10,54 %, vlastněnou TZ. Cenu těchto akcií stanoví Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

ČKA převede 10 000 kusů dluhopisů v celkové nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), emitovaných společností TZ a v současné době v držení ČKA, na jejich emitenta společnost TZ za celkovou kupní cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR), tj. pouhých 10 % jejich nominální hodnoty.

4.

Usnesení rovněž uvádí, že obě transakce budou platné teprve po obdržení kladného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydaného po konzultaci s Evropskou komisí.

5.

V dopise z 26. listopadu 2003 si Komise vyžádala informace o výše zmíněných transakcích (o objemu podpory, její intenzitě a účelu, hodnocení ÚOHS). Rovněž v listopadu 2003 se Komise (generální ředitel pro hospodářskou soutěž) a české orgány (náměstek ministra průmyslu a obchodu) shodly na tom, že jsou nutné odborné konzultace.

6.

Dne 10. prosince 2003 a 7. ledna 2004 proběhla setkání českého předsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu s komisařem pro hospodářskou soutěž. Bylo dohodnuto, že poslední tvrzení výše zmíněného usnesení bude respektováno (viz bod 4).

7.

Dne 20. února 2004 obdržela Komise popis všech projektů, na které hodlá česká vláda udělit společnosti TZ státní podporu. Dne 17. března 2004 proběhly v Bruselu odborné konzultace mezi útvary Komise a zástupci českého ÚOHS, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dané společnosti.

8.

Dne 29. března a 29. dubna 2004 zaslala Komise českým orgánům připomínky, ve kterých uvedla, že na základě poskytnutých informací nelze vyloučit, že plánovaná koupě akcií držených společností TZ ve společnosti ISPAT Nová Huť českou vládou by mohla přesáhnout tržní cenu, čímž by došlo k poskytnutí státní podpory výše zmíněné společnosti, a rovněž uvedla, že státní podpora, z níž by byly financovány různé projekty společnosti TZ, se nezdá být v souladu se současnými pravidly EU pro poskytování státní podpory.

9.

Dne 22. a 30. dubna 2004 schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže státní podporu společnosti TZ.

II.   POPIS OPATŘENÍ A DANÉ SPOLEČNOSTI

Opatření přijatá v dubnu 2004

10.

Dne 14. dubna 2004 přijala vláda České republiky usnesení, podle kterého zaplatí společnosti TZ cenu 1 250 Kč za akcii za 1 306 920 akcií společnosti ISPAT Nová Huť (INH), které TZ vlastní a které představují 10,54 % základního kapitálu společnosti INH. Dne 22. dubna 2004 rozhodl ÚOHS, že tato transakce nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Transakce se uskutečnila na konci téhož měsíce.

11.

Dne 30. dubna 2004 povolil ÚOHS udělení státní podpory ve prospěch společnosti TZ ve formě převodu dluhopisů v celkové nominální hodnotě přibližně 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) na projekty v oblasti životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

12.

Při rozhodování o těchto projektech vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise, např. vyloučení jakékoliv podpory na veškeré projekty na léta 1997 – 2003.

Informace o společnosti

13.

Společnost Třinecké železárny, a.s., byla zprivatizována v polovině 90. let a plně restrukturalizována bez státní podpory. Majoritním vlastníkem společnosti je Moravia Steel, a.s., které patří 69,04 % akcií. Společnost […] (6) vlastní […] % akcií. Dalších […] % patří společnosti […] a zhruba […] % jednotlivcům.

14.

Společnost TZ je od roku 1997 zisková. Podle informací Komise měla v roce 2002 zisk 309 mil. Kč (přibližně 10 mil. EUR). V období let 1998 – 2001 vytvořila společnost zisk 50 – 477 mil. Kč (přibližně 2 – 15 mil. EUR), viz výroční zpráva TZ za rok 2001. V témže období také společnost neustále investovala – 456 mil. Kč (přibližně 14,5 mil. EUR) v roce 2001 a 240 mil. Kč (7,6 mil. EUR) v roce 2002. Zaměstnává přibližně 6 300 lidí. V roce 2001 dosáhl prodej válcovaných výrobků 2 155 000 tun a v roce 2002 to bylo 2 257 000 tun.

15.

Hlavním předmětem činnosti TZ je hutní výroba (ocel) s uzavřeným hutním výrobním cyklem. Mimo koksu, surového železa a oceli produkuje společnost zejména válcované výrobky, tj. bloky, bramy, sochory, válcovaný drát, betonářskou ocel, jemnou, střední a hrubou profilovou ocel. Společnost TZ je také jediným výrobcem kolejnic v České republice.

16.

Podle veřejných prohlášení vykazovala společnost TZ v posledních čtyřech letech velký zájem o účast na celkovém řešení situace českého ocelářského průmyslu.

17.

Na jaře 2001 vypracovala konzultantská firma Euro-Strategy studii financovanou z projektu Phare. Cílem této studie bylo pomoci České republice připravit národní plán restrukturalizace ocelářského průmyslu. Ze závěrů studie vyplynulo, že společnost TZ by mohla hrát klíčovou roli v této restrukturalizaci tím, že by převzala neprosperující společnosti Nová Huť (předchozí název INH) a Vítkovice Steel (za nominální cenu 1 Kč) a restrukturalizovala je s pomocí finančních prostředků částečně poskytnutých formou státní podpory. Česká vláda tuto strategii odmítla a vyloučila společnost TZ z národního plánu restrukturalizace vypracovaného v srpnu 2001.

III.   HODNOCENÍ

1.   Právní rámec

18.

