Varni aditivi za živila

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1333/2008 – aditivi za živila

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 20. januarja 2010.

OZADJE

Večina ocen aditivov sega nazaj v osemdeseta in devetdeseta leta prejšnjega stoletja. Zdaj se ponovno ocenjujejo. Ta postopek bi se moral končati do leta 2020.

Po tem lahko Evropska komisija predlaga spremembe sedanjih pogojev uporabe ali odstrani nekatere aditive z odobrenih seznamov.

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Aditivi za živila: snovi, ki se uporabljajo v živilih iz različnih razlogov, na primer za sladkanje, zagotavljanje barve ali podaljšanje roka uporabnosti.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16–33).

Nadaljnje spremembe prilog k Direktivi (ES) št. 1333/2008 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) št. 257/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi programa za ponovno oceno odobrenih aditivov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila (UL L 80, 26.3.2010, str. 19–27).

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1–295).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 19.09.2016