Kakovost in varnost organov, namenjenih za presaditev

POVZETEK

Direktive 2010/53/EU o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Države EU morajo zagotoviti, da:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 26. avgusta 2010. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 27. avgusta 2012.

OZADJE

Operacije s presaditvijo organov danes pomenijo za sto tisoče ljudi po vsem svetu dobesedno razliko med življenjem in smrtjo. Izboljšujejo kakovost življenja bolnikov, so pogosto stroškovno najučinkovitejše zdravljenje in včasih edini način zdravljenja pri odpovedi jeter, pljuč in srca.

AKT

Direktiva 2010/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev (UL L 207, 6.8.2010, str. 14-29)

Popravek Direktive 2010/45/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev (UL L 243, 16.9.2010, str. 68)

POVEZANI AKTI

Izvedbena direktiva Komisije 2012/25/ES z dne 9. oktobra 2012 o postopkih za pošiljanje informacij pri izmenjavi človeških organov za presaditev med državami članicami (UL L 275, 10.10.2012, str. 27-32)

Delovni dokument služb Komisije o vmesnem pregledu Akcijskega načrta o darovanju in presajanju organov (2009–2015): krepitev sodelovanja med državami članicami (SWD(2014) 147 final, 25.4.2014)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, prenesenega na Komisijo v skladu z Direktivo 2010/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o standardih kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za presaditev (COM(2015) 123 final, 10.3.2015)

Zadnja posodobitev 12.01.2016