Učinkovitejši postopki izročitve: evropski nalog za prijetje

 

POVZETEK:

Okvirni sklep 2002/584/JHA o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami

KAJ JE NAMEN TEGA OKVIRNEGA SKLEPA?

Izboljšuje in poenostavlja sodne postopke za hitrejšo vrnitev ljudi iz druge države Evropske unije (EU), ki so zagrešili resno kaznivo dejanje.

KLJUČNE TOČKE

Evropski nalog za prijetje nadomešča sistem izročitve. Od vsakega nacionalnega sodnega organa zahteva, da s kar najmanj formalnostmi in v določenem roku prizna zahteve sodnega organa druge države EU in na njihovi podlagi ukrepa. Nalog zahteva predajo osebe, da:

Nalog velja v naslednjih primerih:

Sorazmerna raba naloga

Države EU morajo upoštevati naslednje dejavnike (neizčrpen seznam):

Izvršitveni organ mora posameznika po prijetju obvestiti o vsebini naloga za prijetje.

V katerih primerih morajo države EU zavrniti izvršitev naloga?

Pravila za zagotavljanje procesnih pravic v postopkih naloga za prijetje

To so med drugim:

Možnost izboljšav

Evropska komisija je sprejela svoje prvo poročilo o evropskem nalogu za prijetje leta 2011. Navedla je, da je evropski nalog za prijetje zelo uspešno pomagal državam EU v boju proti kriminalu, vendar bi lahko dodatno izboljšali nekatera področja, med drugim:

Komisija je sprejela 4. poročilo o izvajanju evropskega naloga za prijetje julija 2020.

OD KDAJ SE TA OKVIRNI SKLEP UPORABLJA?

Uporablja se od 7. avgusta 2002 in države EU morajo sprejeti potrebne ukrepe za skladnost s tem okvirnim sklepom do 31. decembra 2003.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami – Izjave nekaterih držav članic k sprejetju okvirnega sklepa (UL L 190, 18.7.2002, str. 1–20).

Nadaljnje spremembe Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (UL L 297, 4.11.2016, str. 1–8).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1–12).

Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1–10).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami od leta 2007 (COM(2011) 175 final z dne 11. aprila 2011).

Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1–7).

Izjave, kot je določeno v členu 31(2) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 246, 29.9.2003, str. 1).

Zadnja posodobitev 30.10.2020