Protokol č. 2 Smlouvy o přistoupení o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu  (7) (dále jen ‚protokol č. 2‘) povoluje poskytnutí státní restrukturalizační podpory českému ocelářskému průmyslu v souvislosti s jeho restrukturalizací v období let 1997 – 2003 do výše maximálně 14,147 mil. Kč (453 mil. EUR). Protokol stanoví, že tato státní podpora může být udělena za několika podmínek, mimo jiné je to dosažení životaschopnosti odvětví a příslib snižovat výrobní kapacity.

19.

Bod 1 protokolu č. 2 stanoví, že ‚odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES se státní podpora poskytnutá Českou republikou pro účely restrukturalizace vymezeným částem českého ocelářského průmyslu považuje za slučitelnou se společným trhem‘, pokud jsou mimo jiné splněny podmínky stanovené v protokolu.

20.

Bod 3 protokolu č. 2 stanoví, že ‚státní podporu v rámci českého restrukturalizačního programu pro ocelářský průmysl lze poskytovat pouze společnostem uvedeným v příloze 1‘. Třinecké železárny v příloze 1 zmíněny nejsou.

21.

Podle poslední věty bodu 6 protokolu č. 2 ‚Česká republika neposkytne českému ocelářskému průmyslu žádnou další státní podporu pro účely restrukturalizace‘.

22.

Bod 20 stanoví, že ‚Komise učiní přiměřená opatření vyžadující od kterékoli dotyčné společnosti, aby při porušení podmínek stanovených v tomto protokolu vrátila jakoukoli poskytnutou podporu‘ v případě, že dohled nad restrukturalizací ukáže na porušení podmínek udělením ‚dodatečné neslučitelné státní podpory ocelářskému průmyslu‘. Toto ustanovení umožňuje Komisi zahájit formální šetření, jelikož v případě, kdy v protokolu č. 2 neexistují zvláštní ustanovení, by měla být uplatněna běžná pravidla a zásady (8).

23.

Cílem tohoto protokolu je zajistit přechod mezi opatřeními ohledně státní podpory pro restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu podle Evropské dohody a koncem prodlouženého restrukturalizačního období (31. prosinec 2006).

24.

Aby bylo možno tento cíl splnit, vztahuje se protokol na období před i po přistoupení. Přesněji řečeno povoluje určitou formu podpory, která byla nebo má být udělena do konce roku 2003 a zakazuje jakoukoliv další státní podporu na účely restrukturalizace českého ocelářského průmyslu do konce roku 2006, což je konec restrukturalizačního období.

25.

V tomto ohledu se zřetelně liší od jiných ustanovení aktu o přistoupení, jako je např. prozatímní mechanismus stanovený v příloze IV (‚existující podpora‘), který se vztahuje pouze na státní podporu udělenou před přistoupením, pokud je ‚stále platná i po‘ datu přistoupení.

26.

Na protokol č. 2 tedy může být nahlíženo jako na lex specialis, který v oblasti, jíž se dotýká, nahrazuje jakékoliv jiné ustanovení aktu o přistoupení.

27.

V důsledku toho, ačkoliv by se články 87 a 88 Smlouvy o ES obvykle nevztahovaly na podporu udělenou před přistoupením, která není nadále použitelná po přistoupení, ustanovení protokolu rozšiřují kontrolu státní podpory podle Smlouvy o ES na veškerou podporu udělenou za účelem restrukturalizace českého ocelářského průmyslu v letech 1997 – 2006.

28.

Komise tudíž může zahájit formální šetření stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES, pokud Česká republika neplní protokol č. 2. Použije se rovněž nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93  (9).

2.   Nákup akcií

29.

První transakce, kterou je třeba vyhodnotit, je nákup 10,54 % podílu drženého společností TZ v ocelárnách ISPAT Nová Huť prostřednictvím ČKA. Podle usnesení ze dne 12. listopadu 2003 mělo cenu těchto akcií stanovit Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

30.

Ve svém usnesení č. 357 ze 14. dubna 2004 vyjádřila česká vláda souhlas s tím, že cena za akcii nepřesáhne 1 250 Kč, přičemž vycházela ze dvou ocenění vypracovaných odborníky (jedním z nich byla společnost KPMG), kteří cenu za akcii stanovili na 1 291,37 Kč (podle prvního odborníka) a 1 100 – 1 300 Kč (podle druhého odborníka). Ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 oznámil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že transakci za tuto cenu považuje za transakci bez státní podpory a povolil ji. Transakce proběhla na konci dubna, kdy vláda České republiky koupila od TZ podíl v INH ve výši 10,54 % za cenu 1 250 Kč za akcii.

31.

V březnu 2004 podala společnost INH ke schválení Komisi pro cenné papíry (dále jen ‚KCP‘) veřejnou nabídku na odkoupení vlastních akcií kótovaných na burze, aby mohla být společnost vyřazena z obchodování na pražské Burze cenných papírů. Cena, kterou společnost INH plánovala zaplatit minoritním akcionářům, vycházela z odborných ocenění. KCP je v České republice ze zákona odpovědná za to, aby minoritním akcionářům zajistila spravedlivé ocenění akcií. Ze všech veřejných subjektů má k akciovému trhu nejblíže a má s ním i největší zkušenosti. Dne 15. března 2004 KCP rozhodla, že cena 550 Kč za akcii nabízená společností INH minoritním akcionářům odpovídá hodnotě akcií a že to dokazují i odborné posudky předložené společností INH. Nabídka byla zveřejněna v ekonomicky zaměřeném periodiku a byla otevřená od 25. března 2004 do 6. května 2004. Akcie byly vyřazeny z obchodování na konci května.

32.

