Učinkovitejši postopki izročanja: evropski nalog za prijetje

Osebo, ki je v državi Evropske unije (EU) storila hujše kaznivo dejanje, prebiva pa v drugi državi EU, je mogoče izročiti prvi državi, da se pospešijo sodni postopki, ne da bi povzročili veliko upravno breme.

AKT

Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami - Izjave nekaterih držav članic k sprejetju okvirnega sklepa

POVZETEK

Osebo, ki je v državi Evropske unije (EU) storila hujše kaznivo dejanje, prebiva pa v drugi državi EU, je mogoče izročiti prvi državi, da se pospešijo sodni postopki, ne da bi povzročili veliko upravno breme.

KAJ JE NAMEN TEGA OKVIRNEGA SKLEPA?

Sklep izboljšuje in poenostavlja pravosodne postopke, da se pospeši izročitev oseb iz drugih držav EU, ki so storile hujše kaznivo dejanje.

KLJUČNE TOČKE

Evropski nalog za prijetje nadomešča sistem izročanja. Od nacionalnih pravosodnih organov zahteva, da priznajo zahtevek pravosodnih organov drugih držav EU in se nanj odzovejo s čim manj formalnostmi in v okviru določenega roka. Nalog zahteva predajo osebe, zato da:

Nalog velja v naslednjih primerih:

Sorazmerna raba naloga

Države EU morajo upoštevati naslednje dejavnike (neizčrpen seznam):

Izvršitveni organ mora posameznika po prijetju obvestiti o vsebini naloga za prijetje.

V katerih primerih morajo države EU zavrniti izvršitev naloga?

Pravila za zagotavljanje procesnih pravic v postopkih naloga za prijetje

Ta vključujejo:

Možnost izboljšav

Evropska komisija je leta 2011 v Poročilu navedla, da je evropski nalog za prijetje zelo uspešno pomagal državam EU v boju proti kriminalu, vendar bi lahko dodatni izboljšali nekatera področja, med drugim:

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Evropske komisije o evropskem nalogu za prijetje.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Okvirni sklep 2002/584/PNZ

7.8.2002

31.12.2003

UL L 190, 18.7.2002, str. 1-20

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Okvirni sklep 2009/299/PNZ

28.3.2009

28.3.2011

UL L 81, 27.3.2009, str. 24-36

POVEZANI AKTI

Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1-7)

Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1-10)

Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1-12)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami od leta 2007 (COM(2011) 175 final z dne 11. aprila 2011)

Izjave, kot je določeno v členu 31(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 246, 29.9.2003, str. 1-1)

Zadnja posodobitev 29.07.2015