ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 13

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
19. januar 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2005/C 013/1

Menjalni tečaji eura

1

2005/C 013/2

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3652 – Charterhouse/TDF) ( 1 )

2

2005/C 013/3

Dokumenti KOM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

3

2005/C 013/4

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3664 – Repsol Butano/Shell Gas) ( 1 )

4

2005/C 013/5

Informacijski postopek – Tehnični predpisi ( 1 )

5

 

II   Pripravljalni akti

 

Komisija

2005/C 013/6

Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

12

 

III   Obvestila

 

Komisija

2005/C 013/7

Razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti: Oblikovanje Evropskega raziskovalnega prostora ( 1 )

15

2005/C 013/8

Usposabljanje nacionalnih sodnikov na področju konkurenčnega prava ES in na področju pravosodnega sodelovanja med sodniki držav članic

18

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Komisija

19.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/1


Menjalni tečaji eura (1)

18. januarja 2005

(2005/C 13/01)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,3060

JPY

japonski jen

134,08

DKK

danska krona

7,4403

GBP

funt šterling

0,69780

SEK

švedska krona

9,0350

CHF

švicarski frank

1,5433

ISK

islandska krona

81,42

NOK

norveška krona

8,1610

BGN

lev

1,9559

CYP

ciprski funt

0,58200

CZK

češka krona

30,378

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

246,44

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6960

MTL

malteška lira

0,4320

PLN

poljski zlot

4,0774

ROL

romunski leu

37 450

SIT

slovenski tolar

239,7500

SKK

slovaška krona

38,640

TRY

turška lira

1,7464

AUD

avstralski dolar

1,7285

CAD

kanadski dolar

1,5969

HKD

hongkonški dolar

10,1853

NZD

novozelandski dolar

1,8764

SGD

singapurski dolar

2,1367

KRW

južnokorejski won

1 352,89

ZAR

južnoafriški rand

7,9029


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


19.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.3652 – Charterhouse/TDF)

(2005/C 13/02)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 21. decembra 2004 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij.

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32004M3652. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


19.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/3


Dokumenti KOM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

(2005/C 13/03)

Dokument

Del

Datum

Naslov

KOM(2004) 427

 

8.6.2004

Predlog SKUPNO STALIŠČE SVETA glede prenosa določenih podatkov Interpolu

KOM(2004) 636

 

6.10.2004

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU: Prehod v fazi uvajanja in uporabe evropskega programa satelitske radionavigacije

KOM(2004) 656

 

6.10.2004

SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU: Priporočilo Evropske komisije o napredku Turčije za pristop

KOM(2004) 686

 

19.10.2004

SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU: Smernice EU za podporo postopkov oblikovanja zemljiške politike in reform v državah v razvoju

KOM(2004) 711

 

26.10.2004

SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU o prihodnjem razvoju Energetske pobude EU in o načinih ustanavljanja energetskega sklada za države AKP

KOM(2004) 763

 

19.11.2004

SPOROČILO KOMISIJE: EVROPSKI RAZVOJNI SKLAD (ERS): Ocena obveznosti, plačil in prispevkov držav članic za proračunski leti 2004 in 2005 ter napoved obveznosti in plačil za obdobje 2006–2009

KOM(2004) 803

 

15.12.2004

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 382/2001 o izvajanju projektov spodbujanja sodelovanja ter trgovinskih odnosov med Evropsko unijo in industrializiranimi državami Severne Amerike, Daljnega vzhoda, Avstralije in Oceanije

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


19.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/4


Predhodna priglasitev koncentracije

(Št. primera COMP/M.3664 – Repsol Butano/Shell Gas)

(2005/C 13/04)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Dne 23. decembra 2004 je Komisija prejela priglasitev predlagane koncentracije po členu 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero špansko podjetje Repsol Butano, S.A., del skupine Repsol Group („Repsol“), prevzema v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta izključni nadzor nad portugalskim podjetjem Shell Gas (LPG) S.A. („Shell Gas“) na podlagi nakupa delnic.

2.

Ta priglasitev je bila dne 6. januarja 2005 razglašena za nepopolno. Zadevna podjetja so medtem priskrbela zahtevane dodatne informacije. Priglasitev je dne 13. januarja 2005 postala popolna v smislu člena 10(1) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Skladno s tem bo priglasitev začela veljati dne 13. januarja 2005.

