Priznavanje in izdaja odredb o zaplembi

 

POVZETEK:

Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ – o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi

KAJ JE NAMEN TEGA OKVIRNEGA SKLEPA?

Dovoljuje pravosodnemu organu Evropske unije (EU), da neposredno posreduje odredbo o zamrznitvi ali zaplembi premoženja pravosodnemu organu v drugo državo EU, kjer se odredbo brez dodatnih formalnosti prizna in izvrši.

KLJUČNE TOČKE

Kaj je odredba o zaplembi?

To je trajni ukrep za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja storilcem kaznivih dejanj in njihovim sokrivcem.

Kazniva dejanja

Posredovanje

Priznavanje in izvršba

Zavrnitev priznanja in izvršbe

Izvršbo odredbe se lahko zavrne, če potrdilo ni predloženo, je nepopolno ali očitno ne ustreza odredbi. Lahko se jo zavrne v številnih drugih primerih, če:

Odlog izvršbe

Izvršbo se lahko odloži v številnih primerih, če:

Zainteresirane stranke

Države EU morajo vsem zainteresiranim strankam, vključno z zakonitimi tretjimi osebami, zagotoviti pravna sredstva zoper priznavanje in izvršbo odredbe o zaplembi za zaščito njihovih pravic.

OD KDAJ SE TA OKVIRNI SKLEP UPORABLJA?

Uporablja se od 24. novembra 2006, države EU pa so ga morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 24. novembra 2008.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi (UL L 328, 24.11.2006, str. 59–78).

Nadaljnje spremembe Okvirnega sklepa 2006/783/PNZ so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (UL L 196, 2.8.2003, str. 45–55).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi člena 22 Okvirnega sklepa Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi (COM(2010) 428 final z dne 23. avgusta 2010).

Zadnja posodobitev 07.12.2016