Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje

Direktiva (EU) 2017/2108 o spremembi Direktive 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je uvesti enotne varnostne standarde za življenje in premoženje na potniških ladjah ter visokohitrostnih potniških plovilih, kot so hidrogliserji, ki opravljajo notranja potovanja v vodah EU (tj. med pristanišči v isti državi EU).

Čeprav je bila sprva namenjena kodificiranju Direktive 98/18/ES, je bila namesto tega sprejeta odločitev o prenovitvi direktive iz leta 1998. Direktiva 2009/45/ES tako razveljavlja in nadomešča Direktivo 98/18/ES.

Leta 2017 je bila po pregledu direktive v okviru programa za ustreznost in uspešnost predpisov (znanem kot REFIT) sprejeta Direktiva (EU) 2017/2108. Spreminja Direktivo 2009/45/ES in pojasnjuje ter poenostavlja predpise in standarde za potniške ladje.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Zakonodaja se uporablja za potniška plovila, zgrajena iz jekla ali enakovrednega materiala, in visokohitrostna potniška plovila.

Klasifikacija potniških plovil in območja plovbe

Potniška plovila so razdeljena v štiri razrede (A, B, C in D) glede na morska območja, v katerih lahko plujejo.

Države EU v javni zbirki podatkov objavijo seznam morskih območij in razredov zadevnih plovil, vključno z vsemi omejenimi obdobji.

Tehnične varnostne zahteve

Zakonodaja določa podrobne tehnične zahteve glede varnostnih ukrepov, ki jih morajo plovila upoštevati, kot so:

Nacionalni organi lahko zahtevajo dodatne varnostne zahteve, če menijo, da posebne lokalne razmere to upravičujejo.

Pregledi in spričevala o varnosti

Izvzetja

Zakonodaja se ne uporablja za različne vrste plovil, kot so:

Direktiva (EU) 2017/2108 o spremembi

Ta direktiva o spremembi:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva 2009/45/ES se uporablja od 15. julija 2009. Direktiva 2009/45/ES je revidirala in nadomestila Direktivo 98/18/ES (in njene nadaljnje spremembe).

Direktiva (EU) 2017/2108 je začela veljati 20. decembra 2017 in se mora v državah EU uporabljati od 21. decembra 2019.

OZADJE

Plovila za notranjo plovbo v vodah EU morajo izpolnjevati osnovne varnostne standarde, da bi zaščitila življenje potnikov in posadke. Ti standardi so se po potopitvi trajekta Estonia v Baltskem morju leta 1994 precej poostrili.

Direktiva 2009/45/ES je najobširnejši zakonodajni instrument EU na področju varnosti potniških plovil. Dopolnjujejo jo posebni predpisi EU za ro-ro (roll-on/roll-off) potniške ladje in visokohitrostna potniška plovila ter registracijo oseb, ki potujejo z ladjami.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNA DOKUMENTA

Direktiva 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (prenovitev) (UL L 163, 25.6.2009, str. 1–140).

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/45/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva (EU) 2017/2108 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L 315, 30.11.2017, str. 40–51).

POVEZANI DOKUMENTI

Predlog priporočila Sveta o ciljih glede varnosti in funkcionalnih zahtevah za potniške ladje, krajše od 24 metrov (COM(2018) 314 final z dne 23. maja 2018).

Direktiva (EU) 2017/2109 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih (UL L 315, 30.11.2017, str. 52–60).

Direktiva (EU) 2017/2110 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES (UL L 315, 30.11.2017, str. 61–77).

Direktiva Sveta 98/41/ES z dne 18. junija 1998 o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih (UL L 188, 2.7.1998, str. 35–39).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva Sveta 98/18/ES z dne 17. marca 1998 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (UL L 144, 15.5.1998, str. 1–115).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 18.12.2018