Ostanki zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 470/2009 – postopki EU za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravila o najvišjih mejnih vrednostih ostankov farmakološko aktivnih snovi, kot so antibiotiki, ki se uporabljajo v veterinarski medicini, in sicer v zvezi z živili živalskega izvora, vključno z mesom, ribami, mlekom, jajci in medom, da se zagotovi varnost živil.

V tem smislu določa:

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 6. julija 2009.

OZADJE

Prejšnja pravila EU o tem vprašanju so bila prezapletena in so omejila razpoložljivost zdravil za živali, namenjene za proizvodnjo hrane, v EU. Ta uredba je bila sprejeta, da bi se zagotovila varnost potrošnikov in razpoložljivost zdravil za uporabo v veterinarski medicini za zdravljenje posebnih bolezni.

KLJUČNI POJMI

Najvišje mejne vrednosti ostankov (MRL): najvišja koncentracija ostankov farmakološko aktivne snovi, ki je lahko dovoljena v živilih živalskega izvora.
Referenčna vrednost za ukrepe: raven ostankov farmakološko aktivne snovi, določena zaradi nadzora v primeru nekaterih snovi, za katere ni določena najvišja mejna vrednost ostanka. Referenčna vrednost za ukrepe se določi v posvetovanju z uradnimi laboratoriji za nadzor.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 152, 16.6.2009, str. 11–22).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) 2017/880 z dne 23. maja 2017 o določitvi pravil o uporabi mejne vrednosti ostanka, določene za posamezno farmakološko aktivno snov v posameznem živilu, za drugo živilo, pridobljeno iz iste vrste, in o uporabi mejne vrednosti ostanka, določene za posamezno farmakološko aktivno snov v eni ali več vrstah, za druge vrste, v skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 135, 24.5.2017, str. 1–5).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/12 z dne 6. januarja 2017 glede oblike in vsebine vlog in zahtevkov za določitev mejnih vrednosti ostankov v skladu z Uredbo (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 4, 7.1.2017, str. 1–7).

Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora (UL L 15, 20.1.2010, str. 1–72).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 37/2010 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L 37, 13.2.1993, str. 1–3).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 23.11.2017