Direktiva o pravicah delničarjev

 

POVZETEK:

Direktiva 2007/36/ES o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi

Direktiva (EU) 2017/828 o spremembi Direktive 2007/36/ES

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Družbe morajo svojim delničarjem posredovati informacije o skupščinah, vključno z obvestilom najmanj 21 dni vnaprej, na svojem spletnem mestu pa objaviti datum, kraj, dnevni red ter postopka glasovanja in udeležbe.

Družbe morajo zagotoviti tudi druge informacije, kot so:

Delničarji imajo pravico, da:

Države EU morajo odpraviti vse omejitve glede udeležbe delničarjev na skupščinah z elektronskimi sredstvi in sprejemati imenovanja pooblaščencev z uporabo elektronskih sredstev. Družbe morajo tudi običajno šteti točno število glasov za vsak sklep in rezultate objaviti v največ 15 dneh. Države EU lahko določijo krajše roke.

Direktiva (EU) 2017/828 spreminja direktivo iz leta 2007 in dodaja v nadaljevanju navedene pravice.

OD KDAJ SE TI DIREKTIVI UPORABLJATA?

Direktiva 2007/36/ES se uporablja od 3. avgusta 2007. Spremenjena pravila Direktive (EU) 2017/828 se uporabljajo od 9. junija 2017, države EU pa so morale direktivo v nacionalno pravo prenesti do 10. junija 2019.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Posel s povezano stranko: posel med družbo in posameznikom ali drugim pravnim subjektom, s katerim je predhodno povezana. Primer so posli z večinskimi delničarji, ključnimi vodstvenimi delavci ali družbami, ki so del iste skupine.

GLAVNA DOKUMENTA

Direktiva 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi (UL L 184, 14.7.2007, str. 17–24).

Nadaljnje spremembe Direktive 2007/36/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev (UL L 132, 20.5.2017, str. 1–25).

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1212 z dne 3. septembra 2018 o določitvi minimalnih zahtev za izvajanje določb Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacije delničarjev, posredovanja informacij in olajšanja uveljavljanja pravic delničarjev (UL L 223, 4.9.2018, str. 1–18).

Zadnja posodobitev 24.02.2020