Cestni prevozniki v tovornem in potniškem prometu: operativni predpisi

Države Evropske unije (EU) niso dovolj dosledne pri uporabi pravil v zvezi z dovoljenji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika (tj. prevoznika, ki zagotavlja prevoz blaga ali potnikov), ki so določena v Direktivi 96/26/ES. Cilj Uredbe 1071/2009 je, da z razveljavitvijo Direktive 96/26/ES odpravi to pomanjkljivost.

AKT

Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES

POVZETEK

Države Evropske unije (EU) niso dovolj dosledne pri uporabi pravil v zvezi z dovoljenji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika (tj. prevoznika, ki zagotavlja prevoz blaga ali potnikov), ki so določena v Direktivi 96/26/ES. Cilj Uredbe 1071/2009 je, da z razveljavitvijo Direktive 96/26/ES odpravi to pomanjkljivost.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravila za podjetja, ki želijo pridobiti dovoljenje za aktivno opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem (tj. za prevoz blaga po cestah) in potniškem prometu.

Uporablja se za vsa podjetja, ustanovljena v EU, ki aktivno opravljajo prevoz blaga in oseb za plačilo (oziroma ki to nameravajo aktivno opravljati).

KLJUČNE TOČKE

Podjetja, ki aktivno opravljajo dejavnosti prevoza v cestnem prometu, morajo imeti:

dejanski in stalni sedež v državi EU,

dober ugled,

ustrezen finančni položaj in

ustrezno strokovno usposobljenost.

Upravljavec prevoza

Vsak prevoznik v cestnem prometu mora imenovati upravljavca prevoza, ki je odgovoren za neprekinjeno vodenje njegovih prevoznih dejavnosti. Ta upravljavec mora prebivati v EU in imeti resnično povezavo s podjetjem, na primer biti njegov uslužbenec ali delničar ali podjetje upravljati.

Kako postati cestni prevoznik?

Podjetje, ki želi aktivno opravljati dejavnosti cestnega prevoznika, mora imeti v državi EU sedež in prostore, kjer hrani vse svoje dokumente (npr. računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo in podatke o času vožnje in počitka), ki se zahtevajo za njegovo poslovanje. Poleg tega mora imeti na voljo vsaj eno vozilo, registrirano v navedeni državi EU (ko je dovoljenje že izdano), in operativni center, ki se nahaja v navedeni državi, z vso ustrezno tehnično opremo in napravami za upravljanje vozil.

Poleg tega:

podjetje in upravljavec ne smeta biti obsojena za nikakršno kršitev nacionalnih predpisov in predpisov EU o cestnem prometu,

podjetje mora biti sposobno izpolniti svoje finančne obveznosti,

upravljavec mora opraviti obvezen pisni izpit, ki ga lahko dopolnjuje še ustni izpit.

Nadzor in spremljanje

Države EU morajo imenovati enega ali več pristojnih organov, odgovornih za:

preučitev vlog, ki jih vložijo podjetja,

izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika,

razglasitev, da je oseba primerna/neprimerna za upravljanje prevoznih dejavnosti podjetja,

preverjanje, ali podjetje izpolnjuje vse ustrezne zahteve.

Pristojni organi so dolžni tudi preučiti vloge podjetij za registracijo v treh mesecih po predložitvi. Podjetja lahko tudi razglasijo za neprimerna za upravljanje prevoznih dejavnosti.

Poenostavitev in upravno sodelovanje

Vsaka država EU mora voditi nacionalni elektronski register podjetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Za nadzor podatkov v navedenem registru so odgovorni pristojni nacionalni organi. Nacionalni registri morajo biti medsebojno povezani, kar pristojnim organom katere koli države EU omogoča vpogled v nacionalni elektronski register katere koli druge države EU.

Poročilo o izvajanju

Komisija je v svojem prvem poročilu o izvajanju, ki zajema obdobje do konca leta 2012, poudarila, da zaradi manjkajočih podatkov ni mogla zagotoviti celovite analize izvajanja Uredbe. Zato predlaga sestavo standardne oblike poročanja v prihodnosti. Države EU tudi spodbuja, da pripravijo kratek povzetek svojih nacionalnih sistemov za izdajo dovoljenj.

VELJAVNOST UREDBE

Od 4. decembra 2011.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Generalnega direktorata Evropske komisije za mobilnost in promet.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1071/2009

4.12.2009

-

UL L 300, 14.11.2009, str. 51-71

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 613/2012

11.7.2012

-

UL L 178, 10.7.2012, str. 6

Uredba (EU) št. 517/2013

1.7.2013

_

UL L 158, 10.6.2013, str. 1-71

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju nekaterih določb Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v obdobju od 4. decembra 2011 do 31. decembra 2012 (prvo poročilo Komisije o izvajanju nekaterih določb glede dostopa do dejavnosti cestnega prevoznika v državah članicah) (COM(2014) 592 final z dne 25. septembra 2014)

Zadnja posodobitev: 07.01.2015