Medalje in žetoni, podobni eurokovancem

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 21. decembra 2004.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 2182/2004 z dne 6. decembra 2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (UL L 373, 21.12.2004, str. 1–6).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2182/2004 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 02.02.2017