ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 158

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 47
15. junij 2004


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacija

 

Svet

2004/C 158/1

Podatki o datumu začetka veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz PNR s strani letalskih prevoznikov Uradu za carinsko in mejno zaščito pri Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost.

1

 

Komisija

2004/C 158/2

Menjalni tečaji evra

2

 

Evropska centralna banka

2004/C 158/3

Mnenje Evropske centralne banke z dne 24. maja 2004 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih (KOM(2003) 823 končna različica) (CON/2004/19)

3

 

III   Obvestila

 

Komisija

2004/C 158/4

Razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora — Tematski razpis na področju Znanosti o življenju, genomike in biotehnologije za zdravje

5

2004/C 158/5

Media plus (2001-2005) — Izvajanje programa za spodbujanje razvoja, distribucije in promocije evropskih audiovizualnih del — Razpis za zbiranje predlogov - DG EAC št. 32/04

14

2004/C 158/6

Razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora

16

2004/C 158/7

Razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora

19

2004/C 158/8

Razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora

22

2004/C 158/9

Razpisi za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora — Tematska prioriteta/področje: Tehnologije informacijske družbe (TID) — Identifikacijska razpisa: FP6-2004-IST-3 — Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2004-IST-FETPI

26

SL

 


I Informacija

Svet

15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 158/1


Podatki o datumu začetka veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz PNR s strani letalskih prevoznikov Uradu za carinsko in mejno zaščito pri Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost.

(2004/C 158/01)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz PNR s strani letalskih prevoznikov Uradu za carinsko in mejno zaščito pri Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost, podpisan v Washingtonu dne 28. maja 2004, je v skladu s členom 7 Sporazuma začel veljati 28. maja 2004.


Komisija

15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 158/2


Menjalni tečaji evra (1)

2. junija 2004

(2004/C 158/02)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2198

JPY

japonski jen

133,24

DKK

danska krona

7,4377

GBP

funt šterling

0,66475

SEK

švedska krona

9,0893

CHF

švicarski frank

1,5276

ISK

islandska krona

87,22

NOK

norveška krona

8,1993

BGN

lev

1,9475

CYP

ciprski funt

0,5844

CZK

češka krona

31,625

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

251,40

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6576

MTL

malteška lira

0,4254

PLN

poljski zlot

4,6455

ROL

romunski leu

40 766

SIT

slovenski tolar

239,03

SKK

slovaška krona

39,99

TRL

turška lira

1 831 286

AUD

avstralski dolar

1,7032

CAD

kanadski dolar

1,6611

HKD

hongkonški dolar

9,5122

NZD

novozelandski dolar

1,9291

SGD

singapurski dolar

2,072

KRW

junokorejski won

1 415,03

ZAR

junoafriški rand

7,9345


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


Evropska centralna banka

15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 158/3


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 24. maja 2004

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih

(KOM(2003) 823 končna različica)

(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

Evropska centralna banka (ECB) je dne 30. aprila 2004 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih (v nadaljevanju: „predlagana uredba“).

2.

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

3.

Cilj predlagane uredbe je izboljšati kratkoročno statistiko podjetij v Evropski uniji (EU). Predlagana uredba zahteva zlasti pripravo indeksa uvoznih cen za industrijske izdelke in indeks prodajnih cen za storitve. Prav tako zahteva, da se nekateri pomembni ekonomski kazalci pripravljajo z večjo frekvenco in da so roki za posredovanje krajši.

A.

Splošne opombe

4.

ECB je podrobno opredelila kratkoročno statistiko, ki jo zahteva za vodenje denarne politike (1). Predlagana uredba izhaja iz Akcijskega načrta za statistične zahteve Ekonomske in monetarne unije (EMU) (v nadaljevanju: „Akcijski načrt EMU“), ki ga je na zahtevo Ekonomsko-finančnega sveta pripravila Evropska komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z ECB. Akcijski načrt EMU je zahteval izboljšanje statistike, zajete v Uredbi (ES) št. No 1165/98. Predlagana uredba je pomembna tudi glede glavnih evropskih ekonomskih kazalcev, ki jih je Ekonomsko-finančni svet sprejel 18. februarja 2003 in med katerimi je osem kazalcev iz predlagane uredbe. ECB pozdravlja obstoječi neformalni dogovor med nacionalnimi statističnimi uradi in Eurostatom, katerega namen je zagotoviti, da bodo glavni evropski ekonomski kazalci iz predlagane uredbe objavljeni v rokih, ki veljajo za glavne evropske ekonomske kazalce, ne glede na datum sprejetja predlagane uredbe.

5.

ECB močno podpira predlagano uredbo, ki vsebuje kazalce izrednega pomena za oceno poslovnega ciklusa in vodenje denarne politike. Še več, predstavlja tudi velik korak naprej v smeri oblikovanja nujne mesečne in četrtletne statistike prometa in prodajnih cen za storitve. Predlagana uredba odraža skupne predloge Odbora za statistični program in Odbora za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko iz februarja 2003.

6.

ECB zlasti pozdravlja večjo frekvenco in krajše roke za posredovanje številnih kazalcev. Pri ocenjevanju gospodarskih razmer so za ECB bolj pomembni pravočasni agregirani kazalci kot pa podrobne razčlenitve.

7.

ECB tudi odobrava, da se v predlagano uredbo uvede razčlenitev novih naročil in cen po poreklu, to je znotraj in zunaj evro območja. ECB jih potrebuje, da lahko razlikuje med gospodarskim razvojev v evro območju in zunaj njega. ECB se strinja, naj tako razčlenitev pripravljajo samo tiste države članice, ki so uvedle evro. Vendar je pomembno, da bodo države članice, ki bodo uvedle evro v prihodnosti, takrat tudi sposobne zagotoviti dovolj dolgo vrsto preteklih podatkov.

8.

ECB pozdravlja možnost, navedeno v predlagani uredbi, da se nekateri kazalci evro območja pripravljajo s tako imenovanimi „shemami evropskega vzorca“. Ob upoštevanju omejenih virov in potrebe, da se določijo prednostne naloge, je to v pomoč pri izboljšavi statistike evro območja in hkrati lahko zmanjša potrebo po virih na nacionalni ravni. Iz istega razloga ECB podpira dejstvo, da predlagana uredba znatno zmanjšuje zahteve za posredovanje za majhne države EU, kar jim omogoča, da se osredotočijo na pripravo glavnih agregatov.

9.

Še naprej bodo potrebna prizadevanja za izboljšanje primerljivosti obstoječe statistike, zajete v Uredbi (ES) št. 1165/98. Čeprav je bil od leta 1998 dosežen velik napredek, različni dejavniki še vedno ovirajo kakovost agregatov evro območja in primerljivost nacionalnih podatkov (kot so različne nacionalne prakse glede popravkov za število delovnih dni in desezoniziranih podatkov ter glede popravkov).

B.

Posebne opombe

10.

ECB odobrava novo spremenljivko uvoznih cen (Priloga, Del A), ki naj se pripravlja od leta 2005, in načrtovani rok za posredovanje. Ta spremenljivka bo dala pomembne dodatne informacije za analizo cen evro območja. ECB to spremenljivko zahteva za določitev cen industrijskega uvoza evro območja kot celote iz območij, ki so zunaj evro območja.

11.

Za podatke o zaposlenosti, opravljenih delovnih urah in bruto plačah predlagana uredba zahteva četrtletne podatke z rokom za posredovanje tri mesece (dva meseca za zaposlovanje). Za namene ECB ta četrtletna frekvenca v kombinaciji z dolgim rokom za posredovanje ni zadovoljiva. Za glavne agregate evro območja bi morali biti ti podatki na voljo z mesečno frekvenco, rok za posredovanje pa bi moral biti največ en mesec.

12.

ECB z zadovoljstvom ugotavlja, da je rok za posredovanje krajši, in pozdravlja premik od četrtletne k mesečni frekvenci za statistiko proizvodnje v sektorju gradbeništva (Priloga, Del B).

13.

ECB pozdravlja načrtovano študijo izvedljivosti o pripravi spremenljivke prodajnih cen v gradbeništvu. Taka spremenljivka naj bi dopolnila trenutno spremenljivko gradbeni stroški – ki je indeks lastnih cen – ker je indeks prodajnih cen bolj primeren za analizo cen.

14.

ECB pozdravlja velike izboljšave, načrtovane za statistiko storitev, zlasti uvedbo indeksa prodajnih cen. Ta indeks bo koristen element za analizo cen evro območja in bo tudi pomagal izboljšati kakovost ocene rasti v nacionalnih računih. Ker je rok za objavo glavnih evropskih ekonomskih kazalcev za indeks prodajnih cen najkasneje dva meseca po poročevalnem četrtletju, ECB predlaga uskladitev zahtevanega roka za posredovanje v predlagani uredbi (trije meseci) z bolj ustreznim rokom za objavo glavnih evropskih ekonomskih kazalcev. Predlagana uredba bo poleg tega določila datum, do katerega se lahko spremeni seznam storitvenih dejavnosti, ki jih zajema statistika prodajnih cen (Priloga, Del D). Ker se razvija popolnoma nova statistika, bi ta omejitev lahko imela nasprotni učinek. Zajetje statistike prodajnih cen storitev bi se moralo po potrebi lahko spreminjati, v skladu s spreminjajočimi se informacijskimi zahtevami. ECB bi zato predlagala, da se ta rok črta.

15.

