Mikro, mala in srednje velika podjetja: opredelitev in področje uporabe

POVZETEK:

Priporočilo Komisije – mikro, mala in srednje velika podjetja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

To sporočilo določa merila za prepoznavanje, ali je podjetje mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP). Te različne kategorije, ki izhajajo iz števila zaposlenih v podjetju ter prometa ali bilance stanja, določajo, ali je podjetje upravičeno do podpore iz finančnih in podpornih programov na ravni EU in nacionalni ravni. Opredelitve so začele veljati 1. januarja 2005.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

MSP predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU. So hrbtenica njenega gospodarstva. Ustvarijo dve od treh delovnih mest. Leta 2013 je več kot 21 milijonov MSP zagotavljalo skoraj 90 milijonov delovnih mest po vsej EU. MSP spodbujajo čut za podjetništvo in inovacije, pri tem pa pomagajo podpirati evropsko konkurenčnost, gospodarsko rast in zaposlovanje.

AKT

Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko C(2003) 1422) (UL L 124, 20.5.2003, str. 36–41)

Zadnja posodobitev 11.01.2016