3.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Repsol: pridobivanje, proizvodnja in prodaja nafte in sorodnih proizvodov (med drugim utekočinjenega naftnega plina) ter naravnega plina;

za Shell Gas: prodaja utekočinjenega naftnega plina na Portugalskem.

4.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v obseg Uredbe (ES) št. 139/2004, vendar končna odločitev o tem še ni podana.

5.

Komisija vabi zainteresirane tretje osebe, da Komisiji predložijo svoje pripombe glede predlaganega postopka.

Komisija mora prejeti pripombe najkasneje v 10 dneh po dnevu te objave. Pripombe pošljite Komisiji po faksu (št. faksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali pošti pod sklicno številko COMP/M.3664 – Repsol Butano/Shell Gas na naslednji naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


19.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/5


Informacijski postopek – Tehnični predpisi

(2005/C 13/05)

(Besedilo velja za EGP)

Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov ter pravil, ki veljajo za storitve informacijske družbe. (UL L 204, 21.7.1998, str. 37; UL L 217, 5.8.1998, str.18).

Obvestila o osnutkih tehničnih predpisov, ki jih prejme Komisija

Sklic  (1)

Naslov

Zaključek trimesečnega obdobja mirovanja  (2)

2004/0507/UK

Obvestilo s smernicami PM 28: Delovne ploščadi (neintegrirane) na viličarjih

3.3.2005

2004/0508/NL

Pravilnik, ki pravosodnim organom omogoča odstopanje od predpisov glede uporabe frekvenčnega prostora

3.3.2005

2004/0509/NL

Pravilnik, ki obveščevalnim in varnostnim službam omogoča odstopanje od predpisov glede uporabe frekvenčnega prostora

3.3.2005

2004/0510/LV

Spremembe Uredbe Kabineta št. 451 z dne 12. avgusta 2003„Varnostne zahteve in postopki tehničnega nadzora sejemske zabaviščne opreme“

3.3.2005

2004/0511/LV

Uredba o potrjevanju merilnih instrumentov, certifikatih o potrditvi in oznakah potrditve

3.3.2005

2004/0512/D

2. Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin

3.3.2005

2004/0513/D

Osnutek Tretjega zakona o spremembi Zakona o eksplozivih in drugih predpisov (3. SprengÄndG)

4.3.2005

2004/0514/SK

Uredba Ministrstva za kmetijstvo Republike Slovaške in Ministrstva za zdravje Republike Slovaške, s katero se izda poglavje Pravilnika o živilih Republike Slovaške, ki ureja mesne izdelke

4.3.2005

2004/0515/SK

Uredba Ministrstva za kmetijstvo Republike Slovaške in Ministrstva za zdravje Republike Slovaške, s katero se izda poglavje Pravilnika o živilih Republike Slovaške, ki ureja tobačne izdelke

4.3.2005

2004/0516/SK

Uredba Ministrstva za kmetijstvo Republike Slovaške in Ministrstva za zdravje Republike Slovaške, s katero se izda poglavje Pravilnika o živilih Republike Slovaške, ki ureja konzumna žita in žitne proizvode

4.3.2005

2004/0517/B

Kraljevi sklep o spremembi dajanja v promet proizvodov

4.3.2005

2004/0518/E

Osnutek odloka o sprejemu Poglavij 6 (Nasip) in 7 (Temeljni nasip) Memoranduma o splošnih tehničnih zahtevah za materiale za železniške proge (španska kratica – PF)

4.3.2005

2004/0519/SI

Pravilnik o kakovosti perutninskih mesnih izdelkov

3.3.2005

2004/0520/D

Dopolnilo k spremembi seznama gradbenih predpisov A, del 1 in seznama B, del 1 za izdajo 2005/1

8.3.2005

2004/0521/I

Osnutek Zakonskega odloka o izvajanju Direktive 2003/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003, o spremembi Direktive 2000/13/ES glede navedbe sestavin, prisotnih v živilih

8.3.2005

2004/0522/I

Osnutek odloka o pogojih za uporabo imen, pod katerimi se prodajajo nekateri mesni izdelki

8.3.2005

2004/0523/I

Osnutek odloka o pravilih za nekatere pekovske izdelke

8.3.2005

2004/0524/P

Uredba z zakonsko močjo, ki določa sistem za nabavo blaga in storitev prek elektronskih sredstev v javni upravi in ki v notranji pravni red delno prenaša Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004

