Konvencija Združenih narodov proti korupciji

POVZETEK:

Sklep Sveta 2008/801/ES o sklenitvi Konvencije Združenih narodov proti korupciji v imenu Evropske skupnosti

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Sklep pooblašča EU, da podpiše Konvencijo Združenih narodov proti korupciji. Namen konvencije je podpirati boj proti korupciji, se zavzemati za ustrezno vodenje javnih zadev ter spodbujati mednarodno sodelovanje in strokovno pomoč.

KLJUČNE TOČKE

Konvencija se uporablja za preprečevanje, preiskovanje in pregon korupcije ter za zamrznitev, zaseg, odvzem in vrnitev premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji.

Vključuje pravila o preprečevanju pranja denarja in boju proti njemu, o računovodskih standardih v zasebnem sektorju ter o preglednosti in enakem dostopu vseh kandidatov do javnih naročil gradenj, blaga in storitev.

Preprečevanje korupcije

Konvencija določa številna pravila za preprečevanje korupcije, med drugim za:

Priporoča tudi:

Inkriminacija

Konvencija priporoča vzpostavitev vrste kaznivih dejanj, kot so:

V zasebnem sektorju poziva k opredelitvi naslednjih kaznivih dejanj:

Konvencija priporoča tudi nadaljnje pravne in upravne ukrepe, kot so:

Vrnitev premoženja

Konvencija opredeljuje ukrepe za neposredno vrnitev premoženja in določa, kako je to mogoče izvesti z mednarodnim sodelovanjem pri odvzemu. Vključuje tudi pravila o načinu vračanja premoženja.

Evropski urad za boj proti goljufijam

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je odgovoren za preiskovanje teh dejanj, v kolikor se nanašajo na institucije EU. OLAF preiskuje goljufije v zvezi s proračunom EU, korupcijo in resne kršitve v evropskih institucijah ter razvija politiko za boj proti goljufijam za Evropsko komisijo.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 25. septembra 2008.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

KLJUČNI POJEM

* Nezakonita obogatitev: ko oseba pridobi korist na račun druge osebe, ne da bi ji za to dala nekaj, kar ima enako vrednost.

AKT

Sklep Sveta 2008/801/ES z dne 25. septembra 2008 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov proti korupciji v imenu Evropske skupnosti (UL L 287, 29.10.2008, str. 1–110)

Zadnja posodobitev 21.04.2016