Obecně by se při stanovování tržní hodnoty akcií měla dát přednost ceně na burze, pokud je k dispozici. V případě INH je ovšem problematické považovat cenu na burze za předobraz průměrného ocenění prováděného tržními subjekty. Měsíční a roční statistiky ukazují, že hodnota obchodů je velmi omezená. Cena na burze tedy není výsledkem interakce velkého počtu významných investorů. Investor v podmínkách tržní ekonomiky by se tudíž obrátil na nezávislého odborníka, který by mu pomohl určit objektivní hodnotu 10,54 % podílu, který má v úmyslu koupit. Takový investor navíc vždy využívá veškeré dostupné informace o dané společnosti. V tomto případě platí zejména druhý bod. Vzhledem k tomu, že společnost INH byla zprivatizována před necelými dvěma lety a pod vedením nového majoritního akcionáře LNM provádí rozsáhlou restrukturalizaci, jsou údaje o minulosti irelevantní a budoucí zisky se hůře odhadují. V důsledku toho je pravděpodobnější, že různí odborníci mohou ocenit akcie společnosti různě podle vlastních názorů na budoucí vývoj. Investor v podmínkách tržní ekonomiky tedy podrobí ocenění předložené odborníky kritické analýze na základě všech dostupných informací.

33.

V rozporu s tímto normálním postupem vláda nevyužila všech dostupných informací předtím, než stanovila kupní cenu podílu drženého společností TZ. Ani vláda ve svém usnesení ze 14. dubna 2004, ani ÚOHS ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 nevzal v úvahu cenu veřejné nabídky učiněné společností INH a schválené KCP dne 12. března 2004. Tato dvě rozhodnutí také nijak nevysvětlují rozdíl mezi cenou, kterou zaplatila vláda, a cenou, kterou zaplatila INH za zpětné odkoupení vlastních akcií. Nevysvětlují, proč nebyla cena, kterou KCP považovala za reprezentativní pro hodnotu akcií držených minoritními akcionáři, uplatněna i na vládní nákup 10,54 % podílu. Jako odpověď na otázky vznesené Komisí české orgány uvedly, že vláda je ve specifické situaci nutící ji k nákupu onoho 10,54 % podílu od TZ. České orgány zdůrazňovaly, že prostřednictvím akcionářského podílu by TZ mohly komplikovat a zpomalovat restrukturalizaci INH, například svoláváním valných hromad, což by mohlo ohrozit dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu jak bylo stanoveno ve Smlouvě o přistoupení. Komise tento argument neakceptuje, neboť nikdy během vyjednávání Smlouvy o přistoupení s českými orgány nebyla projednávána žádná otázka týkající se odkoupení akcionářského podílu TZ v INH. Příslušná vládní usnesení (č. 565 z 29. května 2002 a č. 587 z 5. června 2002) se týkají otázek prodeje státního podílu ve společnosti Nová Huť (předchozí název INH) ve výši 67,25 % společnosi LNM, a označují tento postup jako závěrečné kroky k dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti Nová Huť. Příslušný obchodní plán pro INH se nezmiňuje o TZ jinak, než že je uvádí na seznamu akcionářů. Navíc tento argument nevysvětluje, proč by se vláda jako investor měla nacházet ve specifické situaci, která by jí umožňovala očekávat větší finanční výnos než mohou očekávat ostatní minoritní investoři. Druhý argument předložený českými orgány je, že dle ustanovení obchodního zákoníku mají akcionáři vlastnící podíl ve společnosti větší než 10 % určitá práva, zejména možnost svolat valnou hromadu se stanoveným programem a zablokovat možnost převodu jmění na většinového akcionáře. Komise má však pochybnosti, že by investor zamýšlející koupit minoritní podíl přikládal těmto ustanovením výraznou hodnotu, zvláště když má v úmyslu svůj podíl prodat v období tří let, jak plánují české orgány.

34.

Ačkoliv nebyly výslovně zmíněny ve vládním usnesení, v rozhodnutí ÚOHS ani během výměny informací s Komisí, je možné, že existují zřejmé důvody, které vysvětlují rozdíl mezi cenami obou transakcí. Na základě dostupných informací provedla Komise analýzu toho, zda se obě transakce věcně liší. Komise zejména ověřovala skutečnosti podobného charakteru jaké byly předloženy Soudem první instance v rozsudku v souvisejících věcech C-329/93 (10), C-62/95 (11) a C-63/95 (12). Tato analýza však neukázala žádné výrazné rozdíly. Vláda například nemůže očekávat synergie s jinými ocelářskými společnostmi, které kontroluje. I po koupi 10,54 % podílu zůstane minoritním akcionářem. Komise rovněž pohlížela na historické okolnosti. Dohodu o prodeji celého svého podílu ve výši 67,25 % ve společnosti Nová Huť společnosti LNM podepsala vláda v červnu 2002. Prodej byl dokončen 31. ledna 2003. Vyjednávání s LNM umožnilo vládě přístup k obchodnímu plánu. Pokud byly budoucí zisky tak slibné a vláda jako investor chtěla v tomto odvětví investovat, mohla si ponechat celý svůj podíl a neprodávat ho LNM, nebo ho prodat za vyšší cenu, či skoupit veškeré akcie tehdy dostupné na akciovém trhu (cena byla tehdy nižší než 100 Kč), případně vyjednávat s TZ o odkoupení jejich podílu. Ačkoliv zprávy jsou od té doby pozitivní (restrukturalizace INH probíhá dobře, vývoj na světových trzích s ocelí je příznivý), Komise přesto nechápe, proč má vláda jako investor pocit, že se ve srovnání s ostatními minoritními akcionáři nachází ve zvláštní situaci, která ospravedlňuje zaplacení příplatku.

35.

