Medsebojna pravna pomoč v kazenskih zadevah med državami EU

 

POVZETEK:

Konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami EU

Akt sveta o ustanovitvi Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami EU

KAJ JE NAMEN TE KONVENCIJE IN TEGA AKTA?

Namen te konvencije je spodbuditi in pospešiti medsebojno pravno pomoč v kazenskih zadevah med sodnimi, policijskimi in carinskimi organi ter izboljšati hitrost in učinkovitost pravosodnega sodelovanja. Dopolnjuje Konvencijo Sveta Evrope o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah iz leta 1959 in njen protokol iz leta 1978.

Z aktom se odobri konvencija v imenu EU.

KLJUČNE TOČKE

Zaprosila za medsebojno pomoč

Posebne oblike medsebojne pravne pomoči

Prestrezanje telekomunikacij

Posebna pravila za določene države EU

Posebna pravila so predvidena za:

OD KDAJ SE TA AKT IN KONVENCIJA UPORABLJATA?

Konvencija je začela veljati 23. avgusta 2005.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Nadzorovane pošiljke: tehnika, s katero se nezakonitim ali sumljivim pošiljkam drog ali snovi, ki jih nadomeščajo, omogoči iznos z ozemlja, prečkanje ozemlja ali vnos na ozemlje ene ali več držav, njihovi pristojni organi pa so s tem seznanjeni in pošiljke nadzorujejo z namenom identifikacije oseb, ki sodelujejo pri storitvi kaznivih dejanj.

GLAVNI DOKUMENTI

Konvencija, ki jo je Svet pripravil na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije – Izjava Sveta o členu 10(9) – Izjava Združenega kraljestva (1) o členu 20 (UL C 197, 12.7.2000, str. 3–23).

Akt sveta z dne 29. maja 2000 o ustanovitvi Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji (UL C 197, 12.7.2000, str. 1–2).

POVEZANI DOKUMENTI

Protokol h Konvenciji, ki jo je Svet pripravil na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije (UL C 326, 21.11.2001, str. 2–8).

Sporočilo generalnega sekretarja Evropske unije na podlagi člena 30(2) Konvencije, ki jo je Svet pripravil na podlagi člena 34 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije (UL C 197, 12.7.2000, str. 24).

Zadnja posodobitev 10.09.2018(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).