8.3.2005

2004/0525/NL

Pravilnik državnega sekretarja za okolje ter stanovanjsko in prostorsko ureditev, ki vsebuje spremembo Pravilnika o subvencioniranju okolju prijazne tehnologije (sprememba programa o subvencioniranju Piek [naziv programa „Piek“ se nanaša na zgornjo mejo hrupa, ki ga spodaj omenjena vozila še smejo povzročati, op.prev] in nekatere druge spremembe)

 (4)

2004/0526/NL

Osnutek sklepa, ki vsebuje določanje pravil za inventarizacijo azbesta ter za odstranjevanje azbesta, še posebno na gradbišču, in v zvezi s tem spremembo Sklepa o delovnih razmerah (Sklep o odstranjevanju azbesta 2005)

9.3.2005

2004/0527/LV

Zahteve za domačo proizvodnjo živil in postopek za distribucijo tovrstnih živil

4.3.2005

2004/0530/F

Odredba o pravilih za izvajanje biokemijskih analiz serumskih označevalcev za ugotavljanje trisomije 21

11.3.2005

2004/0531/NL

Pravilnik državnega sekretarja za okolje ter stanovanjsko in prostorsko ureditev s predpisi o določanju investicij, koristnih za nizozemsko okolje (Pravilnik o določanju olajšav za okolju prijazna investicijska vlaganja 2005)

 (4)

2004/0532/NL

Pravilnik državnega sekretarja za okolje ter stanovanjsko in prostorsko ureditev, s predpisi o določanju investicij, koristnih za nizozemsko okolje (Pravilnik o določanju poljubne amortizacije za okolju prijazne investicije 2005)

 (4)

2004/0533/NL

Izvedbena uredba o olajšavah za energijsko učinkovitejše investicije, ki vsebuje tudi Energijski seznam 2005

 (4)

2004/0534/CZ

Osnutek Uredbe št. 54/2004 UL o živilih, namenjenih za posebno uporabo, in o načinu njihove uporabe

16.3.2005

2004/0535/F

Predlog odredbe o preprečevanju odpadne električne in elektronske opreme in ravnanju z njo

16.3.2005

2004/0536/F

Osnutek uredbe o spremembi Uredbe z dne 15. marca 2000 o uporabi tlačne opreme

16.3.2005

2004/0537/CZ

Osnutek Uredbe, ki spreminja Uredbo Ministrstva za okolje št. 293/2002 UL o taksah za odvajanje odpadne vode v površinske vode

 (4)

2004/0538/A

Zakon o preventivnih ukrepih v genski tehniki (Dunajski zakon o preventivnih ukrepih v genski tehniki)

21.3.2005

2004/0539/DK

Osnutek Zakona o spremembi določenih davčnih zakonov in Zakona o obdavčitvi (davčne in dajatvene spremembe kot člen v oblikovanju sporazuma zakona o financiranju za leto 2005)

 (4)

2004/0540/DK

Osnutek zakona o spremembi Zakona o davku na ogljikov dioksid v določenih energetskih izdelkih, Zakona o energetskem davku na naftne derivate itd., Zakona o davku na elektriko, Zakona o davku na vodovodno vodo in Zakona o davku na registracijo motornih vozil (znižanje davkov na porabo resursov v podjetjih). (UL L 124 z dne 17. novembra 2004)

 (4)

2004/0541/DK

Osnutek odloka o spremembi Odloka o zaščiti živali med prevozom

21.3.2005

2004/0542/A

Osnutek avstrijskega zveznega zakona, ki spreminja avstrijski zvezni zakon o proizvodnji in prometu tobačnih izdelkov ter o oglaševanju tobačnih izdelkov in zaščiti nekadilcev (Zakon o tobaku)

 (3)

2004/0543/DK

Dodatek h gradbenim predpisom za male hiše 1998, ki zadevajo DS 2426: Beton – Materiali – Predpisi za uporabo EN 206-1 na Danskem

22.3.2005

2004/0544/D

Spremembe in dopolnila seznama vzorcev Tehničnih gradbenih določb, različica november 2004

22.3.2005

2004/0545/DK

Dodatek h gradbenim predpisom 1995, ki zadevajo DS 2426: Beton – Materiali – Predpisi za uporabo EN 206-1 na Danskem

22.3.2005

2004/0546/DK

Odlok o gojitvi itd. gensko spremenjenega semena

22.3.2005

2004/0547/DK

Odlok o spremembi Odloka o odpadkih

22.3.2005

Komisija opozarja na sodbo, izdano dne 30. aprila 1996, v primeru „Varnost CIE“ (C-194/94 – ECR I, str. 2201), v kateri je Sodišče odločilo, da je treba 8. in 9. člena Direktive 98/34/ES (prej 83/189/EGS) razlagati tako, da se posamezniki lahko sklicujejo nanje na nacionalnih sodiščih, katera morajo odkloniti uporabo nacionalnega tehničnega predpisa, ki ni bil posredovan v skladu z Direktivo.