Jediný věcný rozdíl mezi oběma transakcemi, na který poukázala předběžná analýza, je velikost podílu. Podíl ve výši 10,54 % by mohl mít vyšší tržní hodnotu než malý objem akcií držený menšími investory. Kupec takového podílu ve výši 10,54 % ušetří transakční náklady a vyhne se zdlouhavé proceduře, kterou musí INH podstoupit v rámci zpětného odkupu akcií od menších investorů. Cena akcií držených menšími investory by rovněž mohla zahrnovat slevu za nelikviditu, neboť tyto akcie mohou být prodány pouze na akciovém trhu, kde je likvidita nízká. Komise si uvědomuje, že podíl ve výši 10,54 % nelze koupit na akciovém trhu, přinejmenším aniž by to vedlo k výraznému nárůstu ceny a ke zdlouhavé proceduře. Nízkou likviditu akcií držených menšími investory je však třeba srovnat s likviditou 10,54 % podílu, který měla vláda v úmyslu koupit. Již od srpna 2003 je veřejně známo, že tento cenný papír bude vyřazen z obchodování. V březnu 2004 bylo jasné, že toto vyřazení z obchodování proběhne na konci května. Po vyřazení z obchodování se tento 10,54 % podíl stane minoritním podílem v podniku kontrolovaném majoritním akcionářem, který bude vlastnit téměř všechny zbývající akcie. Ocenění takového podílu bude složitější, a tudíž i dražší, vzhledem k tomu, že nebude existovat burzovní cena a přísun informací z dané společnosti na veřejnost bude omezenější. Viditelnost a přitažlivost podílu bude nižší. Je pravděpodobné, že jediným potenciálním kupcem bude LNM. Za těchto okolností bude likvidita, tj. možnost rychle prodat bez nutnosti výrazně snižovat cenu, daného podílu velmi malá. Pokud tedy Komise uzná, že cena akcií držených menšími investory a odkoupených zpět společností INH zahrnuje slevu jako kompenzaci za jejich nelikviditu, představuje daný 10,54 % podíl rovněž nelikvidní investici. Na základě rozdílu v likviditě v širším smyslu – včetně transakčních nákladů a doby trvání celého procesu – by tudíž investor v podmínkách tržní ekonomiky byl ochoten zaplatit za tento podíl jen malý příplatek oproti ceně platné pro menší investory držící malé objemy akcií.

36.

Závěrem lze říci, že s výjimkou vyšší likvidity daného 10,54 % podílu, jež by mohla odůvodňovat určitý příplatek, neshledala Komise důvody vysvětlující, proč by se cena schválená KCP jako objektivní hodnota nemohla uplatnit i v případě vládního nákupu. Komise nenašla podstatné důvody ospravedlňující fakt, že by vláda měla zaplatit výrazně více ve srovnání s ostatními menšími investory. Komise má tudíž pochybnosti o tom, že vládní nákup akcií za cenu 1 250Kč za kus odpovídá chování investora v podmínkách tržní ekonomiky v podobné situaci. Zdá se tedy, že tato transakce by mohla obsahovat podporu ve prospěch TZ. Takováto podpora se nezdá být v souladu ani s protokolem č. 2, ani s ustanoveními čl. 87 odst. 2 a 3.

3.   Převod dluhopisů – další státní podpora

37.

Druhou transakcí uvedenou ve vládním usnesení z 12. listopadu 2003 byl převod 10 000 kusů dluhopisů o nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), vydaných společností TZ a v současné době držených ČKA, zpět na společnost TZ za celkovou cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů a cenou ve výši 100 mil. Kč (28,5 mil. EUR), kterou měly TZ zaplatit, měl představovat hodnotu státní podpory, která měla být poskytnuta TZ na řadu projektů týkajících se výzkumu a vývoje, zaměstnanosti, životního prostředí, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

38.

V rozhodnutí z 30. dubna 2004 ohledně výše zmíněných druhů projektů vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise a vyloučil státní podporu pro všechny projekty na léta 1997 – 2003 a také budoucí podporu zaměstnanosti. Schválil státní podporu pouze pro projekty na období let 2004 – 2006 o celkové výši 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) místo původně plánovaných 900 mil. Kč (28,5 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů ve výši 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR) a hodnotou státní podpory schválené ÚOHS ve výši 576,7 mil. Kč (18 mil. EUR), tj. částka 423,3 mil. Kč (13,4 mil. EUR), bude vyplacen společností TZ ve prospěch ČKA.

39.

Komise má silné pochybnosti o tom, zda dvě opatření z této poskytnuté podpory, a to podpora na uzavírání kapacit a na vzdělávací projekty, jsou v souladu se všemi požadavky stanovenými v předpisech ES o státní podpoře platných v době, kdy byla podpora poskytnuta (13). Komise má tedy pochybnosti o těchto opatřeních a jejich cílech a musí přešetřit, zda tato opatření nepředstavují skrytou restrukturalizační podporu ocelárnám Třinecké železárny, a.s., a nejsou tudíž v rozporu s protokolem č. 2.

Podpora na uzavírání kapacit ve výši 4 152 500 Kč (0,13 mil. EUR)

40.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu v souladu se Sdělením Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství  (14). Toto sdělení říká, že za slučitelnou se společným trhem může být považována podpora pro ocelářské společnosti na pokrytí nákladů na platby dělníkům oceláren, kteří byli propuštěni nebo předčasně odešli do důchodu, za předpokladu, že:

platby skutečně vznikly částečným nebo úplným uzavřením oceláren, se kterým se nepočítalo při schvalování podpory,

platby nepřesáhnou výši obvyklou podle platných předpisů v členských státech,

podpora nepřesáhne 50 % těchto plateb.

41.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí z 30. dubna 2004 uvádí, že daná podpora je v souladu s výše zmíněným sdělením a týká se opatření ve formě odstavení části pece.

42.

Podle názoru Komise toto hodnocení není správné, jelikož na odstavení části pece nelze pohlížet jako na úplné nebo částečné uzavření ocelárny. Pec má formu jednoho kusu zařízení a její částečné uzavření není možné. Je možné snížit teplotu pece nebo její výkon, ale to ještě nesnižuje její základní kapacitu a je samozřejmě možné ji znovu zvýšit.

