Nesporni zahtevki – evropski nalog za izvršbo

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 805/2004 – o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah. Ne velja pa predvsem za davčne, carinske ali upravne zadeve. Uporablja se v vseh državah EU razen na Danskem.

Zahtevek se šteje za nespornega, če:

Evropski nalog za izvršbo

Sodba o nespornem zahtevku je potrjena kot evropski nalog za izvršbo v državi EU, kjer je bila sodba izvršena (država izvora). Potrdilo se izda z uporabo standardnega obrazca. Nanaša se lahko tudi samo na dele sodbe. V takem primeru se izda tako imenovano „delno potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo“.

Minimalni standardi

Sodba o nespornem zahtevku se lahko potrdi kot evropski nalog za izvršbo samo, če je sodni postopek v državi EU, kjer je bila sodba izvršena, izpolnjeval določena postopkovna pravila.

Zato je sodba lahko potrjena kot evropski nalog za izvršbo samo, če se upošteva dovoljene storitve z listine, navedene v uredbi.

Poleg tega mora listina o začetku postopka vsebovati podrobnosti o:

Nazadnje mora država izvora v EU v izjemnih primerih zagotoviti možnost zoper sodbo vložiti pravno sredstvo.

Izvršba

Postopke izvršbe ureja zakonodaja države EU, v kateri se sodba izvrši (država izvršbe). Od upnika se zahteva, da pristojnim organom za izvršbo predloži:

Od stranke se na podlagi tega, da je tuj državljan ali da nima stalnega bivališča ali bivališča v izvršni državi EU, ne sme zahtevati nobene varščine, jamstva ali pologa.

Pod določenimi pogoji lahko pristojno sodišče v izvršni državi EU zavrne izvršbo sodbe, če je nezdružljiva s prejšnjo sodbo, izdano v katerikoli državi v EU ali zunaj EU. V določenih primerih lahko sodišče izvršbo prekine ali omeji.

Splošne in končne določbe

Z namenom omogočanja dostopa do postopkov izvršbe, se države EU zavežejo k zagotavljanju ustreznih podatkov javnosti in strokovnim krogom v okviru Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

Uredba (EU) št. 1215/2012 zagotavlja, da upniki lahko zahtevajo priznavanje in izvršitev sodbe. Poleg tega uredba ne posega v izvajanje Uredbe (ES) št. 1393/2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 21. oktobra 2005.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (UL L 143, 30.4.2004, str. 15–39).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 805/2004 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 28.06.2016