V zvezi s spremenljivko prometa storitev predlagana uredba skrajšuje rok za posredovanje s treh na dva meseca, kar pozdravljamo. ECB podpira tudi načrtovane študije izvedljivosti v zvezi s pripravljanjem spremenljivk prometa storitev z mesečno frekvenco.

V Frankfurtu na Majni, 24. maja 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics (Statistične zahteve Evropske centralne banke na področju splošne ekonomske statistike), Evropska centralna banka, avgust 2000. Glej tudi mnenje Evropskega monetarnega inštituta o predlogu za uredbo Sveta o kratkoročnih statističnih kazalcih (CON/97/19).


III Obvestila

Komisija

15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 158/5


Razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“

Tematski razpis na področju „Znanosti o življenju, genomike in biotehnologije za zdravje“

(2004/C 158/04)

1.

V skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002-2006) (1), je Svet 30. septembra 2002 sprejel posebni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ (2002-2006) (2) (v nadaljnjem besedilu „posebni program“).

V skladu s členom 5(1) posebnega programa je Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Komisija“) 9. decembra 2002 sprejela delovni program (3) (v nadaljnjem besedilu „delovni program“), v katerem so zelo natančno opredeljeni cilji ter znanstvene in tehnološke prednostne naloge posebnega programa ter časovni razpored izvajanja.

V skladu s členom 9(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o pravilih za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz za razširjanje rezultatov raziskav le-tega pri izvajanju šestega okvirnega programa Evropske skupnosti (od 2002 do 2006) (4) (v nadaljnjem besedilu „pravila za udeležbo“) je treba predloge za posredne dejavnosti RTR predložiti v skladu razpisa za predloge.

2.

Ta razpisa za predloge za posredne dejavnosti RTR (v nadaljnjem besedilu „razpisa“) vključujeta sedanji splošni del in posebne pogoje, ki so opisani v prilogah. Priloge navajajo zlasti končni rok za predložitev predlogov za posredne dejavnosti RTR, okvirni datum za zaključek vrednotenj, okvirni proračun, zadevne instrumente in področja, merila za vrednotenje predlogov za posredne dejavnosti RTR, najmanjše število udeležencev ter vse morebitne uporabljene omejitve.

3.

Fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilih za udeležbo in ki se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja iz pravil za udeležbo ali iz člena 114(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5) (v nadaljnjem besedilu „predlagatelji“) so vabljene, da Komisiji predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR, za katere veljajo pogoji iz pravil za udeležbo in so ti izpolnjeni za zadevni razpis.

Pogoji za udeležbo predlagateljev bodo preverjeni v okviru pogajanj za posredne dejavnosti RTR. Vendar pred tem predlagatelji podpišejo izjavo, v kateri navedejo, da se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja, navedenih v členu 93(1) Finančne uredbe. Komisiji dajo tudi podatke, naštete v členu 173(2) Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6).

Evropska skupnost je sprejela politiko enakih možnosti in na tej podlagi se še posebej daje spodbude ženskam, da bodisi predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR bodisi so udeležene pri predložitvi predlogov za posredne dejavnosti RTR.

4.

Komisija da predlagateljem na voljo vodnike o razpisih za predlagatelje, ki vsebujejo podatke o pripravi in predložitvi predloga za posredne dejavnosti RTR. Komisija da na voljo tudi Smernice o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih (7). Te vodnike in smernice kot tudi delovni program in druge informacije v zvezi z razpisi je možno dobiti pri Komisiji na naslednjih naslovih:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Spletni naslov: www.cordis.lu/fp6

5.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se lahko predložijo v skladu z naslednjimi postopki:

kot predlog v elektronski obliki prek spletnega sistema za predložitev elektronskih predlogov (EPSS) (8) ali

na papirnih obrazcih:

Vsi predlogi za posredne dejavnosti morajo vsebovati dva dela: obrazce (Del A) in vsebino (Del B).

V tem okviru se predlogi za posredne dejavnosti RTR lahko pripravijo offline ali online in so online predloženi. Del B predlogov za posredne RTR dejavnosti je lahko posredovan izključno v PDF obliki („portable document format“ - prenosni obliki dokumenta, ki mora biti združljiva z različico programa Adobe najmanj verzije 3 ali višjo). Stisnjeni („komprimirani“, „zipani“) dokumenti bodo izvrženi.

Programsko orodje EPSS (za offline ali online uporabo) je na voljo prek spletne strani Cordisa www.cordis.lu.

Predlogi posrednih RTR dejavnosti, poslani online in so nepopolni, nečitljivi ali vsebujejo viruse, bodo izvrženi.

Verzije predlogov za posredne RTR dejavnosti, poslane na prenosnem elektronskem mediju (npr. zgoščenki, disketi), z elektronsko pošto ali po faksu bodo izvržene.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se lahko pripravijo in predložijo tudi tako, da se uporabijo obrazci iz vodnika za predlagatelje (v nadaljnjem besedilu „na papirju“) ali da se uporabi offline različica EPSS.

Predlogi za posredne dejavnosti, poslani na papirju in so nepopolni, bodo izvrženi.

Nadaljnje podrobnosti o različnih postopkih predložitve predlogov so dane v Prilogi J Smernic o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih.

6.

Predloge za posredne dejavnosti RTR, predložene na papirju po pošti, mora Komisija prejeti na naslednjih naslovih, označene, na naslednji način:

„FP6 - Research Proposals“

(Koda razpisa: ……)

European Commission

B-1049 Brussels

Pri vročitvi osebno ali prek zastopnikov (vključno prek zasebnih kurirskih storitev) (9), se vročitev izvede na naslednji naslov in je označena na naslednji način:

„FP6 - Research Proposals“

(Koda razpisa: ……)

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels

7.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo prispeti na Komisijo najkasneje do končnega roka in v času, ki je določen v zadevnem razpisu. Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki bodo prispeli po tem roku in času, bodo izključeni.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki ne bodo izpolnjevali pogojev o najmanjšem številu udeležencev, navedenem v zadevnem razpisu, bodo izključeni.

To velja tudi za dodatna merila ustreznosti, navedena v delovnem programu.

8.

V primeru zaporednih predložitev istega predloga za posredne dejavnosti RTR bo Komisija preučila zadnjo različico, prejeto pred zaključnim rokom in časom, navedenim v zadevnem razpisu.

Če je isti predlog za posredno dejavnost RTR predložen na papirju in v elektronski obliki (tj. online, bo Komisija preučila samo besedilo, predloženo v elektronski obliki.

9.

Če je v ustreznem razpisu predvideno, se lahko predlogi za posredne dejavnosti RTR obravnavajo v okviru prihodnjega vrednotenja.

10.

V vsem dopisovanju, povezanem s tem razpisom (na primer, ko se zahtevajo podatki ali se predloži predlog za posredno dejavnost RTR), so predlagatelji pozvani, da navedejo ustrezno kodo razpisa.


(1)  UL L 232, 29.8.2002, str. 1.

(2)  UL L 294, 29.10.2002, str. 1.

(3)  Sklep Komisije C(2002) 4789, kakor je bil spremenjen s C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 in C(2004) 2002. Vsi sklepi so neobjavljeni.

(4)  UL L 355, 30.12.2002, str. 23.

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003) 883, 27.3.2003, kakor je bila nazadnje spremenjena s C(2004) 1855 18.5.2004.

(8)  EPSS je orodje, ki predlagateljem pomaga pripraviti in predložiti njihove predloge v elektronski obliki.

(9)  Uporabniki kurirskih storitev, ki zaprosijo za telefonsko številko prejemnika, morajo navesti naslednjo številko: +32/2/299-1233 (Ga. Roxanne Henry).


PRILOGA 1

1.   Posebni program: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora

2.   Dejavnost: Prednostno tematsko področje raziskav „Znanosti o življenju, genomika in biotehnologija za zdravje“.

3.   Naziv razpisa: Tematski razpis na področju „Znanosti o življenju, genomike in biotehnologije za zdravje“.

4.   Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4

5.   Datum objave:

6.   Datum(i) zaključka: 9. september 2004 ob 17.00 (po bruseljskem lokalnem času).

7.   Skupni okvirni proračun: 4 milijoni EUR, razdeljeni, kakor sledi:

8.   Razpisana področja in instrumenti: Predlogi naj se nanašajo na naslednjo temo, ki je opisana s pomočjo kratkega naslova. Celoten naslov in definicijo teme morajo predlagatelji poiskati v Delovnem programu (del 1.3 Tehnična vsebina). Predlogi bodo ocenjeni na podlagi celotne definicije teme, kot je opisana v Delovnem programu. Za temo je treba navesti uporabljeni instrument.

9.   Najmanjše število udeležencev (1):

Instrument

Najmanjše število udeležencev

Usklajevalna dejavnost

3 neodvisne pravne osebe iz treh različnih držav članic ali držav pristopnic, z najmanj dvema 2 državama članicama ali pridruženima državama kandidatkama

Posebna podporna dejavnost

1 pravna oseba iz države članice ali države pristopnice.

10.   Omejitve glede udeležbe: Brez omejitev.

11.   Konzorcijske pogodbe: Zaželeno je, ne pa obvezno, da udeleženci v usklajevalni dejavnosti ali posebni podporni dejavnosti iz tega razpisa sklenejo konzorcijsko pogodbo.

12.   Postopek ocenjevanja:

Ocenjevanje bo potekalo v okviru enostopenjskega postopka.

Ocenjevanje predlogov ne bo anonimno.

Postopek ocenjevanja lahko vključuje ocenjevanje predlogov „na daljavo“.

Predlagatelji so lahko povabljeni na razgovor o svojem predlogu.

