Varovanje civilnega letalstva: pravila na ravni EU

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Skupni osnovni standardi s področja varovanja v civilnem letalstvu

Ti standardi vključujejo na primer:

Evropska komisija je novembra 2015 sprejela Izvedbeno uredbo (EU) št. 2015/1998. Ta uredba določa podrobne ukrepe za izvajanje teh varnostnih standardov in razveljavlja prejšnjo uredbo (Uredbo (EU) št. 185/2010), ki je bila spremenjena več kot dvajsetkrat. Uredba (EU) št. 2015/1998 je bila od sprejetja že večkrat spremenjena.

S spremembami se spreminja seznam držav zunaj EU, za katere je priznana uporaba enakovrednih standardov kot za države EU, in se uvajajo nova pravila za:

Obveznosti držav EU ter letališč in upravljavcev

Države EU morajo:

Letališča, letalski prevozniki in subjekti morajo:

Inšpekcijski pregledi Komisije

Komisija izvaja inšpekcijske preglede v sodelovanju z nacionalnimi organi, vključno z nenapovedanimi inšpekcijskimi pregledi letališč, letalskih prevoznikov in drugih zadevnih oseb ali podjetij. Vse pomanjkljivosti mora odpraviti nacionalni organ. Nacionalni organi so odgovorni za osnovni nadzor kakovosti in izvrševanje, zato morajo izvajati tudi revizije in inšpekcijske preglede letališč, letalskih prevoznikov in drugih zadevnih oseb ali podjetij.

Priznavanje enakovrednih standardov s področja varovanja v letalstvu v državah zunaj EU

EU lahko prizna standarde držav zunaj EU s področja varovanja v letalstvu kot enakovredne standardom EU, da bi omogočila sistem „enkratnega varnostnega pregleda“. To bi na primer pomenilo, da ne bi bilo več treba opraviti ponovnega varnostnega pregleda transfernih potnikov, ki pridejo na letališče EU in so namenjeni drugam. Tako bi se skrajšal tranzitni čas, znižali bi se stroški, potnikom pa bi bilo zagotovljeno udobnejše potovanje. „Enkratni varnostni pregled“ je eden od ciljev zakonodaje EU na področju varovanja letalstva.

Poročila o izvajanju

Komisija mora vsako leto objaviti poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 300/2008. Zadnje poročilo, ki se nanaša na leto 2017, je bilo objavljeno leta 2019.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 28. aprila 2010.

Naslednji členi se uporabljajo od 29. aprila 2008:

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (UL L 97, 9.4.2008, str. 72–84)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 300/2008 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (UL L 299, 14.11.2015, str. 1–142)

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (EU) št. 72/2010 z dne 26. januarja 2010 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varovanja letalstva (UL L 23, 27.1.2010, str. 1–5)

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (EU) št. 1254/2009 z dne 18. decembra 2009 o določitvi meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe (UL L 338, 19.12.2009, str. 17)

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (ES) št. 272/2009 z dne 2. aprila 2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 91, 3.4.2009, str. 7–13)

Glej prečiščeno različico.

Poročilo

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Letno poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva za leto 2017 (COM(2019) 183 final, 16.4.2019)

Zadnja posodobitev 10.07.2019