Navedena sodba potrjuje sporočilo Komisije z dne 1. oktobra 1986 (UL C 245, 1.10.1986, str.4).

Zaradi kršitve obveznosti do obveščanja so zadevni tehnični predpisi neuporabljivi in torej neizvršljivi proti posameznikom.

Za več informacij o postopku obveščanja pišite na:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

e-naslov: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Glejte tudi spletno stran: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Če potrebujete kakršne koli nadaljnje informacije o teh obvestilih, se obrnite na spodaj navedene nacionalne službe:

SEZNAM NACIONALNIH SLUŽB, ODGOVORNIH ZA UPRAVLJANJE DIREKTIVE 98/34/ES

BELGIJA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Ga. Pascaline Descamps

Tel.: (32) 2 206 46 89

Faks: (32) 2 206 57 46

E-naslov:pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Splošni e-naslov: belnotif@mineco.fgov.be

Spletna stran: http://www.mineco.fgov.be

ČEŠKA REPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Ga. Helena Fofonková

Tel.: (420) 224 907 125

Faks: (420) 224 907 122

E-naslov: fofonkova@unmz.cz

Splošni e-naslov: eu9834@unmz.cz

Spletna stran: http://www.unmz.cz

DANSKA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen Ø (or DK-2100 Copenhagen OE)

Tel.: (45) 35 46 66 89 (direct)

Faks: (45) 35 46 62 03

E-naslov: ga. Birgitte Spühler Hansen - bsh@ebst.dk

Vzajemni poštni nabiralnik za obvestilna sporočila - noti@ebst.dk

Spletna stran: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NEMČIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34–37

D-10115 Berlin

Ga. Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 2014 6353

Faks: (49) 30 2014 5379

E-naslov: infonorm@bmwa.bund.de

Spletna stran: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIJA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

G. Margus Alver

Tel.: (372) 6 256 405

Faks: (372) 6 313 660

E-naslov: margus.alver@mkm.ee

Splošni e-naslov: el.teavitamine@mkm.ee

GRČIJA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30) 210 696 98 63

Faks: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Tel.: (30) 210 212 03 01

Faks: (30) 210 228 62 19

E-naslov: 83189in@elot.gr

Spletna stran:

http://www.elot.gr

ŠPANIJA

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

G. Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

Ga. Esther Pérez Peláez

Strokovna svetovalka

E-naslov: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Faks: (34) 91 379 84 01

E-naslov: d83-189@ue.mae.es

FRANCIJA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Ga. Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Faks: (33) 1 53 44 98 88

E-naslov: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Ga. Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Faks: (33) 1 53 44 98 88

E-naslov: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRSKA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

G. Tony Losty

Tel.: (353) 1 807 38 80

Faks: (353) 1 807 38 38

E-naslov: tony.losty@nsai.ie

Spletna stran: http://www.nsai.ie

ITALIJA

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

G. Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Faks: (39) 06 47 88 78 05

E-naslov: vincenzo.correggia@minindustria.it

G. Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Faks: (39) 06 47 88 77 48

E-naslov: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-naslov: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Spletna stran: http://www.minindustria.it

CIPER

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409313 or (357) 22 375053

Faks: (357) 22 754103

G. Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 409409

Faks: (357) 22 754103

E-naslov: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Ga. Thea Andreou

Tel.: (357) 22 409 404

Faks: (357) 22 754 103

E-naslov: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Splošni e-naslov: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Spletna stran: http://www.cys.mcit.gov.cy

LATVIJA

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Ga. Agra Ločmele

Višja uradnica oddelka za trgovinske normative, SOLVIT in obveščanje

E-naslov: agra.locmele@em.gov.lv

Tel.: (371) 7031236

Faks: (371) 7280882

E-naslov: notification@em.gov.lv

LITVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Ga. Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 5 2709347