13.   Merila ocenjevanja: Glej prilogo B Delovnega programa za merila (vključno s težo posameznih meril in pragovi ter skupnim pragom), ki se uporabljajo za posebno podporno dejavnost/usklajevalno dejavnost.

14.   Okvirni časovni načrt za oceno in sklenitev pogodb:

rezultati ocenjevanja: predvidoma bodo na voljo v obdobju okoli 3 mesece po datumu zaključka,

sklenitev pogodb: predvidoma bodo prve pogodbe v zvezi s tem razpisom začele veljati pred koncem leta 2004.


(1)  Katera koli pravna oseba, ustanovljena v državi članici ali pridruženi državi, ki jo sestavlja zahtevano število udeležencev, je lahko edini udeleženec v posredni dejavnosti.


PRILOGA 2

1.   Posebni program: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora

2.   Dejavnost: Prednostno tematsko področje raziskav „Znanosti o življenju, genomika in biotehnologija za zdravje“.

3.   Naziv razpisa: Tematski razpis na področju „Znanosti o življenju, genomike in biotehnologije za zdravje“.

4.   Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5

5.   Datum objave:

6.   Datum(i) zaključka: 16. november 2004 ob 17.00 (po bruseljskem lokalnem času).

7.   Skupni okvirni proračun: 540 milijonov EUR, razdeljeni kakor sledi

8.   Razpisana področja in instrumenti: Predlogi naj se nanašajo na naslednja področja, ki so opisana zgolj s pomočjo kod dejavnosti. Celotne naslove in definicijo področij morajo predlagatelji poiskati v Delovnem programu (del 1.3 Tehnična vsebina). Predlogi bodo ocenjeni na podlagi celotne definicije, kot je opisana v Delovnem programu.

(a)

Osnovna znanja in orodja za funkcionalno genomiko v vseh organizmih

Oznaka teme

Instrument

Izraanje genov in proteomika

LSH-2004-1.1.1-1

integrirani projekti

LSH-2004-1.1.1-2

integrirani projekti

Strukturna genomika

LSH-2004-1.1.2-1

integrirani projekti

Primerjalna genomika in populacijska genetika

LSH-2004-1.1.3-1

integrirani projekti

LSH-2004-1.1.3-2

integrirani projekti

Bioinformatika

LSH-2004-1.1.4-1

mreža odličnosti

Multidisciplinarni funkcionalni genomski pristopi k osnovnim biološkim procesom

LSH-2004-1.1.5-1

integrirani projekti ali mreža odličnosti

LSH-2004-1.1.5-2

integrirani projekti

LSH-2004-1.1.5-3

mreža odličnosti

LSH-2004-1.1.5-4

mreža odličnosti ali integrirani projekti

LSH-2004-1.1.5-5

integrirani projekti

V okviru področja

LSH-2004-1.1.0-1

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.1.0-2

usklajevalna dejavnost

LSH-2004-1.1.0-3

posebna podporna dejavnost

(b)

Uporaba znanj in tehnologij na področju genomike in biotehnologije za zdravje

Oznaka teme

Instrument

Racionalen in pospešen razvoj novih, varnejših in učinkovitejših zdravil vključno s farmakogenomskimi pristopi

LSH-2004-1.2.1-1

integrirani projekti

LSH-2004-1.2.1-2

integrirani projekti

LSH-2004-1.2.1-3

integrirani projekti

LSH-2004-1.2.1-4

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.2.1-5

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.2.1-6

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.2.1-7

posebna podporna dejavnost

Razvoj nove diagnostike

LSH-2004-1.2.2-1

integrirani projekti

LSH-2004-1.2.2-2

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.2.2-3

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.2.2-4

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.2.2-5

posebna podporna dejavnost

LSH-2004-1.2.2-6

posebna podporna dejavnost

LSH-2004-1.2.2-7

posebna podporna dejavnost

Razvoj novih in vitro testov za zamenjavo poskusov na živalih

LSH-2004-1.2.3-1

integrirani projekti

LSH-2004-1.2.3-2

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.2.3-3

posebna podporna dejavnost

LSH-2004-1.2.3-4

posebna podporna dejavnost

LSH-2004-1.2.3-5

posebna podporna dejavnost

Razvoj in testiranje novih preventivnih in terapevtskih orodij, kot so somatske genske in celične terapije (zlasti terapije izvornih celic, na primer nevroloških in nevromišičnih motenj) in imunoterapije

LSH-2004-1.2.4-1

integrirani projekti

LSH-2004-1.2.4-2

integrirani projekti

LSH-2004-1.2.4-3

mreža odličnosti

LSH-2004-1.2.4-4

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.2.4-5

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.2.4-6

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.2.4-7

posebni ciljni raziskovalni projekti

LSH-2004-1.2.4-8

posebna podporna dejavnost

Inovativne raziskave v post-genomiki, ki ima velike možnosti za uporabo

LSH-2004-1.2.5-1

integrirani projekti

LSH-2004-1.2.5-2

integrirani projekti

LSH-2004-1.2.5-3

integrirani projekti

LSH-2004-1.2.5-4

posebni ciljni raziskovalni projekti

(a)

Uporabni genomski pristopi do medicinskih znanj in tehnologij

Oznaka teme

Instrument

Splošno

LSH-2004-2.1.0-1

posebna podporna dejavnost

Boj proti kardiovaskularnim boleznim, diabetesu in redkim boleznim

LSH-2004-2.1.1-1

integrirani projekti

LSH-2004-2.1.1-2

integrirani projekti

LSH-2004-2.1.1-3

integrirani projekti

LSH-2004-2.1.1-4

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.1.1-5

integrirani projekti

LSH-2004-2.1.1-6

integrirani projekti

LSH-2004-2.1.1-7

integrirani projekti

LSH-2004-2.1.1-8

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.1.1-9

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.1.1-10

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.1.1-11

usklajevalna dejavnost

LSH-2004-2.1.1-12

usklajevalna dejavnost/posebna podporna dejavnost

Boj proti odpornosti na antibiotike in druga zdravila

LSH-2004-2.1.2-1

mreža odličnosti

LSH-2004-2.1.2-2

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.1.2-3

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.1.2-4

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.1.2-5

posebna podporna dejavnost

LSH-2004-2.1.2-6

posebna podporna dejavnost

Proučevanje možganov in boj proti boleznim živčnega sistema

LSH-2004-2.1.3-1

integrirani projekti

LSH-2004-2.1.3-2

integrirani projekti

LSH-2004-2.1.3-3

posebni ciljni raziskovalni projekt/usklajevalna dejavnost

LSH-2004-2.1.3-4

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.1.3-5

usklajevalna dejavnost/posebna podporna dejavnost

LSH-2004-2.1.3-6

posebna podporna dejavnost

LSH-2004-2.1.3-7

posebna podporna dejavnost

LSH-2004-2.1.3-8

posebna podporna dejavnost

Proučevanje človeškega razvoja in procesa staranja

LSH-2004-2.1.4-1

integrirani projekti

LSH-2004-2.1.4-2

integrirani projekti

LSH-2004-2.1.4-3

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.1.4-4

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.1.4-5

posebna podporna dejavnost

(b)

Boj proti raku

Oznaka teme

Instrument

LSH-2004-2.2.0-1

NoE

LSH-2004-2.2.0-2

IP

LSH-2004-2.2.0-3

IP

LSH-2004-2.2.0-4

NoE

LSH-2004-2.2.0-5

IP

LSH-2004-2.2.0-6

STREP

LSH-2004-2.2.0-7

STREP

LSH-2004-2.2.0-8

STREP

(c)

Boj proti pomembnejšim nalezljivim boleznim, ki so povezane z revščino

Oznaka teme

Instrument

LSH-2004-2.3.0-1

integrirani projekti/mreža odličnosti

LSH-2004-2.3.0-2

integrirani projekti

LSH-2004-2.3.0-3

integrirani projekti/mreža odličnosti

LSH-2004-2.3.0-4

integrirani projekti

LSH-2004-2.3.0-5

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.3.0-6

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.3.0-7

posebni ciljni raziskovalni projekt

LSH-2004-2.3.0-8

usklajevalna dejavnost

LSH-2004-2.3.0-9

usklajevalna dejavnost

Posebna podporna dejavnost v okviru tematske prioritete 1

Oznaka teme

Instrument

LSH-2004-3-1

SSA

LSH-2004-3-2

SSA

LSH-2004-3-3

SSA

LSH-2004-3-4

SSA

LSH-2004-3-5

SSA

LSH-2004-3-6

SSA

LSH-2004-3-7

SSA

LSH-2004-3-8

SSA

9.   Najmanjše število udeležencev (1):

Instrument

Najmanjše število udeležencev

Integrirani projekt, mreža odličnosti, poseben ciljni raziskovalni projekt in usklajevalna dejavnost

Tri neodvisne pravne osebe, iz treh različnih držav članic ali držav pristopnic, z najmanj dvema državama članicama ali pridruženima državama kandidatkama

Posebna podporna dejavnost

Ena pravna oseba iz držav članic ali držav pristopnic.

10.   Omejitve glede udeležbe: Nobenih.

11.   Konzorcijske pogodbe:

Udeleženci v integriranem projektu in mreži odličnosti morajo skleniti konzorcijsko pogodbo.

Zaželeno je, ni pa obvezno, da udeleženci v posebnem ciljnem raziskovalnem projektu, usklajevalni dejavnosti in posebni podporni dejavnosti iz tega razpisa sklenejo konzorcijsko pogodbo.

