Tekstilni izdelki: poimenovanje tekstilnih vlaken in etiketiranje

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1007/2011 – imena vlaken, etiketiranje in označevanje surovinske sestave tekstilnih izdelkov

POVZETEK

ČEMU JE TA UREDBA NAMENJENA?

Želi zagotoviti, da so potrošniki v EU ustrezno informirani ter da trg z oblačili in tekstilom deluje brez težav.

Določa pravila za:

KLJUČNE TOČKE

Zakon zajema:

Izjema: izdelki, ki so oddani v delo osebam, ki delajo doma, samostojnim podjetjem ali samozaposlenim krojačem.

Poimenovanje vlaken

Za opis surovinske sestave je treba pri tekstilnih izdelkih uporabljati imena tekstilnih vlaken, ki so navedena v Prilogi I Uredbe.

Proizvajalci lahko Evropski komisiji predložijo vlogo za vključitev imena novega vlakna v Prilogo I Uredbe. Oddati morajo tehnično dokumentacijo, pripravljeno v skladu s Prilogo II, kjer so navedene minimalne zahteve.

Navedba sestave

Etiketiranje in označevanje tekstilnih izdelkov

Tržni nadzor

Organi za tržni nadzor v državah EU morajo preverjati surovinsko sestavo tekstilnih izdelkov, in sicer v skladu z metodami iz Priloge VIII.

OD KDAJ VELJA TA UREDBA?

V veljavi je od 8. maja 2012.

OZADJE

Zakonodaja o tekstilnih izdelkih in oblačilih

AKT

Uredba (EU) št. 1007/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 272, 18.10.2011, str. 1–64)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1007/2011 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 30.11.2015