Dvostranski okvirni sporazumi o sodelovanju z državami Mercosurja

 

POVZETEK:

Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo

Sklep 95/445/ES – o sklenitvi Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Zvezno republiko Brazilijo

Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Paragvaj

Sklep 92/509/EGS – o sklenitvi Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Paragvaj

Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vzhodno republiko Urugvaj

Sklep 92/205/EGS – o sklenitvi Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vzhodno republiko Urugvaj

Okvirni sporazum o trgovini in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Argentinsko republiko

Sklep 90/530/EGS – o sklenitvi Okvirnega sporazuma o trgovini in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Argentinsko republiko

KAJ JE NAMEN TEH SPORAZUMOV IN SKLEPOV?

KLJUČNE TOČKE

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Država z največjimi ugodnostmi (MFN): klavzula MFN zahteva od države, da vse koncesije, privilegije in imunitete, ki se priznajo eni državi v okviru trgovinskega sporazuma, zagotovi drugim državam v vsakem sporazumu, ki vsebuje to klavzulo. Ta klavzula se uporablja za članice Svetovne trgovinske organizacije, ki morajo priznati prednostno obravnavo vsem drugim državam članicam Svetovne trgovinske organizacije v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo ti sporazumi.

GLAVNI DOKUMENTI

Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo (UL L 262, 1.11.1995, str. 54–65).

Sklep Sveta 95/445/ES z dne 30. oktobra 1995 o sklenitvi Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Zvezno republiko Brazilijo (UL L 262, 1.11.1995, str. 53).

Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Paragvaj (UL L 313, 30.10.1992, str. 72–81).

Sklep Sveta 92/509/EGS z dne 19. oktobra 1992 o sklenitvi Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Paragvaj (UL L 313, 30.10.1992, str. 71).

Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vzhodno republiko Urugvaj (UL L 94, 8.4.1992, str. 2–12).

Sklep Sveta 92/205/EGS z dne 16. marca 1992 o sklenitvi Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vzhodno republiko Urugvaj (UL L 94, 8.4.1992, str. 1).

Okvirni sporazum o trgovini in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Argentinsko republiko (UL L 295, 26.10.1990, str. 67–73).

Sklep Sveta 90/530/EGS z dne 8. oktobra 1990 o sklenitvi Okvirnega sporazuma o trgovini in gospodarskem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Argentinsko republiko (UL L 295, 26.10.1990, str. 66).

POVEZANI DOKUMENTI

Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo (UL L 262, 1.11.1995, str. 66).

Obvestilo o datumu začetka veljavnosti Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Republiko Paragvaj in Evropsko gospodarsko skupnostjo, podpisanega v Bruslju dne 3. februarja 1992 (UL L 313, 30.10.1992, str. 82).

Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vzhodno republiko Urugvaj (UL L 286, 5.11.1994, str. 40).

Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo na eni strani in Argentinsko republiko na drugi (UL L 208, 30.7.1991, str. 73).

Zadnja posodobitev 06.03.2020