STO: sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine

 

POVZETEK:

Sklep Sveta 94/800/ES o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu EU

Urugvajski krog mnogostranskih trgovinskih pogajanj (1986–1994) – Sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO) – natančneje Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA IN SPORAZUMA?

KLJUČNE TOČKE

Osnovni načeli sta načelo nacionalne obravnave in načelo obravnave države z največjimi ugodnostmi. To pomeni, da članice STO ne smejo obravnavati državljanov drugih držav članic nič manj ugodno kot svoje državljane. Poleg tega je treba vsako ugodnost, ki je zagotovljena državljanom druge države članice, nemudoma in brezpogojno zagotoviti tudi državljanom vseh drugih držav članic, tudi če gre za obravnavo, ki je ugodnejša od obravnave, ki so jo deležni njeni lastni državljani.

SPLOŠNA PRAVILA

Standardi v zvezi z razpoložljivostjo, obsegom in uporabo pravic intelektualne lastnine

IZVAJANJE SPORAZUMA

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Prehodno obdobje

Kar zadeva uporabo sporazuma so imele razvite države na voljo eno leto, da z njim uskladijo svojo zakonodajo in prakse. To obdobje je bilo podaljšano na pet let za države v razvoju in države na prehodu iz centralnoplanskega v tržno gospodarstvo ter na enajst let za najmanj razvite države.

Institucionalni okvir

OD KDAJ SE TA SKLEP IN SPORAZUM UPORABLJATA?

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani: „EU in STO“ (Evropska komisija).

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1–2).

Urugvajski krog mnogostranskih trgovinskih pogajanj (1986–1994) – Sporazum o ustanovitvi svetovne trgovinske organizacije (STO).

Zadnja posodobitev 18.04.2017