Pravice potnikov v avtobusnem prevozu

Potniki, tudi invalidne osebe in osebe z zmanjšano mobilnostjo, ki potujejo z avtobusom, imajo enake pravice povsod, kjer potujejo v Evropski uniji (EU). Te pravice, vključno s pravico do informacij ali do odškodnine v primeru zamude ali odpovedi, dopolnjujejo podobne pravice za potnike med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh in potnike v zračnem in železniškem prometu.

AKT

Uredba (EU) št. 181/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004

POVZETEK

Potniki, tudi invalidne osebe in osebe z zmanjšano mobilnostjo, ki potujejo z avtobusom, imajo enake pravice povsod, kjer potujejo v Evropski uniji (EU). Te pravice, vključno s pravico do informacij ali do odškodnine v primeru zamude ali odpovedi, dopolnjujejo podobne pravice za potnike med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh in potnike v zračnem in železniškem prometu.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravila za avtobusni prevoz glede linijskih prevozov* za potnike, ki potujejo znotraj EU na razdaljah 250 km in več. Nekatere od teh določb veljajo za vse storitve, tudi za tiste na krajših razdaljah.

KLJUČNE TOČKE

V zvezi s storitvami na dolgih razdaljah, tj. več kot 250 km, uredba predvideva:

Poleg tega uredba za razdalje, krajše od 250 km, predvideva:

Uredba predvideva možnost izjem za notranje linijske prevoze in linijske prevoze, kjer se precejšen del izvaja zunaj EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 1. marca 2013.

OZADJE

Spletno mesto Evropske komisije o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu.

Po izbruhu COVID-19 in uvedbi ukrepov za spopadanje z vplivi krize je Evropska komisija sprejela:

KLJUČNI POJMI

* Linijski prevozi: redne storitve avtobusnega prevoza potnikov na določenih progah z vnaprej določenimi vstopnimi/izstopnimi postajami.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 181/2011

20.3.2011

-

UL L 55, 28.2.2011, str. 1-12

Zadnja posodobitev 02.06.2020