43.

Komise má navíc pochybnosti o tom, zda všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni ([…] osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena. Dále má Komise pochybnosti o výpočtu nákladů na toto propouštění.

44.

V rozhodnutí ÚOHS je zdůrazněno, že toto odstavení části pece musí být skutečné a nezvratné, není však uveden žádný termín, dokdy by toto mělo být uskutečněno.

Podpora na vzdělávání zaměstnanců ve výši 44 088 300 Kč (1,4 mil. EUR)

45.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu na vzdělávání zaměstnanců v souladu s nařízením Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání  (15).

46.

V čl. 2 písm. e) tohoto nařízení se uvádí, že ‚vzdělávání se považuje za obecné, například když je společně organizováno různými nezávislými podniky nebo když užitek ze vzdělávání mohou mít zaměstnanci různých podniků‘.

47.

Podobně podle čl. 2 písm. d) tohoto nařízení ‚se specifickým vzděláváním rozumí vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku přijímajícím podporu a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů‘.

48.

Nepřesné a protichůdné informace uvedené v rozhodnutích ÚOHS neumožňují ověřit, zda jsou tyto definice dodržovány. Navíc není prokázán motivační účinek této podpory.

Závěrečné připomínky

49.

Společnost Třinecké železárny, a.s., nespadá pod protokol č. 2 ani pod ‚Aktualizovaný národní program restrukturalizace českého ocelářského průmyslu‘ předložený Komisi v prosinci 2002. Žádný z dokumentů, které Komise formálně obdržela, se o TZ v souvislosti s restrukturalizací ani nezmiňuje.

50.

Zároveň však dokumenty předložené Komisi v únoru a březnu 2004 vytvářejí dojem, že daná opatření se týkají spíše restrukturalizační podpory společnosti Třinecké železárny, a.s. Rovněž název usnesení vlády České republiky č. 1126 přijatého 12. listopadu 2003 uvádí, že toto usnesení se týká ‚dokončení restrukturalizace ocelářského průmyslu – návrhu řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.‘

51.

Ačkoliv české orgány se v několika dopisech zmínily o tom, že ‚vládní rozhodnutí se netýká restrukturalizace TZ, ale – částečného – dokončení plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu tak, jak byl schválen Komisí‘, od srpna 2001 nebyla v plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu o TZ ani zmínka.

IV.   ZÁVĚR

52.

Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí zahájit formální šetření ve smyslu čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES a nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES žádá Komise Českou republiku, aby předložila své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit danou podporu, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Jedná se zejména o tyto informace:

Skutečnosti vysvětlující rozdíl mezi cenou, kterou za 10,54 % podíl TZ v INH zaplatila vláda, a cenou, kterou za zpětný odkup svých akcií zaplatila společnost INH a kterou schválila KCP.

Podrobné informace o objemu a účelu všech veřejných podpor poskytnutých od roku 1997 Českou republikou společnosti Třinecké železárny, a.s.

Kopie všech projektů společnosti TZ týkajících se vzdělávání zaměstnanců na období let 2004 až 2006, které byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Informace ohledně motivačního účinku podpory na vzdělávání.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (obecné a specifické vzdělávání).

Kopie projektů, které mají pokrýt náklady na platby dělníkům společnosti TZ, kteří budou propuštěni nebo předčasně odejdou do důchodu v důsledku částečného ukončení výroby, jež byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení sdělení Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství.

Vysvětlení, jak je možné odstavit pouze část pece.

Potvrzení toho, že všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni (150 osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena.

Způsob výpočtu nákladů na propouštění.

53.

Komise Českou republiku žádá, aby okamžitě zaslala kopii tohoto dopisu příjemci podpory.

54.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být veškerá nezákonná podpora příjemci odebrána.

55.

Komise tímto Českou republiku informuje, že uvědomí zainteresované strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zainteresované strany ze států ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zainteresované strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od data zveřejnění daného dopisu či oznámení.“


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 934.

(2)  Glej tudi točko 1 Protokola št. 2, ki navaja, da „ne glede na člena 87 in 88 Pogodbe ES …“.

(3)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1.

(4)  V tomto případě byl použit směnný kurs ve výši 1 EUR = 31,582 Kč (kurs k 27. září 2004).

(5)  Podléhající služebnímu tajemství

(6)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 934.

(7)  Viz také bod 1 protokolu č. 2, který uvádí, že ‚odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES…‘.

(8)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(9)  Spolková republika Německo, Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH a Bremer Vulkan Verbund AG/Komise, Sb. rozh. 1996, s. I-5151

(10)  tamtéž.

(11)  tamtéž.

(12)  Ostatní poskytnutá podpora je plně v souladu s Obecnými zásadami Společenství o státních podporách na ochranu životního prostředí (Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3) a s Rámcem Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. C 45, 17.2.1996, s. 5).

(13)  Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 3.

(15)  Zaupne informacije.


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/9


Predhodna priglasitev koncentracije

(Št. primera COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing)

Primer za poenostavljeni postopek

(2005/C 22/03)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Dne 19. januarja 2005 je Komisija prejela priglasitev predlagane koncentracije po členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Gilde Buy-Out Fund II („Gilde“, Nizozemska), ki je del Rabobank Group („Rabobank“, Nizozemska), prevzema v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta nadzor nad celotnim podjetjem Bekaert Fencing NV („Bekaert“, Belgija) in njegovimi hčerinskimi podjetji na podlagi nakupa delnic.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje Gilde: specializirani investicijski sklad;

za podjetje Rabobank: bančna in kreditna institucija, finančne storitve;

za podjetje Bekaert: proizvodnja in prodaja ogradnih sistemov na osnovi jeklene žice, industrijskih ščitnikov na osnovi žice, kablov in žic.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v obseg Uredbe (ES) št. 139/2004, vendar končna odločitev o tem še ni podana. Na podlagi obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave nekaterih koncentracij po Uredbi Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta primer primeren za obravnavo po postopku, določenem v obvestilu.

