Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj v drugih državah EU

 

POVZETEK:

Direktiva 2004/80/ES – o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva ima dva glavna elementa.

Zagotavljanje ustrezne odškodnine

Zagotavljanje ustrezne odškodnine žrtvam je lahko oteženo, če:

Direktiva zahteva, da žrtve:

Sodelovanje

Vse države EU so morale določiti nacionalno shemo, ki zagotavlja pošteno in primerno odškodnino, do 1. julija 2005. Direktiva določa sistem sodelovanja med nacionalnimi organi, ki omogoča dostop do odškodnin žrtvam v celi EU:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 26. avgusta 2004. Države EU so jo v nacionalno zakonodajo morale vključiti do 1. januarja 2006.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (UL L 261, 6.8.2004, str. 15–18).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Komisije 2006/337/ES z dne 19. aprila 2006 o oblikovanju standardnih obrazcev za posredovanje zahtev in odločitev v skladu z Direktivo Sveta 2004/80/ES v zvezi z odškodnino žrtvam kaznivih dejanj (UL L 125, 12.5.2006, str. 25–30).

Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L 315,14.11.2012, str. 57–73).

Nadaljnje spremembe Direktive 2012/29/EU so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 08.12.2015