12.   Postopek ocenjevanja:

Ocenjevanje bo potekalo v okviru enostopenjskega postopka.

Ocenjevanje predlogov ne bo anonimno.

Postopek ocenjevanja lahko vključuje ocenjevanje predlogov „na daljavo“.

Predlagatelji so lahko povabljeni na razgovor o svojem predlogu.

13.   Merila ocenjevanja: Glej prilogo B Delovnega programa za merila (vključno s težo posameznih meril in pragovi ter skupnim pragom), ki se uporabljajo za instrument.

14.   Okvirni časovni načrt za oceno in sklenitev pogodb:

rezultati ocenjevanja: predvidoma bodo na voljo v obdobju okoli 4 mesece po datumu zaključka,

sklenitev pogodb: predvidoma bodo prve pogodbe v zvezi s tem razpisom začele veljati pred koncem leta 2005.


(1)  Katera koli pravna oseba, ustanovljena v državi članici ali pridruženi državi, ki jo sestavlja zahtevano število udeležencev, je lahko edini udeleženec v posredni dejavnosti.


15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 158/14


MEDIA PLUS (2001-2005)

Izvajanje programa za spodbujanje razvoja, distribucije in promocije evropskih audiovizualnih del

Razpis za zbiranje predlogov - DG EAC št. 32/04

(2004/C 158/05)

PODPORA „GROWTH AND AUDIOVISUAL“: I2I AUDIOVISUAL

1.   Uvod

Razpis temelji na Sklepu Sveta 2000/821/ES z dne 20. decembra 2000 o izvajanju programa za spodbujanje razvoja, distribucije in promocije evropskih audiovizualnih del (Media Plus – razvoj, distribucija in promocija 2001-2005), ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti št. L 336, 17. januarja 2001, str. 82.

Ukrepi, ki jih zajema Sklep, vključujejo razvoj produkcijskega projekta.

2.   CILJI IN OPIS

Cilj te podpore je omogočiti neodvisnim evropskim produkcijskim hišam dostop do zunanjega financiranja s strani bank in finančnih institucij. Namen tega razpisa je zmanjšati stroške:

Zavarovanja za audiovizualne produkcije: Modul 1 – podpora za postavko „zavarovanje“ v produkcijskem proračunu.

Jamstva za dokončanje produkcije audiovizualnega dela: Modul 2 – podpora za postavko „jamstvo za dokončanje“ v produkcijskem proračunu.

Bančnih posojil za financiranje produkcije: Modul 3 – podpora za postavko „finančni stroški“ v produkcijskem proračunu.

3.   DRŽAVE UPRAVIČENKE

Ta razpis je namenjen neodvisnim evropskim produkcijskim hišam s sedežem: v petindvajsetih državah Evropske unije, Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem in v Bolgariji.

4.   Proračun in trajanje projektov

Celotni razpoložljivi proračun je 2,7 milijona evrov. Finančni prispevek Komisije ne sme presegati 50 % - (60 %) upravičenih stroškov. Znesek podpore znaša od 1 500 do 50 000 evrov. Najvišji znesek podpore je omejen na 50 000 evrov.

Projekti se morajo začeti med 1.1.2004 in 31.12.2004. Najdaljše trajanje projektov je 35 mesecev.

5.   ROK

Rok za predložitev vlog za ta razpis je 6.8.2004.

6.   DODATNE INFORMACIJE

Evropske družbe, ki se želijo prijaviti na ta razpis in prejeti dokument Navodila za predložitev vlog – „growth and audiovisual: I2I Audiovisual“, naj pošljejo svoje prošnje po pošti ali faksu na naslov:

EUROPEAN COMMISSION

Costas Daskalakis

DG EAC/ C3

office B100 4/27

rue de Genève 1

B - 1049 Brussels - BELGIUM

Fax: +32/2/299-92-14

Celotno besedilo tega razpisa lahko najdete na internetu http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/i2iav_en.html.

Pri vlogah je treba upoštevati navodila za ta razpis in jih predložiti na ustreznih prijavnih obrazcih.


15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 158/16


Razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“

(2004/C 158/06)

1.

V skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002-2006) (1), je Svet 30. septembra 2002 sprejel posebni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ (2002-2006) (2) (v nadaljnjem besedilu „posebni program“).

V skladu s členom 5(1) posebnega programa je Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Komisija“) 9. decembra 2002 sprejela delovni program (3) (v nadaljnjem besedilu „delovni program“), v katerem so zelo natančno opredeljeni cilji ter znanstvene in tehnološke prednostne naloge posebnega programa ter časovni razpored izvajanja.

V skladu s členom 9(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o pravilih za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz za razširjanje rezultatov raziskav le-tega pri izvajanju šestega okvirnega programa Evropske skupnosti (od 2002 do 2006) (4) (v nadaljnjem besedilu „pravila za udeležbo“) je treba predloge za posredne dejavnosti RTR predložiti v skladu razpisa za predloge.

2.

Ta razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR (v nadaljnjem besedilu „razpis“) vključuje sedanji splošni del in posebne pogoje, ki so opisani v prilogah. Priloge navajajo zlasti končni rok za predložitev predlogov za posredne dejavnosti RTR, okvirni datum za zaključek vrednotenj, okvirni proračun, zadevne instrumente in področja, merila za vrednotenje predlogov za posredne dejavnosti RTR, najmanjše število udeležencev ter vse morebitne uporabljene omejitve.

3.

Fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilih za udeležbo in ki se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja iz pravil za udeležbo ali iz člena 114(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5) (v nadaljnjem besedilu „predlagatelji“) so vabljene, da Komisiji predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR, za katere veljajo pogoji iz pravil za udeležbo in so ti izpolnjeni za zadevni razpis.

Pogoji za udeležbo predlagateljev bodo preverjeni v okviru pogajanj za posredne dejavnosti RTR. Vendar pred tem predla- gatelji podpišejo izjavo, v kateri navedejo, da se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja, navedenih v členu 93(1) Finančne uredbe. Komisiji dajo tudi podatke, naštete v členu 173(2) Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6).

Evropska skupnost je sprejela politiko enakih možnosti in na tej podlagi se še posebej daje spodbude ženskam, da bodisi predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR bodisi so udeležene pri predložitvi predlogov za posredne dejavnosti RTR.

4.

Komisija da predlagateljem na voljo vodnike o razpisih za predlagatelje, ki vsebujejo podatke o pripravi in predložitvi predloga za posredne dejavnosti RTR. Komisija da na voljo tudi Smernice o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih (7). Te vodnike in smernice kot tudi delovni program in druge informacije v zvezi z razpisi je možno dobiti pri Komisiji na naslednjih naslovih:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Spletni naslov: www.cordis.lu/fp6

5.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se lahko predložijo v skladu z naslednjimi postopki:

kot predlog v elektronski obliki prek spletnega sistema za predložitev elektronskih predlogov (EPSS) (8) ali

na papirnih obrazcih.

Vsi predlogi za posredne dejavnosti morajo vsebovati dva dela: obrazce (Del A) in vsebino (Del B).

V tem okviru se predlogi za posredne dejavnosti RTR lahko pripravijo offline ali online in so online predloženi. Del B predlogov za posredne RTR dejavnosti je lahko posredovan izključno v PDF obliki („portable document format“ - prenosni obliki dokumenta, ki mora biti združljiva z različico programa Adobe najmanj verzije 3 ali višjo). Stisnjeni („komprimirani“, „zipani“) dokumenti bodo izvrženi.

Programsko orodje EPSS (za offline ali online uporabo) je na voljo prek spletne strani Cordisa www.cordis.lu.

Tisti predlogi posrednih RTR dejavnosti, ki so poslani online in so nepopolni, nečitljivi ali vsebujejo viruse, bodo izvrženi.

Verzije predlogov za posredne RTR dejavnosti, ki so poslane na prenosnem elektronskem mediju (npr. zgoščenki, disketi), z elektronsko pošto ali faksom bodo izvržene.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se lahko pripravijo in predložijo tudi tako, da se uporabijo obrazci iz vodnika za predlagatelje (v nadaljnjem besedilu„na papirju“) ali da se uporabi offline različica EPSS.

Predlogi za posredne dejavnosti, ki so poslani na papirju in so nepopolni, bodo izvrženi.

Nadaljnje podrobnosti o različnih postopkih predložitve predlogov so dane v Prilogi J Smernic o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih.

6.

Predloge za posredne dejavnosti RTR, predložene na papirju po pošti, mora Komisija prejeti na naslednjih naslovih, označene, na naslednji način:

„FP6 - Research Proposals“

(Koda razpisa: FP6-2004-ACC-SSA-2)

European Commission

B-1049 Brussels

Pri vročitvi osebno ali prek zastopnikov (vključno prek zasebnih kurirskih storitev (9)), se vročitev izvede na naslednji naslov in je označena na naslednji način:

„FP6 - Research Proposals“

(Koda razpisa: FP6-2004-ACC-SSA-2)

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels

7.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo prispeti na Komisijo najkasneje do končnega roka in v času, ki je določen v zadevnem razpisu. Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki bodo prispeli po tem roku in času, bodo izključeni.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki ne bodo izpolnjevali pogojev o najmanjšem številu udeležencev, navedenem v zadevnem razpisu, bodo izključeni.

To velja tudi za dodatna merila ustreznosti, navedena v delovnem programu.

8.

V primeru zaporednih predložitev istega predloga za posredne dejavnosti RTR bo Komisija preučila zadnjo različico, prejeto pred zaključnim rokom in časom, navedenim v zadevnem razpisu.