4.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlaganega postopka.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (št. faksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  Dostopno na spletni strani DG COMP:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/10


Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(2005/C 22/04)

1.   Kot je predvideno v členu 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 (1) o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, Komisija obvešča, da se bodo spodaj omenjeni protidampinški ukrepi, razen če je uvedena presoja v skladu z naslednjim postopkom, iztekli na dan, naveden v spodnji preglednici.

2.   Postopek

Proizvajalci Skupnosti lahko vložijo pisno zahtevo za presojo. Zahteva mora vsebovati zadostne dokaze, za to, da bi iztek ukrepov verjetno privedel do nadaljevanja ali ponovitve dampinga in povzročitve škode.

Če se Komisija odloči za presojo zadevnih ukrepov, bodo uvozniki, izvozniki, zastopniki države izvoza in proizvajalci v Skupnosti dobili priložnost za razširitev in izpodbijanje zahteve za presojo ali za pripombe na zadeve v zahtevi za presojo.

3.   Roki

Proizvajalci v Skupnosti lahko, na podlagi zgoraj omenjenega, pošljejo pisno zahtevo za presojo Evropski Komisiji, Generalnemu direktoratu za trgovino (Oddelku B-1) J-79 5/16, B-1049 v Bruslju (2), ki mora tja prispeti kadar koli po datumu objave trenutnega obvestila, vendar ne kasneje kakor tri mesece pred datumom, omenjenim v spodnji preglednici.

4.   To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995.

Proizvod

Država (Države) porekla ali izvoza

Ukrepi

Sklicevanje

Datum poteka veljavnosti

Tvorci črne barve

Japonska

Protidampinška dajatev

Uredba Sveta (ES) št. 2263/2000

(UL L 259, 13.10.2000, str. 1)

14.10.2005

Katodne cevi za barvne televizijske sprejemnike

Indija

Republika Koreja

Protidampinška dajatev

Uredba Sveta (ES) št. 2313/2000

(UL L 267, 20.10.2000, str. 1)

21.10.2005


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  Teleks COMEU B 21877; Telefaks : (32-2) 295 65 05.


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/11


Sporočilo – uradno obvestilo o nazivih kvalifikacij v specialistični medicini

(2005/C 22/05)

(Besedilo velja za EGP)

Direktiva Sveta 93/16/EGS o olajšanju prostega gibanja zdravnikov in o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi, kakor je bila nedavno spremenjena z Direktivo 2001/19/ES, in zlasti člen 42a Direktive, predvideva, da države članice uradno obvestijo Komisijo o zakonih ali drugih predpisih, ki jih sprejmejo glede podelitve diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga zajema ta direktiva. Komisija objavi ustrezno obvestilo v Uradnem listu Evropske unije z navedbo nazivov, ki so jih države članice sprejele za zadevne izobrazbene kvalifikacije, in, kjer je primerno, za ustrezni strokovni naziv.

Italijanska republika in Kraljevina Belgija sta uradno sporočili spremembe poimenovanj na seznamu naslovov programov usposabljanja na področju specialistične medicine za navedeno državo članico.

Priloga C Direktive 93/16/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2001/19/ES, se spremeni:

(1)

pod stomatologijo se mora vnos za Italijansko republiko glasiti:

„Odontostomatologia (do 31. decembra 1994)“

(2)

pod nevropsihiatrijo se mora vnos za Italijansko republiko glasiti:

„Neuropsichiatria (do 31. oktobra 1999)“

(3)

pod radiologijo se mora vnos za Italijansko republiko glasiti:

„Radiologia (do 31. oktobra 1993)“

(4)

pod farmakologijo se mora vnos za Italijansko republiko glasiti:

„Farmacologia“

(5)

pod gastroenterološko kirurgijo se mora vnos za Italijansko republiko glasiti:

„Chirurgia dell'apparato digerente“

(6)

pod psihiatrijo se mora vnos za Kraljevino Belgijo glasiti:

„Psychiatrie de l'adulte“ / „volwassen psychiatrie“

(7)

pod otroško psihiatrijo se mora vnos za Kraljevino Belgijo glasiti:

„Psychiatrie infanto-juvénile“ / „Kinder en jeugdpsychiatrie“

Ustrezne tabele iz Priloge C Direktive 93/16/EGS se zato glasijo:

Država

Naziv kvalifikacije

Organ pristojen za podelitev

Stomatologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 3 leta

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia (until 31 December 1994)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Država

Naziv kvalifikacije

Organ pristojen za podelitev

Nevropsihiatrija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Νευρoλoγία – Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (until 31 October 1999)

 

Κύπρος

Νευρολογία – Ψυχιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

Zenuw – en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Neuropsychiatria

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Država

Naziv kvalifikacije

Organ pristojen za podelitev

Radiologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

Radiology

 

Italia

Radiologia (until 31 October 1993)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

 

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

 

Portugal

Radiologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Država

Naziv kvalifikacije

Organ pristojen za podelitev

Farmakologija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

Klinická farmakologie

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

Farmacologia

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Polska

Farmakologia kliniczna

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická farmakológia

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 


Država

Naziv kvalifikacije

Organ pristojen za podelitev

Gastroenterološka kirurgija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 5 let

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen

 

Česká republika

 

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Država

Naziv kvalifikacije

Organ pristojen za podelitev

Psihiatrija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie de l'adulte / Volwassen psychiatrie

