Geografske označbe žganih pijač

Da bi se zagotovilo varstvo potrošnikov in razvil sektor žganih pijač, je Evropska unija (EU) oblikovala pravni okvir, ki zagotavlja enotna vseevropska pravila za trženje žganih pijač.

AKT

Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1576/89

POVZETEK

Da bi se zagotovilo varstvo potrošnikov in razvil sektor žganih pijač, je Evropska unija (EU) oblikovala pravni okvir, ki zagotavlja enotna vseevropska pravila za trženje žganih pijač.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila glede opredelitve, opisa, predstavitve in označevanja žganih pijač ter zaščite geografskih označb. Velja za vse žgane pijače, če so proizvedene v EU ali v državah zunaj EU.

KLJUČNE TOČKE

KLJUČNI POJMI

* Žgane pijače: alkoholne pijače, namenjene za uživanje ljudi. V skladu z opredelitvijo imajo posebne senzorične lastnosti in najnižjo vsebnost alkohola 15 vol. %. Proizvedene so z destilacijo, maceracijo ali dodajanjem arom ali mešanjem žgane pijače z drugo pijačo, etanolom kmetijskega porekla ali nekaterimi destilati.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 110/2008

20.2.2008

-

UL L 39, 13.2.2008, str. 16-54

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1334/2008

20.1.2009

-

UL L 354, 31.12.2008, str. 34-50

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 110/2008 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 936/2009 z dne 7. oktobra 2009 o uporabi sporazumov med Evropsko unijo in tretjimi državami o vzajemnem priznavanju nekaterih žganih pijač (UL L 264, 8.10.2009, str. 5-6)

Zadnja posodobitev 02.10.2015