Če je isti predlog za posredno dejavnost RTR predložen na papirju in v elektronski obliki (tj. online), bo Komisija preučila samo besedilo, predloženo v elektronski obliki.

9.

Če je v ustreznem razpisu predvideno, se lahko predlogi za posredne dejavnosti RTR obravnavajo v okviru prihodnjega vrednotenja.

10.

V vsem dopisovanju, povezanim s tem razpisom (na primer, ko se zahtevajo podatki ali se predloži predlog za posredno dejavnost RTR), so predlagatelji pozvani, da navedejo ustrezno kodo razpisa.


(1)  UL L 232, 29.8.2002, str. 1.

(2)  UL L 294, 29.10.2002, str. 1.

(3)  Sklep Komisije C(2002) 4789, kakor je bil spremenjen s C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, in C(2004) 2002, vsi sklepi so neobjavljeni.

(4)  UL L 355, 30.12.2002, str. 23.

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003) 883, 27.3.2003, kakor je bila nazadnje spremenjena s C(2004) 1855 z dne 18.5.2004.

(8)  EPSS je orodje, ki predlagateljem pomaga pripraviti in predložiti njihove predloge v elektronski obliki.

(9)  Uporabniki kurirskih storitev, ki zaprosijo za telefonsko številko prejemnika, morajo navesti naslednjo številko: +32/2/299-62-06 (Virginia Enache).


Informacije o razpisu

1.   Posebni program: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora

2.   Tematska prioriteta/področje: vsa prednostna tematska področja

3.   Naziv razpisa: Posebne podporne dejavnosti (SSA) za pridružene države kandidatke

4.   Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2004-ACC-SSA-2

5.   Datum objave:

6.   Datum zaključka: 14. oktober 2004 ob 17.00 (po bruseljskem lokalnem času)

7.   Skupni okvirni proračun: 19 800 000 EUR

8.   Področja in instrumenti:

Področje

Instrumenti

Glej Prilogo D Delovnega programa

Posebna podporna dejavnost

9.   Najmanjše število udeležencev:

Instrument

Najmanjše število

Posebna podporna dejavnost

Ena pravna oseba iz ene PDK (1)

10.   Omejitve glede udeležbe: Brez omejitev.

11.   Konzorcijska pogodba: Udeležencem v dejavnostih RTD iz tega razpisa ni treba skleniti konzorcijske pogodbe.

12.   Postopek ocenjevanja:

ocenjevanje bo potekalo v okviru enostopenjskega postopka,

ocenjevanje predlogov ne bo anonimno.

13.   Merila ocenjevanja: Glej Prilogo B delovnega programa za merila (vključno s težo posameznih meril in pragovi ter skupnim pragom), ki se uporabljajo za posamezne instrumente.

14.   Okvirni časovni načrt za oceno in izbiro:

rezultati ocenjevanja: dva meseca po datumu zaključka, navedenem v točki 6,

sklepanje pogodb: šest mesecev po datumu zaključka, navedenem v točki 6.


(1)  PDK: pridružene države kandidatke – Bolgarija, Romunija in Turčija.


15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 158/19


Razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“

(2004/C 158/07)

1.

V skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002-2006) (1), je Svet 30. septembra 2002 sprejel posebni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ (2002-2006) (2) (v nadaljnjem besedilu „posebni program“).

V skladu s členom 5(1) posebnega programa je Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Komisija“) 9. decembra 2002 sprejela delovni program (3) (v nadaljnjem besedilu „delovni program“), v katerem so zelo natančno opredeljeni cilji ter znanstvene in tehnološke prednostne naloge posebnega programa ter časovni razpored izvajanja.

V skladu s členom 9(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o pravilih za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz za razširjanje rezultatov raziskav le-tega pri izvajanju šestega okvirnega programa Evropske skupnosti (od 2002 do 2006) (4) (v nadaljnjem besedilu „pravila za udeležbo“) je treba predloge za posredne dejavnosti RTR predložiti v skladu razpisa za predloge.

2.

Ta razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR (v nadaljnjem besedilu „razpis“) vključuje sedanji splošni del in posebne pogoje, ki so opisani v prilogah. Priloge navajajo zlasti končni rok za predložitev predlogov za posredne dejavnosti RTR, okvirni datum za zaključek vrednotenj, okvirni proračun, zadevne instrumente in področja, merila za vrednotenje predlogov za posredne dejavnosti RTR, najmanjše število udeležencev ter vse morebitne uporabljene omejitve.

3.

Fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilih za udeležbo in ki se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja iz pravil za udeležbo ali iz člena 114(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5) (v nadaljnjem besedilu „predlagatelji“) so vabljene, da Komisiji predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR, za katere veljajo pogoji iz pravil za udeležbo in so ti izpolnjeni za zadevni razpis.

Pogoji za udeležbo predlagateljev bodo preverjeni v okviru pogajanj za posredne dejavnosti RTR. Vendar pred tem predlagatelji podpišejo izjavo, v kateri navedejo, da se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja, navedenih v členu 93(1) Finančne uredbe. Komisiji dajo tudi podatke, naštete v členu 173(2) Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6).

Evropska skupnost je sprejela politiko enakih možnosti in na tej podlagi se še posebej daje spodbude ženskam, da bodisi predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR bodisi so udeležene pri predložitvi predlogov za posredne dejavnosti RTR.

4.

Komisija da predlagateljem na voljo vodnike o razpisih za predlagatelje, ki vsebujejo podatke o pripravi in predložitvi predloga za posredne dejavnosti RTR. Komisija da na voljo tudi Smernice o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih (7). Te vodnike in smernice kot tudi delovni program in druge informacije v zvezi z razpisi je možno dobiti pri Komisiji na naslednjih naslovih:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Spletni naslov: www.cordis.lu/fp6

5.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se lahko predložijo v skladu z naslednjimi postopki:

kot predlog v elektronski obliki prek spletnega sistema za predložitev elektronskih predlogov (EPSS (8)) ali

na papirnih obrazcih:

Vsi predlogi za posredne dejavnosti morajo vsebovati dva dela: obrazce (Del A) in vsebino (Del B).

V tem okviru se predlogi za posredne dejavnosti RTR lahko pripravijo offline ali online in so online predloženi. Del B predlogov za posredne RTR dejavnosti je lahko posredovan izključno v PDF obliki („portable document format“ - prenosni obliki dokumenta, ki mora biti združljiva z različico programa Adobe najmanj verzije 3 ali višjo). Stisnjeni („komprimirani“, „zipani“) dokumenti bodo izvrženi.

Programsko orodje EPSS (za offline ali online uporabo) je na voljo prek spletne strani Cordisa www.cordis.lu.

Tisti predlogi posrednih RTR dejavnosti, ki so poslani online in so nepopolni, nečitljivi ali vsebujejo viruse, bodo izvrženi.

Verzije predlogov za posredne RTR dejavnosti, ki so poslane na prenosnem elektronskem mediju (npr. zgoščenki, disketi), z elektronsko pošto ali faksom bodo izvržene.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se lahko pripravijo in predložijo tudi tako, da se uporabijo obrazci iz vodnika za predlagatelje (v nadaljnjem besedilu „na papirju“) ali da se uporabi offline različica EPSS.

Predlogi za posredne dejavnosti, ki so poslani na papirju in so nepopolni, bodo izvrženi.

Nadaljnje podrobnosti o različnih postopkih predložitve predlogov so dane v Prilogi J Smernic o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih.

6.

Predloge za posredne dejavnosti RTR, predložene na papirju po pošti, mora Komisija prejeti na naslednjih naslovih, označene, na naslednji način:

„FP6 - Research Proposals“

(Koda razpisa: FP6-2004-TC-SSA-General)

European Commission

B-1049 Brussels

Pri vročitvi osebno ali prek zastopnikov (vključno prek zasebnih kurirskih storitev) (9), se vročitev izvede na naslednji naslov in je označena na naslednji način:

„FP6 - Research Proposals“

(Koda razpisa: FP6-2004-TC-SSA-General)

European Commission

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels

7.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo prispeti na Komisijo najkasneje do končnega roka in v času, ki je določen v zadevnem razpisu. Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki bodo prispeli po tem roku in času, bodo izključeni.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki ne bodo izpolnjevali pogojev o najmanjšem številu udeležencev, navedenem v zadevnem razpisu, bodo izključeni.

To velja tudi za dodatna merila ustreznosti, navedena v delovnem programu.

8.

V primeru zaporednih predložitev istega predloga za posredne dejavnosti RTR bo Komisija preučila zadnjo različico, prejeto pred zaključnim rokom in časom, navedenim v zadevnem razpisu.

Če je isti predlog za posredno dejavnost RTR predložen na papirju in v elektronski obliki (tj. online), bo Komisija preučila samo besedilo, predloženo v elektronski obliki.

9.

Če je v ustreznem razpisu predvideno, se lahko predlogi za posredne dejavnosti RTR obravnavajo v okviru prihodnjega vrednotenja.

10.

V vsem dopisovanju, povezanim s tem razpisom (na primer, ko se zahtevajo podatki ali se predloži predlog za posredno dejavnost RTR), so predlagatelji pozvani, da navedejo ustrezno kodo razpisa.


(1)  UL L 232, 29.8.2002, str. 1.

(2)  UL L 294, 29.10.2002, str. 1.

(3)  Sklep Komisije C(2002) 4789, kakor je bil spremenjen s C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 in C(2004) 2002, vsi sklepi so neobjavljeni.