 

Česká republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria / Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 


Država

Naziv kvalifikacije

Organ pristojen za podelitev

Otroška psihiatrija

Minimalno trajanje izobraževalnega programa: 4 leta

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-juvénile / Kinder en jeugdpsychiatrie

 

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

 

Latvija

Bērnu psihiatrija

 

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Slovensko

Detská psychiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria / barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/17


Sporočilo – uradno obvestilo o nazivih kvalifikacij v specialističnem zobozdravstvu

(2005/C 22/06)

(Besedilo velja za EGP)

Direktiva Sveta 78/686/EGS z dne 25. julija 1978 o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah zobozdravnikov in o ukrepih za olajšanje uresničevanja pravice do ustanavljanja podjetij in pravice do zagotavljanja storitev, kakor je bila nedavno spremenjena z Direktivo 2001/19/ES, in zlasti člen 23a Direktive predvideva, da države članice uradno obvestijo Komisijo o zakonih ali drugih predpisih, ki jih sprejmejo glede podelitve diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi na področju, ki ga zajema ta direktiva. Komisija objavi ustrezno obvestilo v Uradnem listu Evropske unije z navedbo nazivov, ki so jih države članice sprejele za zadevne izobrazbene kvalifikacije, in, kjer je primerno, za ustrezni strokovni naziv.

Kraljevina Belgija je uradno sporočila eno poimenovanje, ki se ga spremeni za navedeno državo članico na seznamu naslovov programov usposabljanja v specialističnem zobozdravstvu.

Priloga B Direktive 78/686/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2001/19/ES, se spremeni:

 

Pod 1 Ortodontija, se mora vnos za Kraljevino Belgijo glasiti:

„Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie / Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, awarded by: Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique“


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/18


Sporočilo – uradno obvestilo o organih za podeljevanje dokazil o izobrazbi medicinskih sester za splošno nego in babic

(2005/C 22/07)

(Besedilo velja za EGP)

Direktiva Sveta 77/452/EGS z dne 27. junija 1977 o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah medicinskih sester za splošno zdravstveno nego, vključno z ukrepi, ki omogočajo učinkovito uresničevanje pravice do ustanavljanja in prostega opravljanja storitev in Direktiva Sveta 80/154/EGS z dne 21. januarja 1980 o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah v babištvu in o ukrepih za učinkovito uresničevanje pravice ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/19/ES in zlasti člen 18a Direktive 77/452/EGS in 19a Direktive 80/154/EGS predvidevajo, da države članice obvestijo Komisijo o zakonih ali drugih predpisih, ki jih sprejmejo v zvezi s podeljevanjem diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah na področju, ki ga zajema ta direktiva. Komisija objavi ustrezno obvestilo v Uradnem listu Evropske unije z navedbo nazivov, ki so jih države članice sprejele za zadevne izobrazbene kvalifikacije, in, kjer je primerno, za ustrezni strokovni naziv.

Republika Poljska je uradno sporočila spremembe poimenovanj na seznamu naslovov diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi medicinskih sester (splošna nega) in diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi babic za navedeno državo članico.

Priloga Direktive 77/452/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2001/19/ES in nazadnje s Prilogo II Akta o pogojih pristopa Češke, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter prilagoditev pogodb, na katerih temelji Evropska unija, se spremeni:

(1)

pod organi za podeljevanje dokazil o izobrazbi, se vnos za Republiko Poljsko glasi:

„instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze“

(Institucija za višjo izobrazbo, ki jo priznavajo pristojni organi).

Priloga Direktive 80/154/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2001/19/ES in nazadnje s Prilogo II Akta o pogojih pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve. Madžarske, Poljske, Slovenije in Slovaške in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija, se spremeni:

(2)

pod organi za podeljevanje dokazil o izobrazbi se vnos za Republiko Poljsko glasi:

„instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze“

(Institucija za višjo izobrazbo, ki jo priznavajo pristojni organi).


III Obvestila

Komisija

27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/19


Obvestilo o javnem razpisu za izvozna nadomestila za mehko pšenico, izvoženo v določene tretje države

(2005/C 22/08)

I.   PREDMET

1.

Izvede se javni razpis za izvozna nadomestila za mehko pšenico, ki spada pod oznako KN 1001 90 99, izvožen v določene tretje države.

2.

Skupna količina, za katero se lahko določi maksimalno izvozno nadomestilo iz člena 4(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 (1), znaša približno 2 000 000 ton.

3.

Javni razpis se izvede v skladu z določbami:

Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 (2),

Uredbe (ES) št. 1501/95,

Uredbe Komisije (ES) št. …./2005 (3).

II.   ROKI

1.

Rok za oddajo ponudb za prvega izmed tedenskih javnih razpisov začne teči 28.1.2005 in se izteče 3.2.2005 ob 10.00.

2.

Roki za oddajo ponudb za naslednje tedenske javne razpise se iztečejo vsak teden v četrtek ob 10.00.

Roki za oddajo ponudb za drugega in vse naslednje tedenske javne razpise začnejo teči prvi delovni dan po izteku zadevnega prejšnjega roka.

3.

To obvestilo se objavi izključno za namene tega javnega razpisa. Ne da bi to vplivalo na spremembe ali zamenjavo tega obvestila, je le-to veljavno za vse tedenske javne razpise, ki se izvedejo v obdobju veljavnosti tega razpisa.

Kakor koli, za tedne, ko ne bo zasedal Upravljalni odbor za žitarice, bo javni nateèaj zaèasno ustavljen.

III.   PONUDBE

1.

