Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic Evropske unije

 

POVZETEK:

Direktiva 2011/96/EU o obdavčitvi matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Zajete oblike družb

Prejemanje dobička

Pravila o preprečevanju zlorab

Direktiva o spremembi (EU) 2015/121 v Direktivo 2011/96/EU vključuje pravila o preprečevanju zlorab , da se prepreči zloraba slednje v smislu davčnih utaj, davčnih goljufij ali zlorab. Ta so zasnovana tako, da služijo posebnemu namenu reševati težavo sheme ali niza shem, ki niso pristne, torej ki ne odražajo ekonomske stvarnosti.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (prenovitev) (UL L 345, 29.12.2011, str. 8–16).

Nadaljnje spremembe Direktive 2011/96/EU so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 23.02.2022