Postopek odobritve za aditive, encime in arome

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1331/2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila

Uredba (EU) 2019/1381 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

KAJ JE NAMEN TEH UREDB?

KLJUČNE TOČKE

Skupni postopek

Izvajanje

Komisija ima od sprejetja predpisov o aditivih, encimih in aromah po posvetovanju z EFSA o oceni tveganja, dve leti, da se dokončno odloči, kako bo obravnavala zahtevke, vključno z:

Preglednost

Zaupnost

Izredne razmere

Če pride do izrednih razmer, povezanih s snovjo na seznamu, Komisija sproži postopke EFSA za varnost hrane.

Spremljevalna zakonodaja

Uredba iz leta 2008 je bila sprejeta v istem času kot naslednja spremljevalna zakonodaja, ki podrobneje obravnava tri kategorije

OD KDAJ SE TI UREDBI UPORABLJATA?

Uredba (ES) št. 1331/2008 se uporablja od 20. januarja 2009.

Uredba o spremembi (EU) 2019/1381 se bo uporabljala od 27. marca 2021.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNA DOKUMENTA

Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1–6).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1331/2008 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L 231, 6.9.2019, str. 1–28).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 (UL L 354, 31.12.2008, str. 7–15).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16–33).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L 354, 31.12.2008, str. 34–50).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1–24).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 01.10.2020