Evropska agencija za upravljanje na zunanjih mejah – Frontex

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba ustanavlja Frontex – Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije.

Uredba (EU) št. 1168/2011 vnaša v izvirni akt spremembe, ki izboljšujejo celovito upravljanje zunanjih meja EU in krepijo sodelovanje med organi, ki izvajajo nacionalne mejne straže.

Dodatne spremembe, ki jih prinaša Uredba (EU) št. 656/2014, določajo pravila za varovanje zunanjih morskih meja v okviru operativnega sodelovanja, ki ga upravlja agencija Frontex.

KLJUČNE TOČKE

Naloge

Glavne naloge agencije Frontex so:

Oprema

Agencija Frontex lahko opremo za nadzor meja (avtomobile, plovila, helikopterje itd.) kupi sama ali skupaj z državami EU.

Operativni načrt

Operativni načrt (ki se pripravi pred skupnimi operacijami, hitrim posredovanjem na mejah in poskusnimi projekti) mora vključevati vse vidike določene dejavnosti, na primer:

Skupine mejnih policistov EU

Skupine evropskih mejnih policistov se napotijo na skupne operacije, hitra posredovanja na mejah in poskusne projekte, ki jih usklajuje agencija Frontex.

Sestavljajo jih pripadniki mejnih straž iz držav EU, ki so strokovnjaki na različnih področjih upravljanja meja, vključno z:

Sodelovanje

Agencija Frontex lahko sodeluje z Europolom, Evropskim azilnim podpornim uradom, Agencijo EU za temeljne pravice, organi držav, ki niso v EU, ter mednarodnimi organizacijami, kot sta Visoki komisar Združenih narodov za begunce in Mednarodna organizacija za migracije (IOM).

Eurosur

Leta 2013 je skladno z ločeno uredbo začel delovati Evropski sistem varovanja meja (Eurosur). Ta okvir za izmenjavo informacij je zasnovan tako, da omogoča boljše upravljanje zunanjih meja EU. Njegov namen je pomagati državam EU, in sicer tako da:

Agencija Frontex ima pomembno vlogo pri pripravi in analizi evropske slike razmer, tj. pregleda nedavnih dogodkov na mejah nekaterih držav EU, ki lahko pomagajo odkriti spreminjajoče se poti in nove načine, ki jih uporabljajo kriminalna omrežja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. maja 2005.

OZADJE

Agencija Frontex je začela delovati leta 2005. Sedež ima v Varšavi na Poljskem.

V okviru evropske agende o migracijah je Evropska komisija decembra 2015 izdala predlog o oblikovanju Evropske agencije za mejno inobalno stražo . Sestavljali bi jo agencija Frontex in organi držav EU, odgovorni za upravljanje meja, omogočala pa bi celovitejše upravljanje zunanjih meja EU.

KLJUČNI POJEM

* Države schengenskega območja: evropske države, ki so podpisale sporazum, da odpravijo nadzor na mejah in dovolijo prosto gibanje vseh državljanov držav podpisnic, drugih držav EU in nekateri držav, ki niso v EU.

Države schengenskega območja so: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska in Švica.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 349, 25.11.2004, str. 1–11)

Nadaljnje spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 1052/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o vzpostavitvi Evropskega sistema varovanja meja (EUROSUR) (UL L 295, 6.11.2013, str. 11–26)

Zadnja posodobitev 02.05.2016