Faks: (370) 5 2709367

E-naslov: dir9834@lsd.lt

Spletna stran: http://www.lsd.lt

LUKSEMBURG

SEE – Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

G. J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Faks: (352) 22 25 24

E-naslov: see.direction@eg.etat.lu

Spletna stran: http://www.see.lu

MADŽARSKA

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

G. Zsolt Fazekas

E-naslov: fazekaszs@gkm.hu

Tel.: (36) 1 374 2873

Faks: (36) 1 473 1622

E-naslov: notification@gkm.hu

Spletna stran: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 2124 2420

Faks: (356) 2124 2406

Ga. Lorna Cachia

E-naslov: lorna.cachia@msa.org.mt

Splošni e-naslov: notification@msa.org.mt

Spletna stran: http://www.msa.org.mt

NIZOZEMSKA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

G. Ebel van der Heide

Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Ga. Hennie Boekema

Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Ga. Tineke Elzer

Tel.: (31) 50 5 23 21 33

Faks: (31) 50 5 23 21 59

Splošni e-naslov: Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AVSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Ga. Brigitte Wikgolm

Tel.: (43) 1 711 00 58 96

Faks: (43) 1 715 96 51 or (43) 1 712 06 80

E-naslov: not9834@bmwa.gv.at

Spletna stran: http://www.bmwa.gv.at

POLJSKA

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Ga. Barbara Nieciak

Tel.: (48) 22 693 54 07

Faks: (48) 22 693 40 28

E-naslov: barnie@mg.gov.pl

Ga. Agata Gągor

Tel.: (48) 22 693 56 90

Splošni e-naslov: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALSKA

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Ga. Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 or 81 00

Faks: (351) 21 294 82 23

E-naslov: c.pires@mail.ipq.pt

Splošni e-naslov: not9834@mail.ipq.pt

Spletna stran: http://www.ipq.pt

SLOVENIJA

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 478 30 41

Faks: (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

Ga. Vesna Stražišar

SLOVAŠKA

Ga. Kvetoslava Steinlova

Direktorica oddelka za evropsko integracijo,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 5249 3521

Faks: (421) 2 5249 1050

E-naslov: steinlova@normoff.gov.sk

FINSKA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Naslov za obiskovalce:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

in

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Poštni naslov:

PO Box 32

FIN-00023 Government

G. Henri Backman

Tel.: (358) 9 1606 36 27

Faks: (358) 9 1606 46 22

E-naslov: henri.backman@ktm.fi

Ga. Katri Amper

Splošni e-naslov: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Spletna stran: http://www.ktm.fi

ŠVEDSKA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Ga. Kerstin Carlsson

Tel.: (46) 86 90 48 82 or (46) 86 90 48 00

Faks: (46) 8 690 48 40 or (46) 83 06 759

E-naslov: kerstin.carlsson@kommers.se

Splošni e-naslov: 9834@kommers.se

Spletna stran: http://www.kommers.se

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

G. Philip Plumb

Tel.: (44) 2072151488

Faks: (44) 2072151529

E-naslov: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Splošni e-naslov: 9834@dti.gsi.gov.uk

Spletna stran: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA - ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Ga. Adinda Batsleer

Tel.: (32) 2 286 18 61

Faks: (32) 2 286 18 00

E-naslov: aba@eftasurv.int

Ga. Tuija Ristiluoma

Tel.: (32) 2 286 18 71

Faks: (32) 2 286 18 00

E-naslov: tri@eftasurv.int

Splošni e-naslov: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Spletna stran: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Ga.Kathleen Byrne

Tel.: (32) 2 286 17 34

Faks: (32) 2 286 17 42

E-naslov: kathleen.byrne@efta.int

Splošni e-naslov: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Spletna stran: http://www.efta.int

TURČIJA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek – Ankara

G. Saadettin Doğan

Tel.: (90) 312 212 58 99

(90) 312 204 81 02

Faks: (90) 312 212 87 68

E-naslov: dtsabbil@dtm.gov.tr

Spletna stran: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Leto – registracijska številka – država članica izvora.

(2)  Obdobje, v katerem se osnutka ne sme sprejeti.

(3)  Ni obdobja mirovanja, ker Komisija sprejme razloge za nujni sprejem, na katere se sklicuje država članica, ki pošlje obvestilo.

(4)  Ni obdobja mirovanja, ker ukrep zadeva tehnične specifikacije ali druge zahteve ali pravila o storitvah, povezanih z davčnimi ali finančnimi ukrepi, v skladu s tretjo alineo drugega odstavka člena 1(11) Direktive 98/34/ES.


