Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh

Potnikom, med katerimi so tudi invalidi ali osebe z zmanjšano mobilnostjo, so med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh zagotovljene enake pravice ne glede na to, kje v Evropski uniji (EU) potujejo. Te pravice, vključno s pravico do obveščanja ali nadomestila v primeru zamude ali odpovedi, dopolnjujejo podobne pravice potnikov v zračnem, železniškem in avtobusnem prevozu.

AKT

Uredba (EU) št. 1177/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004

POVZETEK

Potnikom, med katerimi so tudi invalidi ali osebe z zmanjšano mobilnostjo, so med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh zagotovljene enake pravice ne glede na to, kje v Evropski uniji (EU) potujejo. Te pravice, vključno s pravico do obveščanja ali nadomestila v primeru zamude ali odpovedi, dopolnjujejo podobne pravice potnikov v zračnem, železniškem in avtobusnem prevozu.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravice vseh potnikov, vključno z invalidi in osebami z zmanjšano mobilnostjo, med potovanjem po morju ali celinskih plovnih poteh v EU.

KLJUČNE TOČKE

Te pravice veljajo za potnike, ki v EU potujejo po morju, rekah, jezerih ali kanalih na velikih trajektih in ladjah za križarjenje.

Pravice vključujejo:

Uredba (ES) št. 392/2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju od 31. decembra 2012 zajema tudi potnike v primeru izgube ali poškodovanja zaradi nesreče.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 18. decembra 2012.

OZADJE

Spletno mesto Evropske komisije o pravicah potnikov - pomorski promet.

Po izbruhu COVID-19 in uvedbi ukrepov za spopadanje z vplivi krize je Evropska komisija sprejela:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1177/2010

6.1.2011

-

UL L 334, 17.12.2010, str. 1-16

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 392/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč (UL L 131, 28.5.2009, str. 24-46).

Zadnja posodobitev 02.06.2020