Okvirni sklep o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi

Okvirni sklep želi zagotoviti, da se po vsej Evropski uniji (EU) za nekatere hujše oblike rasizma in ksenofobije uporabijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni. Poleg tega se z njim želi izboljšati in spodbuditi pravosodno sodelovanje na tem področju.

AKT

Okvirni sklep Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in izrazom ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi.

POVZETEK

Ta okvirni sklep sledi Skupnemu ukrepu 96/443/PNZ, namenjen pa je približevanju zakonodaje in predpisov držav EU na področju kaznivih dejanj, ki vključujejo nekatere oblike rasizma in ksenofobije. Nekatere hujše oblike rasizma in ksenofobije je treba obravnavati kot kazniva dejanja v vseh državah EU, zanje pa morajo biti zagrožene učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.

Okvirni sklep se uporablja za dejanja, kadar:

„Sovražni govor“

Določene oblike ravnanja, ki so navedene v nadaljevanju, se preganjajo kot kazniva dejanja:

Tudi hujskanje, pomoč in podpiranje zgoraj navedenih dejanj je kaznivo.

Vsaka država EU mora zagotoviti, da so navedena dejanja kaznovana:

V primeru pravnih oseb morajo biti kazni učinkovite, sorazmerne in odvračilne, vključujejo pa lahko kazenske sankcije ali denarne kazni. Kazni za pravne osebe lahko vključujejo tudi:

Preiskava ali kazenski pregon rasističnih ali ksenofobičnih kaznivih dejanj ni odvisen od ovadbe ali obtožbe s strani žrtve tega dejanja.

„Zločini iz sovraštva“

Rasistični in ksenofobični motivi se v vseh primerih obravnavajo kot oteževalna okoliščina oziroma lahko sodišča takšne motive upoštevajo pri izrekanju kazni.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Okvirni sklep 2008/913/PNZ

6.12.2008

28.11.2010

UL L 328, 6.12.2012

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi [ COM(2014) 27 final z dne 27. januarja 2014 - ni objavljeno v Uradnem listu].

Komisija v poročilu poudarja, da številne države članice niso v celoti in/ali pravilno prenesle vseh določb okvirnega sklepa, in sicer v zvezi s kaznivimi dejanji zanikanja, opravičevanja in grobega zmanjševanja pomena nekaterih mednarodnih zločinov.

Večina držav EU ima določbe, s katerimi se kaznujejo javno spodbujanje k rasističnemu in ksenofobičnemu nasilju in sovraštvu, vendar te določbe ne prenašajo vedno v celoti kaznivih dejanj iz okvirnega sklepa. Nekatere vrzeli so bile ugotovljene tudi v zvezi z rasističnimi in ksenofobičnimi motivi za zločine, odgovornostjo pravnih oseb in sodno pristojnostjo.

Komisija je leta 2014 začela dvostranske dialoge z državami članicami za zagotovitev popolnega in pravilnega prenosa sklepa.

Zadnja posodobitev 15.06.2014