Zagovorniki človekovih pravic – podpora EU

 

POVZETEK:

Člen 2 Pogodbe o Evropski uniji

Smernice EU glede zagovornikov človekovih pravic

KAJ JE NAMEN ČLENA 2 POGODBE O EVROPSKI UNIJI IN SMERNIC GLEDE ZAGOVORNIKOV ČLOVEKOVIH PRAVIC?

KLJUČNE TOČKE

Najpomembnejši vidiki smernic so naslednji:

OZADJE

Zagovorniki človekovih pravic imajo ključno vlogo pri:

Vendar so tudi zagovorniki človekovih pravic pogoste tarče napadov in groženj, zato je pomembno, da se jim zagotovita varnost in zaščita.

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Zagovorniki človekovih pravic: posamezniki, skupine ali organizacije, ki na miren način podpirajo in varujejo splošno priznane človekove pravice, tj. državljanske, politične, gospodarske, socialne in kulturne pravice, vključno s pravicami pripadnikov avtohtonih skupnosti.
Predstavništva EU: veleposlaništva in konzulati držav EU ter delegacije EU.

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov I – Skupne določbe – Člen 2 (UL C 202, 7.6.2016, str. 17)

Zagotavljanje varstva – smernice Evropske unije glede zagovornikov človekovih pravic, Svet EU (zunanje zadeve), 2008

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 235/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu (UL L 77, 15.3.2014, str. 85–94)

Zadnja posodobitev 28.07.2017