II Pripravljalni akti

Komisija

19.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/12


Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

(2005/C 13/06)

Dokument

Del

Datum

Naslov

KOM(2004) 404

 

2.6.2004

Predlog SKLEP SVETA o stališču Skupnosti v Pridružitvenem svetu o izvajanju člena 75 Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani

KOM(2004) 493

 

14.7.2004

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropskem socialnem skladu

KOM(2004) 494

 

14.7.2004

Predlog UREDBA SVETA o ustanovitvi kohezijskega sklada

KOM(2004) 495

 

14.7.2004

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropskem skladu za regionalni razvoj

KOM(2004) 496

 

14.7.2004

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT)

KOM(2004) 515

 

20.7.2004

Predlog UREDBA SVETA o vzpostavitvi prostovoljne sheme izdajanja dovoljenj za Uveljavitev zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT) za uvoz lesa v Evropsko skupnost

KOM(2004) 532

 

30.7.2004

Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o standardih humanega lova nekaterih živalskih vrst s pastmi

KOM(2004) 554

 

12.8.2004

Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

KOM(2004) 672

 

15.10.2004

Predlog SKLEP SVETA o pristopu Skupnosti k Uredbi št. 94 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o določbah glede homologacije novih vozil v zvezi z zaščito potnikov pri čelnih trkih in k Uredbi št. 95 o določbah glede homologacije novih vozil v zvezi z zaščito potnikov pri bočnih trkih

KOM(2004) 736

1

29.10.2004

Predlog SKLEP SVETA o podpisu in začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o upoštevanju pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

KOM(2004) 736

2

29.10.2004

Predlog SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani o upoštevanju pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

KOM(2004) 737

 

29.10.2004

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prisilnem licenciranju patentov v zvezi s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju

KOM(2004) 771

 

3.12.2004

Predlog UREDBA SVETA o določitvi korekcijskih faktorjev, ki se od 1. julija 2004 uporabljajo za plačila uradnikov, pogodbenega osebja in začasnega osebja Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države,kot tudi nekaterih uradnikov, ki so ostali na delovnem mestu v desetih novih državah članicah za obdobje največ petnajst mesecev po pristopu

KOM(2004) 776

 

6.12.2004

Predlog UREDBA SVETA o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz volframovega karbida in taljenega volframovega karbida s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

KOM(2004) 779

 

8.12.2004

Predlog UREDBA SVETA o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 769/2002 o uvozu kumarina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz kumarina, poslanega iz Indijske ali Tajske, ne glede na to, ali je deklariran kot s poreklom iz Indije oziroma Tajske ali

KOM(2004) 783

 

8.12.2004

Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2287/2003 glede ribolovnih možnosti za škampe v Severnem morju

KOM(2004) 797

 

10.12.2004

Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2287/2003 o določitvi ribolovnih možnosti za sled v Baltskem morju

KOM(2004) 805

 

14.12.2004

Predlog SKLEP SVETA o stališču Skupnosti v Skupnem svetu EU-Mehika glede popravka k Sklepu 3/2004 Skupnega sveta EU-Mehika z dne 29. julija 2004

KOM(2004) 810

 

16.12.2004

Predlog ODLOČBA SVETA o določitvi učinkov pristopa Češke in Poljske na udeležbo Evropske skupnosti v Konvenciji o Mednarodni komisiji za varstvo Odre pred onesnaženjem in Konvenciji o Mednarodni komisiji za varstvo Labe

KOM(2004) 812

 

17.12.2004

Predlog SKLEP SVETA o podpisu in začasni uporabi dvostranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki

KOM(2004) 814

 

20.12.2004

Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2500/2001 za zagotovitev izvajanja pomoči Skupnosti v skladu s členom 54(2)(c) Finančne uredbe

Ti dokumenti so dosegljivi na EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


III Obvestila

Komisija

19.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/15


Razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti: „Oblikovanje Evropskega raziskovalnega prostora“

(2005/C 13/07)

(Besedilo velja za EGP)

1.

V skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002-2006) (1), je Svet 30. septembra 2002 sprejel posebni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti: „Oblikovanje Evropskega raziskovalnega prostora“ (2002-2006) (2) (v nadaljnjem besedilu „posebni program“).

