Rimska pogodba (EGS)

 

POVZETEK:

Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (Pogodba EGS)

KAJ JE BIL NAMEN POGODBE?

KLJUČNE TOČKE

Cilji

Posebni cilji

Pogodbenice so se dogovorile, da:

Skupni trg

Pogodba:

Carinska unija

Skupne politike

Institucije

OD KDAJ SE JE POGODBA UPORABLJALA?

Pogodba je bila podpisana 25. marca 1957 in se je uporabljala od 1. januarja 1958.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (ni objavljena v Uradnem listu)

Nadaljnje spremembe Pogodbe so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 14.03.2017