Ponudbe v pisni obliki morajo najpozneje do datuma in ure, ki sta navedena v naslovu II, bodisi biti osebno izročene proti potrdilu o prejemu bodisi prispeti s priporočeno pošto ali po teleksu, faksu ali s telegramom na katerega koli od naslednjih naslovov:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

télécopieur: (02) 287 25 24,

Státní zemědělsky intervenční fond

Odbor zahraničniho obchodu

Ve Smečkách 33

110 00, Praha1

Téléphone (420) 222 87 14 58

Télécopieur (420) 222 87 15 63

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

télécopieur: 33 92 69 48

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-60322

Frankfurt am Main

Adickesallee 40

télécopieur: 15 64-6 24

Pöllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

(PRIA)

Narva maantee 3

Tartu 51009

Téléphone (372) 7 37 12 00

Télécopieur (372) 7 37 12 01

E-mail: pria@pria.ee

OPEKEPE

241, rue Acharnon

GR-10446 Athènes

télex: 221736 ITAG GR;

télécopieur: 862 93 73

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

c/Beneficencia 8

E-28004 Madrid

télex: 23427 FEGA E;

télécopieur: 521 98 32, 522 43 87

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris

Cedex 07

Télécopieur: 33 1 44 18 23 19- 33 1 47 05 61 32

Department of Agriculture and Food

Other Market Supports Division

Johnstown Castle Estate

Co. Wexford

Ireland

Fax: 053 42843

Ministero per le attivita produttive, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II

viale America

I-00144 Roma

télex: MINCOMES 623437, 610083, 610471;

télécopieur: 592 62 174, 599 32 248, 596 47 531

Κυπριακός Οργανιςμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

2000 /Nicosia

telephone (357) 22 55 77 77

fax (357) 22 55 77 55

E-mail commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

Republikas laukums 2

LV – 1981 Riga

Téléphone (371) 702 42 47

Télécopieur (371) 702 71 20

Email: LAD@lad.gov.lv

Nacionaline mokèjimo agentura prie Zemés ukio ministerijos

Uzsienio Prekybos Departamentas

Blindziu g. 17

LT – 08111 Vilnius

Téléphone (370) 52 69 17

Télécopieur (370) 52 69 03

Service d'économie rurale, office du blé

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

télex: AGRIM L 2537;

télécopieur: 45 01 78

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

Téléphone (36) 12 19 45 20

Télécopieur (36) 12 19 45 11

Agenzija ta' Pagamenti – Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

Téléphone (356) 22952 227/225/115

Télécopier (356) 22952 224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

NL-2517 JL Den Haag

Nederland

télécopieur: (31-70) 346 14 00

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

télécopieur: (00 43 1) 33 15 13 99, (00 43 1) 33 15 12 98

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z

Zagranicą

Dział Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Téléphone (48) 226 61 75 90

Télécopier (48) 226 61 70 90

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfandegas e Impostos Especiais sobe o Consumo

Terreiro do Trigo – Efidicio da Alfandega

P-1149-060 Lisboa

télécopieur: (351-21) 881 42 61

Téléphone (351-21) 881 42 63

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

1000 Ljubljana

Téléphone (386) 14 78 92 28

Télécopier (386) 14 79 92 06

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Télephone (421) 259 26 63 97

Télécopier (421) 259 26 63 61

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö

PL 30, 00023 Valtioneuvosto

télécopieur: (09) 1605 2772, (09) 1605 2778

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

télécopieur: 36 19 05 46

Cereal Exports – Rural Payments Agency

Lancaster House, Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE 46 YM -UK

Téléphone (0191) 226 52 86

télécopieur: (0191) 226 51 01

Ponudbe, ki niso poslane po teleksu, faksu ali s telegramom, morajo prispeti na zadevni naslov v dvojni zapečateni kuverti. Notranja kuverta, ki je prav tako zapečatena, mora vsebovati navedbo:

„Ponudba v zvezi z javnim razpisom za izvozna nadomestila za mehko pšenico, izvožen v določene tretje države – [Uredba (ES) št. …/2005 – Zaupno“.

Dokler zadevna država članica zainteresiranih strank ne obvesti o izbiri ponudb, ostanejo prispele ponudbe veljavne.

2.

Ponudba ter dokazilo in izjava iz člena 5(3) Uredbe (ES) št. 1501/95 so sestavljeni v uradnem jeziku oziroma v enem od uradnih jezikov države članice, katere pristojni organ je prejel ponudbo.

IV.   VARŠČINA

Varščina je položena v korist pristojnega organa.

V.   IZBIRA PONUDB

Iz izbire ponudbe izhaja:

a)

pravica do izdaje izvoznega dovoljenja, navedenega v ponudbi in v katerem je omenjeno izvozno nadomestilo, za zadevno količino v državi članici, kjer je bila ponudba oddana;

b)

obveznost do vloge zahtevka za izvozno dovoljenje za to količino v državi članici iz točke a).


(1)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(3)  UL L 24, 27,1,2005.


Popravek

27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/22


Popravek Seznama zlatih kovancev, ki izpolnjujejo merila, določena v členu 26b(a)(ii) Direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 98/80/ES z dne 12. oktobra 1998 (posebna ureditev za investicijsko zlato)

( Uradni list Evropske unije C 285, z dne 23. novembra 2004 )

(2005/C 22/09)

Na strani 8, v stolpcu „DRŽAVA IZDAJE“:

namesto:

„ČEŠKA“

beri:

„ČEŠKOSLOVAŠKA“.


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/22


Popravek imenovanje članov Odbora višjih inšpektorjev za delo

( Uradni list Evropske unije C 10, z dne 14. januarja 2005 )

(2005/C 22/10)

Na strani 2, Portugalska:

namesto:

„G. Nuno Ataíde das Neves

G. José-Manuel Santos“

beri:

„ G. Paulo Morgado de Carvalho

G. Manuel Ferreira Maduro Roxo“.