Ustvarjanje močnejše in varnejše digitalne Evrope

Za krepitev vrednot Evropske unije (EU), tj. svobode in demokracije, in zagotavljanje varne rasti digitalnega gospodarstva je EU zavezana zagotavljanju najvarnejšega spletnega okolja na svetu.

AKT

Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija Evropske unije za kibernetsko varnost: odprt, varen in zanesljiv kibernetski prostor (JOIN(2013) 1 final z dne 7. februarja 2013)

POVZETEK

Za krepitev vrednot Evropske unije (EU), tj. svobode in demokracije, in zagotavljanje varne rasti digitalnega gospodarstva je EU zavezana zagotavljanju najvarnejšega spletnega okolja na svetu.

KAJ JE NAMEN TEGA SKUPNEGA SPOROČILA?

Določa strategijo EU za kibernetsko varnost in zagotavlja:

Objavljeno je skupaj s predlogom direktive o varnosti omrežij in informacij.

KLJUČNE TOČKE

Politiko kibernetske varnosti znotraj EU in na mednarodni ravni mora urejati pet načel:

Strategija temelji na petih prednostnih nalogah:

Ob upoštevanju mednarodnega vidika kibernetskega prostora strategija zahteva, da organi na ravni EU in na nacionalni ravni prevzamejo odgovornost, sodelujejo in se povežejo z industrijo in akademskim svetom. Ti organi vključujejo pristojne organe EU in nacionalne organe za:

Strategija vključuje tudi sodelovanje v dialogu z mednarodnimi organi, kot so Svet Evrope, NATO in Združeni narodi.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o kibernetski varnosti.

Zadnja posodobitev 14.09.2015