Maastrichtska pogodba o Evropski uniji

 

POVZETEK:

Pogodba o Evropski uniji

KAJ JE NAMEN TE POGODBE?

KLJUČNE TOČKE

Evropske skupnosti (prvi steber)

To združuje tradicionalne dejavnosti, postopke dela in odločanja treh prvotnih organizacij EU:

Skupna zunanja in varnostna politika (drugi steber)

Namen tega je:

Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev (tretji steber)

Namenjeno je zagotavljanju visoke ravni varnosti javnosti z:

Ekonomska in monetarna unija

Države EU morajo:

Skupna valuta (evro)

To:

Nove politike

EU je pristojna za:

Socialni protokol

Evropsko državljanstvo

To daje vsakemu državljanu EU pravico do:

Institucionalne spremembe

Te vključujejo:

OD KDAJ SE TA POGODBA UPORABLJA?

Podpisana je bila 7. februarja 1992, veljati pa je začela 1. novembra 1993.

OZADJE

Maastrichtska pogodba, uradno znana kot Pogodba o Evropski uniji, pomeni začetek „nove faze v procesu ustvarjanja tesnejše povezanosti narodov Evrope“, saj je prejšnjim skupnostim dodala politično razsežnost.

GLAVNI DOKUMENT

Pogodba o Evropski uniji (UL C 191, 29.7.1992, str. 1–112).

Zadnja posodobitev 21.03.2018(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).