V skladu s členom 5(1) posebnega programa je Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Komisija“) 6. decembra 2002 sprejela delovni program (3) (v nadaljnjem besedilu „delovni program“), v katerem so zelo natančno opredeljeni cilji ter znanstvene in tehnološke prednostne naloge posebnega programa ter časovni razpored izvajanja.

V skladu s členom 9(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o pravilih za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz za razširjanje rezultatov raziskav le-tega pri izvajanju šestega okvirnega programa Evropske skupnosti (od 2002 do 2006) (4) (v nadaljnjem besedilu „pravila za udeležbo“) je treba predloge za posredne dejavnosti RTR predložiti v skladu z razpisom za predloge.

2.

Ta razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR (v nadaljnjem besedilu „razpis“) vključuje sedanji splošni del in posebne pogoje, ki so opisani v prilogi. Priloga navaja zlasti končni rok za predložitev predlogov za posredne dejavnosti RTR, okvirni datum za zaključek ocenjevanj, okvirni proračun, zadevne instrumente in področja, merila za ocenjevanje predlogov za posredne dejavnosti RTR, najmanjše število udeležencev ter vse morebitne uporabljene omejitve.

3.

Fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilih za udeležbo in ki se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja iz pravil za udeležbo ali iz člena 114(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5) (v nadaljnjem besedilu „predlagatelji“) so vabljene, da Komisiji predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR, za katere veljajo pogoji iz pravil za udeležbo in so ti izpolnjeni za zadevni razpis.

Pogoji za udeležbo predlagateljev bodo preverjeni v okviru pogajanj za posredne dejavnosti RTR. Vendar pred tem predlagatelji podpišejo izjavo, v kateri navedejo, da se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja, navedenih v členu 93(1) Finančne uredbe. Komisiji dajo tudi podatke, naštete v členu 173(2) Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6).

Evropska skupnost je sprejela politiko enakih možnosti in na tej podlagi se še posebej daje spodbude ženskam, da bodisi predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR bodisi so udeležene pri predložitvi predlogov za posredne dejavnosti RTR.

4.

Komisija da predlagateljem na voljo vodnike o razpisih za predlagatelje nanašajoče se na razpise, ki vsebujejo podatke o pripravi in predložitvi predloga za posredne dejavnosti RTR. Komisija da na voljo tudi Smernice o ocenjevanju predlogov in izbirnih postopkih (7). Te vodnike in smernice kot tudi delovni program in druge informacije v zvezi z razpisi je možno dobiti pri Komisiji na naslednjih naslovih:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Spletni naslov: www.cordis.lu/fp6

5.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se predložijo samo kot elektronski predlogi prek spletnega sistema za predložitev elektronskih predlogov (EPSS (8)). Vendar lahko v izjemnih primerih koordinator Komisijo pred prijavnim rokom prosi za dovoljenje, da predlog predložijo na papirju. To se naredi pisno na enega od naslednjih naslovov:

European Commission

The HRM Activity Information Desk

(Call identifier:………….)

Research Directorate General

B-1049 Brussels

ali elektronski naslov: rtd-mc-papersubmission@cec.eu.int

Zahtevku mora biti priložena obrazložitev, zakaj so prosili za izjemo. Predlagatelji, ki želijo uporabiti predložitev na papirju, so odgovorni za zagotovitev, da so taki zahtevki za izjemo in s temi povezani postopki pravočasno zaključeni v razpisnem roku.

Vsi predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo vsebovati dva dela: obrazce (del A) in vsebino (del B).

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se lahko pripravijo neomrežno ali omrežno in so omrežno predloženi. Del B predlogov za posredne RTR dejavnosti je lahko posredovan izključno v PDF obliki („portable document format“ – prenosni obliki dokumenta, ki mora biti združljiva z različico programa Adobe najmanj verzije 3 ali višjo, z vstavljeno pisavo). Stisnjeni („komprimirani“, „zipani“) dokumenti bodo izključeni.

Programsko orodje EPSS (za neomrežno ali omrežno uporabo) je na voljo prek spletne strani Cordis www.cordis.lu.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki se predložijo omrežno in ki so nepopolni, neberljivi ali vsebujejo viruse, bodo izključeni.

Različice predlogov za posredne dejavnosti RTR, predložene na prenosnem elektronskem mediju (na primer CD-ROM, disketa), po elektronski pošti ali faksu, bodo izključene.

Vsi predlogi projektov za posredne dejavnosti RTR, ki jim je bila odobrena predložitev na papirju in ki so nepopolni, bodo izključeni.