(4)  UL L 355, 30.12.2002, str. 23.

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003) 883, 27.3.2003, kakor je bila nazadnje spremenjena s C(2004) 1855 z dne 18.5.2004.

(8)  EPSS je orodje, ki predlagateljem pomaga pripraviti in predložiti njihove predloge v elektronski obliki.

(9)  Uporabniki kurirskih storitev, ki zaprosijo za telefonsko številko prejemnika, morajo navesti naslednjo številko: +32/2/296-30-61 (Daniel Descoutures).


PRILOGA

1)   Posebni program: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora

2)   Tematska prioriteta/področje: vsa prednostna tematska področja

3)   Naziv razpisa: Posebne podporne dejavnosti (SSA) za ciljne države

4)   Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2004-TC-SSA-General

5)   Datum objave:

6)   Datumi zaključka: 14. oktober 2004 ob 17.00 (po bruseljskem lokalnem času)

7)   Skupni okvirni proračun: 2.900.000 EUR

8)   Področje in instrumenti:

Področje

Instrumenti

Glej Prilogo E Delovnega programa

Posebna podporna dejavnost

9)   Najmanjše število udeležencev:

Instrument

Najmanjše število

Posebna podporna dejavnost

Ena pravna oseba iz ene države, ki ima z ES sklenjen Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji ali je v postopku pogajanj o tem sporazumu (1)

10)   Omejitve glede udeležbe: Brez omejitev.

11)   Konzorcijska pogodba: Udeležencem v dejavnostih RTD iz tega razpisa ni treba skleniti konzorcijske pogodbe.

12)   Postopek ocenjevanja:

ocenjevanje bo potekalo v okviru enostopenjskega postopka,

ocenjevanje predlogov ne bo anonimno.

13)   Merila ocenjevanja: Glej Prilogo B delovnega programa za merila (vključno s težo posameznih meril in pragovi ter skupnim pragom), ki se uporabljajo za posamezne instrumente.

14)   Okvirni zamik obvestila o rezultatih ocenjevanja in izbire::

rezultati ocenjevanja: 2 meseca po datumu zaključka, navedenem v točki 6,

sklepanje pogodb: šest mesecev po datumu zaključka, navedenem v točki 6.


(1)  Kot je določeno v delovnem programu, lahko izbrani udeleženci iz tretjih držav, ki imajo z ES sklenjen Sporazum o sodelovanju v znanosti in tehnologiji ali so v postopku pogajanj za ta sporazum, prejmejo finančni prispevek Skupnosti.


15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 158/22


Razpis za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“

(2004/C 158/08)

1.

V skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002-2006) (1), je Svet 30. septembra 2002 sprejel posebni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ (2002-2006) (2) (v nadaljnjem besedilu „posebni program“).

V skladu s členom 5(1) posebnega programa je Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Komisija“) 9. decembra 2002 sprejela delovni program (3) (v nadaljnjem besedilu „delovni program“), v katerem so zelo natančno opredeljeni cilji ter znanstvene in tehnološke prednostne naloge posebnega programa ter časovni razpored izvajanja.

V skladu s členom 9(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o pravilih za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz za razširjanje rezultatov raziskav le-tega pri izvajanju šestega okvirnega programa Evropske skupnosti (od 2002 do 2006) (4) (v nadaljnjem besedilu „pravila za udeležbo“) je treba predloge za posredne dejavnosti RTR predložiti v skladu razpisa za predloge.

2.

Ta razpisa za predloge za posredne dejavnosti RTR (v nadaljnjem besedilu „razpisa“) vključujeta sedanji splošni del in posebne pogoje, ki so opisani v prilogah. Priloge navajajo zlasti končni rok za predložitev predlogov za posredne dejavnosti RTR, okvirni datum za zaključek vrednotenj, okvirni proračun, zadevne instrumente in področja, merila za vrednotenje predlogov za posredne dejavnosti RTR, najmanjše število udeležencev ter vse morebitne uporabljene omejitve.

3.

Fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilih za udeležbo in ki se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja iz pravil za udeležbo ali iz člena 114(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5) (v nadaljnjem besedilu „predlagatelji“) so vabljene, da Komisiji predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR, za katere veljajo pogoji iz pravil za udeležbo in so ti izpolnjeni za zadevni razpis.

Pogoji za udeležbo predlagateljev bodo preverjeni v okviru pogajanj za posredne dejavnosti RTR. Vendar pred tem predlagatelji podpišejo izjavo, v kateri navedejo, da se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja, navedenih v členu 93(1) Finančne uredbe. Komisiji dajo tudi podatke, naštete v členu 173(2) Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6).

Evropska skupnost je sprejela politiko enakih možnosti in na tej podlagi se še posebej daje spodbude ženskam, da bodisi predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR bodisi so udeležene pri predložitvi predlogov za posredne dejavnosti RTR.

4.

Komisija da predlagateljem na voljo vodnike o razpisih za predlagatelje nanašajoče se na razpisa, ki vsebujejo podatke o pripravi in predložitvi predloga za posredne dejavnosti RTR. Komisija da na voljo tudi Smernice o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih (7). Te vodnike in smernice kot tudi delovni program in druge informacije v zvezi z razpisoma je možno dobiti pri Komisiji na naslednjih naslovih:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Spletni naslov: www.cordis.lu/fp6

5.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se predložijo samo kot elektronski predlogi prek spletnega sistema za predložitev elektronskih predlogov (EPSS (8)). Vendar lahko v izjemnih primerih koordinator Komisijo pred končnim rokom prosi za dovoljenje, da predlog predložijo na papirju. To se naredi pisno na enega od naslednjih naslovov: Ezio Andreta, Director, European Commission, Directorate General RTD, Directorate G, B-1049 Brussels ali rtd-nmp@cec.eu.int. Zahtevku mora biti priložena obrazložitev, zakaj so prosili za izjemo. Predlagatelji, ki želijo uporabiti predložitev na papirju, so odgovorni za zagotovitev, da so taki zahtevki za izjemo in s temi povezani postopki pravočasno zaključeni v razpisnem roku.

Vsi predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo vsebovati dva dela: obrazec (Del A) in vsebino (Del B).

V tem okviru se predlogi za posredne dejanosti RTR lahko pripravijo offline ali online in so online predloženi. Del B predlogov za posredne RTR dejavnosti je lahko posredovan izključno v PDF („portable document format“ - prenosni obliki dokumenta, ki mora biti združljiva z različico programa Adobe najmanj verzije 3 ali višjo). Stisnjeni („komprimirani“, „zipani“) dokumenti bodo izvrženi.

Programsko orodje EPSS (za neomrežno ali omrežno uporabo) je na voljo prek spletne strani Cordisa www.cordis.lu.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki se predložijo omrežno in ki so nepopolni, neberljivi ali vsebujejo viruse, bodo izključeni.

Različice predlogov za posredne dejavnosti RTR, predložene na izmenljivem nosilcu za elektronsko shranjevanje (na primer CD-ROM, disketa), po elektronski pošti ali telefaksu, bodo izključene.

Vsi predlogi projektov za posredne dejavnosti RTR, ki jim je bila odobrena oddaja na papirju in ki so nepopolni, bodo izključeni.

Nadaljnje podrobnosti o različnih postopkih predložitve predlogov so dane v Prilogi J Smernic o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih.

6.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo prispeti na Komisijo najkasneje do končnega roka in v času, ki je določen v zadevnem razpisu. Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki bodo prispeli po tem roku in času, bodo izključeni.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki ne bodo izpolnjevali pogojev o najmanjšem številu udeležencev, navedenem v zadevnem razpisu, bodo izključeni.

To velja tudi za dodatna merila ustreznosti, navedena v delovnem programu.

7.

V primeru zaporednih predložitev istega predloga za posredne dejavnosti RTR bo Komisija preučila zadnjo različico, prejeto pred zaključnim rokom in časom, navedenim v zadevnem razpisu.

8.

Če je v ustreznem razpisu predvideno, se lahko predlogi za posredne dejavnosti RTR obravnavajo v okviru prihodnjega vrednotenja.

9.

V vsem dopisovanju, povezanem s tem razpisom (na primer, ko se zahtevajo podatki ali se predloži predlog za posredno dejavnost RTR), so predlagatelji pozvani, da navedejo ustrezno kodo razpisa.


(1)  UL L 232, 29.8.2002, str. 1.

(2)  UL L 294, 29.10.2002, str. 1.

(3)  Sklep Komisije C(2002) 4789, kakor je bil spremenjen s C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555, in C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 in C(2004) 2002, vsi sklepi so neobjavljeni.

(4)  UL L 355, 30.12.2002, str. 23.

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003)883, 27.3.2003, kakor je bila nazadnje spremenjena s C(2004) 1855 z dne 18.5.2004.

(8)  EPSS je orodje, ki pomaga predlagateljem razviti in predložiti njihove predloge v elektronski obliki.


PRILOGA 1

1.   Posebni program: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora.

2.   Tematski prioriteti/področji: Tematska prioriteta 2: „Tehnologije informacijske družbe“ (IST) in tematska prioriteta 3:  „Nanotehnologije in nanoznanosti, visokorazviti večnamenski materiali ter novi proizvodni procesi in oprema“ (NMP).

3.   Naziv razpisa: Drugi skupni razpis za tematski prioriteti 2 in 3.

4.   Identifikacijska oznaka (1): FP6-2004-IST-NMP-2.

5.   Datum objave (2): 5. junij 2004.

6.   Datum zaključka: 14.10.2004 ob 17.00 (po bruseljskem lokalnem času).

7.   Skupni okvirni proračun: 180 milijonov evrov, pri čemer bodo sredstva predvidoma porazdeljena enakomerno med tremi različnimi cilji (skupen proračun za prioriteto 2 in prioriteto 3).

