Motorna vozila – homologacijski sistem EU

 

POVZETEK:

Direktiva 2007/46/ES – odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva zagotavlja državam EU sklop pravil za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila.

V skladu z direktivo je homologacija obvezna za vse kategorije celotnih vozil, vključno s tistimi, izdelanimi v več fazah. Ta direktiva določa:

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Ta direktiva se uporablja za avtomobile, dostavna vozila, tovornjake in avtobuse, ki so zdaj zajeti v celoti usklajene zahteve EU.

Postopek

Tehnične zahteve

Direktiva zajema predvsem upravne postopke, ki jih je treba upoštevati pri homologaciji vozil. Dejanske tehnične zahteve, v skladu s katerimi je treba preskusiti vozila, so zajete v drugih besedilih EU, ki so navedene v Prilogi IV k Direktivi. Ta besedila na primer:

Evropska komisija je leta 2017 sprejela uredbi (EU) 2017/1151 in (EU) 2017/1154. Ti zagotavljata, da novi modeli avtomobilov od 1. septembra 2017 opravijo nove in zanesljivejše preskuse emisij v dejanskih voznih razmerah („dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo“).

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 29. oktobra 2007. Glede na kategorijo vozila je bilo direktivo treba postopoma uvesti v obdobju 2009–2014. V državah EU je morala začeti veljati do 28. aprila 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Homologacija tretjega subjekta: homologacija, ki jo izda tretji subjekt, na primer akreditiran neodvisni organ, ki ga potrdi vsaka država EU.
Vzajemno priznavanje: države EU priznajo potrdila o homologaciji, ki jih izdajo imenovani organi v drugih državah EU.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1–160).

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2007/46/EGS so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1–643).

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (EU) 2017/1154 z dne 7. junija 2017 o spremembi Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 in o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dejanskimi emisijami iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), ki nastajajo med vožnjo (UL L 175, 7.7.2017, str. 708–732).

Popravek

Uredba Komisije (EU) 2017/2400 z dne 12. decembra 2017 o izvajanju Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij CO2 in porabe goriva pri težkih vozilih ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (EU) št. 582/2011 (UL L 349, 29.12.2017, str. 1–247).

Zadnja posodobitev 10.04.2018