Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Mercosurjem

 

POVZETEK:

Sklep Sveta 1999/279/ES – sklenitev, v imenu Evropske skupnosti, Medregionalnega okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Skupnim trgom juga in njegovimi državami pogodbenicami na drugi

Medregionalni okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Skupnim trgom juga in njegovimi državami pogodbenicami na drugi

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA IN SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Financiranje

Institucionalna podpora

Medregionalno združenje

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Sporazum je začel veljati 1. julija 1999 za nedoločen čas.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta 1999/279/ES z dne 22. marca 1999 v imenu Skupnosti, o sklenitvi Medregionalnega okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Skupnim trgom juga in njegovimi državami pogodbenicami na drugi (UL L 112, 29.4.1999, str. 65–84).

Medregionalni okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Skupnim trgom juga in njegovimi državami pogodbenicami na drugi – Skupna izjava o političnem dialogu med Evropsko unijo in Mercosurjem (UL L 69, 19.3.1996, str. 4–22).

POVEZANI DOKUMENT

Sporočilo o začetku veljavnosti Medregionalnega okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Skupnim trgom juga in njegovimi državami pogodbenicami na drugi (UL L 175, 10.7.1999, str. 62).

Zadnja posodobitev 06.03.2020