8.   Področja in instrumenti: Predlogi naj se nanašajo na naslednje cilje:

9.   Najmanjše število udeležencev (3):

Cilj

Najmanjše število

IP in STREP

3 neodvisne pravne osebe iz 3 različnih DČ ali PD, z najmanj 2 DČ ali PDK.

SSA

1 pravna oseba

Pričakovati je, da bo industrija prevzela vodilno vlogo v IP in kadar bo to primerno, tudi v STREP.

10.   Omejitve glede udeležbe:: Brez omejitev.

11.   Konzorcijska pogodba:: Udeleženci v IP morajo skleniti konzorcijsko pogodbo.

12.   Postopek ocenjevanja:: Ocenjevanje bo izvedeno v okviru enostopenjskega postopka. Predlagatelji morajo upoštevati največje število strani (velikost črk: 12), kakor je opisano v Navodilih za predlagatelje. Ocenjevanje predlogov ne bo anonimno.

13.   Merila ocenjevanja:: Glej Prilogo B Delovnega programa za merila, ki se uporabljajo za posamezne instrumente.

14.   Okvirna ocena in zamude pri izbiri:: Rezultati ocenjevanja bodo na voljo predvidoma v obdobju dveh mesecev po datumu zaključka.


(1)  Identifikacijska oznaka razpisa bo navedena v objavljeni različici tega razpisa.

(2)  Generalni direktorji, ki so odgovorni za razpis, ga lahko objavijo v času do enega meseca pred ali po predvidenem datumu objave.

(3)  DČ= države članice EU; DP (vklj. PDK) = pridružene države; PDK pridružene države kandidatke.Katera koli pravna oseba, ustanovljena v državi članici ali pridruženi državi, ki jo sestavlja zahtevano število udeležencev, je lahko edini udeleženec v posredni dejavnosti.


PRILOGA 2

1.   Posebni program: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora.

2.   Dejavnosti: Prednostno tematsko področje raziskav „Nanotehnologije in nanoznanosti, visokorazviti večnamenski materiali ter novi proizvodni procesi in oprema„ (NMP).

3.   Naziv razpisa: usklajena dejavnost ES-NSF znotraj računalniških raziskav materialov.

4.   Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2004-NMP-NSF-1.

5.   Datum objave (1): 15. junij 2004.

6.   Datum zaključka (2): 14. oktober 2004 ob 17.00 (po bruseljskem lokalnem času).

7.   Skupni okvirni proračun: 6 miljonov EUR (podobna stopnja financiranja se pričakuje s strani NSF za podporo raziskovalnim ekipam iz ZDA v projektih).

8.   Razpisana področja in instrumenti:

Področje

Instrument

NMP-NSF-1 Usklajene dejavnosti EU-NSF v okviru računalniških raziskav materialov

STREP

9.   Najmanjše število udeležencev:

Instrument

Najmanjše število udeležencev

STREP

3 neodvisne pravne osebe iz 3 različnih DČ ali PD, z najmanj 2 DČ ali PDK (4).

10.   Omejitve glede udeležbe: Brez omejitev.

11.   Konzorcijske pogodbe: Zaželeno je, ni pa obvezno, da udeleženci v STREP iz tega razpisa sklenejo konzorcijsko pogodbo.

12.   Postopek ocenjevanja:

Pri predlogih STREP bo ocenjevanje potekalo v okviru enostopenjskega postopka, v skladu s pravili, določenimi za FP6, in prilogo B delovnega programa NMP, izdaja december 2003. Postopki ocenjevanja NSF bodo uporabljeni pri predlogih, predloženih NSF (5).

Ocenjevanje predlogov ne bo anonimno.

13.   Merila ocenjevanja:

Za merila (vključno s težo posameznih meril in pragovi ter skupnim pragom), ki se uporabljajo za posamezne instrumente in njihovo uporabo, glej Prilogo B Delovnega programa (izdaja 2003).

Pri proučevanju predlogov bo pozornost namenjena njihovi ustreznosti glede na splošne cilje prioritete 3, kakor tudi glede na posebne cilje, opisane za vsako posamezno temo, zajeto v razpisu.

14.   Okvirna ocena in časovni načrt sklepanja pogodb: Rezultati ocenjevanja: predvidoma bodo na voljo v obdobju približno 2 meseca po datumu zaključka.


(1)  Generalni direktorji, ki so odgovorni za razpis, ga lahko objavijo v času do enega meseca pred ali po predvidenem datumu objave.

(2)  Če je razpis objavljen pred ali po predvidenem datumu (glej prejšnjo opombo), se temu po potrebi prilagodi tudi datum zaprtja.

(3)  Glede na to, da je za ta razpis na voljo okvirni proračun, se pričakuje, da bo podprtih 5 predlogov.

(4)  Zaželena je uravnotežena udeležba partnerjev iz Evrope in Združenih držav Amerike.

(5)  Predloge, za katere je zahtevana finančna podpora, je treba hkrati poslati na ES in NSF. Med EU in ZDA ne bo nikakršnega pretoka denarja. Evropske raziskovalne ekipe naslovijo svoje predloge na ES, v skladu s pravili FP6, raziskovalne ekipe iz ZDA pa na NSF (glej spletno stran: www.nsf.org). Predlog evropskih partnerjev mora upoštevati navodila ES za predlagatelje, predlog ameriških partnerjev pa navodila NSF, medtem ko mora biti tehnični del enak.


15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 158/26


Razpisi za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“

Tematska prioriteta/področje: Tehnologije informacijske družbe (TID)

Identifikacijska razpisa: FP6-2004-IST-3

Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2004-IST-FETPI

(2004/C 158/09)

1.

V skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002-2006) (1), je Svet 30. septembra 2002 sprejel posebni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ (2002-2006) (2) (v nadaljnjem besedilu „posebni program“).

V skladu s členom 5(1) posebnega programa je Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Komisija“) 9. decembra 2002 sprejela delovni program (3) (v nadaljnjem besedilu „delovni program“), v katerem so zelo natančno opredeljeni cilji ter znanstvene in tehnološke prednostne naloge posebnega programa ter časovni razpored izvajanja.

V skladu s členom 9(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o pravilih za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz za razširjanje rezultatov raziskav le-tega pri izvajanju šestega okvirnega programa Evropske skupnosti (od 2002 do 2006) (4) (v nadaljnjem besedilu „pravila za udeležbo“) je treba predloge za posredne dejavnosti RTR predložiti v skladu razpisa za predloge.

2.

Ti razpisi za predloge za posredne dejavnosti RTR (v nadaljnjem besedilu „razpisi“) vključujejo sedanji splošni del in posebne pogoje, ki so opisani v prilogah. Priloge navajajo zlasti končni rok za predložitev predlogov za posredne dejavnosti RTR, okvirni datum za zaključek vrednotenj, okvirni proračun, zadevne instrumente in področja, merila za vrednotenje predlogov za posredne dejavnosti RTR, najmanjše število udeležencev ter vse morebitne uporabljene omejitve.

3.

Fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilih za udeležbo in ki se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja iz pravil za udeležbo ali iz člena 114(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5) (v nadaljnjem besedilu „predlagatelji“) so vabljene, da Komisiji predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR, za katere veljajo pogoji iz pravil za udeležbo in so ti izpolnjeni za zadevni razpis.

Pogoji za udeležbo predlagateljev bodo preverjeni v okviru pogajanj za posredne dejavnosti RTR. Vendar pred tem predlagatelji podpišejo izjavo, v kateri navedejo, da se ne uvrščajo v katerega od primerov izvzetja, navedenih v členu 93(1) Finančne uredbe. Komisiji dajo tudi podatke, naštete v členu 173(2) Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (6).

Evropska skupnost je sprejela politiko enakih možnosti in na tej podlagi se še posebej daje spodbude ženskam, da bodisi predložijo predloge za posredne dejavnosti RTR bodisi so udeležene pri predložitvi predlogov za posredne dejavnosti RTR.

4.

Komisija da predlagateljem na voljo vodnike o razpisih za predlagatelje, nanašajoče se na razpise, ki vsebujejo podatke o pripravi in predložitvi predloga za posredne dejavnosti RTR. Komisija da na voljo tudi Smernice o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih (7). Te vodnike in smernice kot tudi delovni program in druge informacije v zvezi z razpisi je možno dobiti pri Komisiji na naslednjih naslovih:

European Commission

The IST Information Desk

Directorate General INFSO

BU31 1/19

B-1049 Brussels, Belgium

e-mail: ist@cec.eu.int

Spletni naslov: www.cordis.lu/ist

5.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR se predložijo samo kot elektronski predlogi prek spletnega sistema za predložitev elektronskih predlogov (EPSS (8)). Vendar lahko v izjemnih primerih koordinator Komisijo pred končnim rokom prosi za dovoljenje, da predlog predložijo na papirju. To se naredi pisno na enega od naslednjih naslovov:

European Commission

The IST Information Desk

Directorate General INFSO

BU31 1/19

B-1049 Brussels, Belgium

e-mail: ist@cec.eu.int

Zahtevku mora biti priložena obrazložitev, zakaj so prosili za izjemo. Predlagatelji, ki želijo uporabiti predložitev na papirju, so odgovorni za zagotovitev, da so taki zahtevki za izjemo in s temi povezani postopki pravočasno zaključeni v razpisnem roku.

