Pogodba iz Nice

 

POVZETEK:

Pogodba iz Nice

KAJ JE NAMEN TE POGODBE?

KLJUČNE TOČKE

Narediti institucije EU bolj legitimne in učinkovitejše glede na razširjeno članstvo EU

Druge glavne spremembe, ki jih je prinesla pogodba

OD KDAJ SE TA POGODBA UPORABLJA?

Pogodba je bila podpisana 26. februarja 2001 in je začela veljati 1. aprila 2003. Nekatera od njenih pravil so se začela izvajati pozneje.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Predhodno odločanje: odločba Sodišča Evropske unije kot odgovor na vprašanje nacionalnega sodišča o razlagi ali veljavnosti evropskega prava, s tem pa se prispeva k enotni uporabi prava EU.

GLAVNI DOKUMENT

Pogodba iz Nice, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte (UL C 80, 10.3.2001, str. 1–87).

POVEZANI DOKUMENTI

Pogodba o Evropski uniji – prečiščena različica iz leta 1992 (UL C 191, 29.7.1992, str. 1–112).

Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti – prečiščena različica iz leta 2002 (UL C 325, 24.12.2002, str. 33–184).

Zadnja posodobitev 21.03.2018(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).