Nadaljnje podrobnosti o različnih postopkih predložitve predlogov so dane v Prilogi J Smernic o ocenjevanju predlogov in izbirnih postopkih.

6.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo prispeti na Komisijo najkasneje do končnega roka in v času, ki je določen v zadevnem razpisu. Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki bodo prispeli po tem roku in času, bodo izključeni.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki ne bodo izpolnjevali pogojev o najmanjšem številu udeležencev, navedenem v zadevnem razpisu, bodo izključeni.

To velja tudi za dodatna merila ustreznosti, navedena v delovnem programu.

7.

V primeru zaporednih predložitev istega predloga za posredne dejavnosti RTR bo Komisija preučila zadnjo različico, prejeto pred zaključnim rokom in časom, navedenim v zadevnem razpisu.

8.

Če je v ustreznem razpisu predvideno, se lahko predlogi za posredne dejavnosti RTR obravnavajo v okviru prihodnjega ocenjevanja.

9.

V vsem dopisovanju, povezanem s tem razpisom (na primer, ko se zahtevajo podatki ali se predloži predlog za posredno dejavnost RTR), so predlagatelji pozvani, da navedejo ustrezno kodo razpisa.


(1)  UL L 232, 29.8.2002, str. 1.

(2)  UL L 294, 29.10.2002, str. 44.

(3)  Sklep Komisije C(2002)4791, kakor je bil spremenjen s Sklepi Komisije C(2003) 635, C(2003) 998, C(2003) 1951, C(2003) 2708, C(2003) 4571,C(2004) 48, in C(2004) 3330, vsi so neobjavljeni.

(4)  UL L 355, 30.12.2002, str. 23.

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003) 883, 27.3.2003, kakor je bila nazadnje spremenjena s C(2004) 3337 z dne 1.9.2004.

(8)  EPSS je orodje, ki pomaga predlagateljem pripraviti in predložiti njihove predloge v elektronski obliki.


PRILOGA

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU ZA KONFERENCE IN IZOBRAŽEVALNE SEMINARJE MARIE CURIE

1.   Poseben program: Oblikovanje evropskega raziskovalnega prostora

2.   Dejavnost: Človeški viri in mobilnost

3.   Naslov razpisa: Razpis za zbiranje predlogov projektov za konference in izobraževalne seminarje Marie Curie

4.   Označba razpisa: FP6-2005-Mobility-4

5.   Datum objave: 19. januar 2005.

6.   Rok za prijavo: 18. maj 2005 ob 17.00 (bruseljski lokalni čas).

7.   Skupen okvirni proračun: 12 250 000 eurov.

8.   Instrumenti: glej del 2.3.1.4 delovnega programa.

9.   Minimalno število udeležencev: glej pogoje, opredeljene v delu 2.3.1.4 delovnega programa.

10.   Omejitve za udeležbo (vrste organizacij, vrste dejavnosti, tretje države): glej pogoje, predvidene v delu 2.3.1.4 in 2.5 delovnega programa.

11.   Konzorcijski sporazumi: Udeleženci dejavnosti RTD na osnovi tega razpisa ne rabijo skleniti konzorcijskega sporazuma.

12.   Postopek ocenjevanja: Predlogi projektov se bodo ocenjevali enostopenjsko. Ocenjevanje predlogov ne bo anonimno.

13.   Merila ocenjevanja: Glej Prilogo Mob-B delovnega programa za ustrezna merila (vključno z individualnimi ponderji in pragi ter skupnimi pragi) za instrument.

14.   Okvirna ocenitev in pogodbena časovna razporeditev:

Rezultati začasne ocenitve: predvideva se, da bodo na voljo v približno 4 mesecih po prijavnem roku.

Podpisovanje pogodbe: Pričakuje se, da bo podpis prve pogodbe v zvezi s tem razpisom začel veljati pred koncem leta 2005.


19.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/18


Usposabljanje nacionalnih sodnikov na področju konkurenčnega prava ES in na področju pravosodnega sodelovanja med sodniki držav članic

(2005/C 13/08)

Nov poziv za zbiranje predlogov za USPOSABLJANJE NACIONALNIH SODNIKOV NA PODROČJU KONKURENČNEGA PRAVA ES IN NA PODROČJU PRAVOSODNEGA SODELOVANJA MED SODNIKI DRŽAV ČLANIC je bil objavljen na spletni strani http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/

Rok za prijave je 4. marca 2005.