Vsi predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo vsebovati dva dela: obrazce (del A) in vsebino (del B).

Predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo biti predloženi v PDF („portable document format“, združljivem z Adobe različico 3 ali višjo, z vstavljeno pisavo). Stisnjene („zazipane“) datoteke so izključene.

Programsko orodje EPSS (za neomrežno ali omrežno uporabo) je na voljo prek spletne strani Cordisa www.cordis.lu.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki se predložijo omrežno in ki so nepopolni, neberljivi ali vsebujejo viruse, bodo izključeni.

Različice predlogov za posredne dejavnosti RTR, predložene na izmenljivem nosilcu za elektronsko shranjevanje (na primer CD-ROM, disketa), po elektronski pošti ali telefaksu, bodo izključene.

Vsi predlogi projektov za posredne dejavnosti RTR, ki jim je bila odobrena oddaja na papirju in ki so nepopolni, bodo izključeni.

Nadaljnje podrobnosti o različnih postopkih predložitve predlogov so dane v Prilogi J Smernic o vrednotenju predlogov in izbirnih postopkih.

6.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR morajo prispeti na Komisijo najkasneje do končnega roka in v času, ki je določen v zadevnem razpisu. Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki bodo prispeli po tem roku in času, bodo izključeni.

Predlogi za posredne dejavnosti RTR, ki ne bodo izpolnjevali pogojev o najmanjšem številu udeležencev, navedenem v zadevnem razpisu, bodo izključeni.

To velja tudi za dodatna merila ustreznosti, navedena v delovnem programu.

7.

V primeru zaporednih predložitev istega predloga za posredne dejavnosti RTR bo Komisija preučila zadnjo različico, prejeto pred zaključnim rokom in časom, navedenim v zadevnem razpisu.

8.

Če je v ustreznem razpisu predvideno, se lahko predlogi za posredne dejavnosti RTR obravnavajo v okviru prihodnjega vrednotenja.

9.

V vsem dopisovanju, povezanem s tem razpisom (na primer, ko se zahtevajo podatki ali se predloži predlog za posredno dejavnost RTR), so predlagatelji pozvani, da navedejo ustrezno kodo razpisa.


(1)  UL L 232, 29.8.2002, str. 1.

(2)  UL L 294, 29.10.2002, str. 1.

(3)  Sklep Komisije C(2002)4789, kakor je bil spremenjen s C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, in C(2004)2002, vsi sklepi so neobjavljeni.

(4)  UL L 355, 30.12.2002, str. 23.

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(7)  C(2003) 883, 27.3.2003, kakor je bila nazadnje spremenjena s C(2004)1855 of 18/5/2004.

(8)  EPSS je orodje, ki pomaga predlagateljem razviti in predložiti njihove predloge v elektronski obliki.


PRILOGA

1)   Posebni program: Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora

2)   Tematska prioriteta/področje: Tehnologije informacijske družbe (TID)

3)   Naziv razpisa: Razpis 3 za prioriteto ITD

4)   Identifikacijska razpisa: FP6-2004-IST-3

5)   Datum objave:

6)   Datum zaključka: 22.9.2004 ob 17.00 (po bruseljskem lokalnem času).

7)   Skupni okvirni proračun: 28 milijonov evrov, od katerih je:

10 milijonov evrov namenjenih cilju 2.3.6.1,

8 milijonov evrov namenjenih cilju 2.3.6.2,

10 milijonov evrov namenjenih cilju 2.3.6.3.

8)   Področja in instrumenti: Zaželeno je, da se predlogi nanašajo na naslednje cilje:

2.3.6.1: Spodbujati in omogočati udeležbo organizacij iz novih držav članic (NDČ) in pridruženih držav kandidatk (PDK) v dejavnostih TID.

2.3.6.2: Pripraviti se za prihodnje mednarodno sodelovanje na področju TID.

2.3.6.3: Napredovati pri doseganju ciljev Evropskega raziskovalnega prostora na danem področju TID. (Glej točko 10 spodaj za omejitve glede udeležbe za usklajevalne dejavnosti.)

Cilji so odprti za dejavnosti, v okviru katerih se uporabljajo naslednji instrumenti:

9)   Najmanjše število udeležencev (1):

Cilj

Najmanjše število

Vsi cilji

Za usklajevalne dejavnosti: tri neodvisne pravne osebe iz treh različnih DČ ali DP, z najmanj dvema DČ ali PDK.

Za posebne podporne dejavnosti: ena pravna oseba.

10)   Omejitve udeležbe:

Cilj

Omejitve

2.3.6.1 in 2.3.6.2

Brez omejitev.

2.3.6.3

Za usklajevalne dejavnosti:

Najmanjše število udeleencev mora vključevati le: (i) javne organizacije, pristojne za financiranje ali vodenje raziskovalnih dejavnosti, ki potekajo na nacionalni ali regionalni ravni, (ii) druge nacionalne ali regionalne organizacije, ki financirajo ali vodijo takšne raziskovalne dejavnosti, ali (iii) organizacije, ki delujejo na evropski ravni in katerih naloge vključujejo tudi vseevropsko usklajevanje raziskav, financiranih iz nacionalnih virov.

Poleg najmanjšega števila udeleencev lahko neomejeno sodelujejo tudi naslednje pravne osebe: (a) dobrodelne organizacije ali druge zasebne organizacije, ki prav tako vodijo strateško načrtovane in na nacionalni ali regionalni ravni izpeljane raziskovalne programe, ali (b) ključni udeleenci v nacionalnih in regionalnih raziskovalnih dejavnostih, ki prispevajo s strokovnimi izkušnjami in znanjem v podporo dejavnostim, kot so načrtovanje ali razvoj dolgoročnih skupnih vizij.

Za posebne podporne dejavnosti:

Brez omejitev.

11)   Konzorcijska pogodba: Udeleženci v dejavnostih RTR iz tega razpisa morajo skleniti konzorcijsko pogodbo.

12)   Postopek ocenjevanja: Ocenjevanje bo izvedeno v okviru enofaznega postopka. Ocenjevanje predlogov ne bo anonimno.

13)   Merila ocenjevanja: Glej del 2.5 delovnega programa IST 2003-04 (2).

14)   Okvirna ocena in zamude pri izbiri: Rezultati ocenjevanja bodo na voljo predvidoma v 2 mesecih po datumu zaključka.

Prihodnje in nastajajoče tehnologije (PNT) – proaktivne pobude

1)

:

Posebni program

:

Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora

2)

:

Tematska prioriteta/področje

:

Tehnologije informacijske družbe (TID)

3)

:

Naziv razpisa

:

Prihodnje in nastajajoče tehnologije – proaktivne pobude

4)

:

Identifikacijska oznaka razpisa

:

FP6-2004-IST-FETPI

5)

:

Datum objave

:

15.6.2004

6)

:

Datum zaključka (3)

:

22.9.2004 ob 17.00 (po bruseljskem lokalnem času).

7)

:

Skupni okvirni proračun

:

80 milijonov evrov

8)

:

Področja in instrumenti

:

Področja, zajeta v razpisu, so:

2.3.4.2.(iv): Obdelava kvantnih informacij in komunikacije

2.3.4.2.(v): Globalna računalniška infrastruktura

2.3.4.2.(vi): Nastajajoča nanoelektronika

2.3.4.2.(vii): Biološko zasnovani inteligentni informacijski sistemi

Področja so odprta za dejavnosti, v okviru katerih se uporabljajo naslednji instrumenti:

Področje

Instrument(i)

2.3.4.2.(iv)

Integrirani projekti

2.3.4.2.(v), 2.3.4.2.(vi), 2.3.4.2.(vii)

Integrirani projekti, mreže odličnosti 15

9)

:

Najmanjše število udeležencev (5)

:

Področje

Najmanjše število

Vsa področja

Tri samostojne pravne osebe iz treh različnih DČ ali DP, z vsaj dvema DČ ali PDK

10)

:

Omejitve udeležbe

:

Brez omejitev.

11)

:

Konzorcijska pogodba

:

Udeleženci v dejavnostih RTD iz tega razpisa morajo skleniti konzorcijsko pogodbo.

12)

:

Postopek ocenjevanja

:

Ocenjevanje bo izvedeno v okviru enofaznega postopka. Ocenjevanje predlogov ne bo anonimno.

13)

:

Merila ocenjevanja:

:

Glej del 2.5 delovnega programa IST 2003-04 (6).

14)

:

Okvirna ocena in zamude pri izbiri

:

Rezultati ocenjevanja bodo na voljo predvidoma v 2 mesecih po datumu zaključka.


(1)  DČ = države članice EU; DP (vklj. PDK) = države pristopnice; PDK: pridružene države kandidatke. Katera koli pravna oseba, ustanovljena v državi članici ali pridruženi državi, ki jo sestavlja zahtevano število udeležencev, je lahko edini udeleženec v posredni dejavnosti.

(2)  Glej Tehnologije informacijske družbe na http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.

(3)  Predhodne predloge je mogoče predložiti po elektronski pošti ali telefaksu kadar koli do 1.7.2004.

(4)  Glej del 2.3.4.2. delovnega programa IST 2003-04.

(5)  DČ= države članice EU; DP (vklj. s PDK) = države pristopnice; PDK: pridružene države kandidatke. Katera koli pravna oseba, ki je ustanovljena v državi članici in ki je sestavljena iz zahtevanega števila udeležencev, je lahko edini udeleženec posredne dejavnosti.

(6)  Glej Tehnologije informacijske družbe na: http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.