Oblika dovoljenja za prebivanje EU

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1030/2002 – enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane držav nečlanic EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa enotno obliko dovoljenja za prebivanje in informacije, ki jih mora vsebovati, za državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU.

KLJUČNE TOČKE

Uredba (ES) št. 380/2008 spreminja Uredbo (ES) št. 1030/2002 v zvezi z vključevanjem biometričnih identifikatorjev* v enotno obliko za namene dovoljenja za prebivanje.

Ker se sedanja oblika dovoljenja za prebivanje uporablja že več kot 20 let, je bila sprejeta Uredba (EU) 2017/1954.

Uvaja novo enotno predlogo za dovoljenja z novimi varnostnimi zaščitami, da bi preprečili ponarejanje. S slikama in besedilnimi specifikacijami, vsebovanimi v Prilogi k Uredbi (EU) 2017/1954, se nadomestijo tiste v Prilogi k izvirni uredbi iz leta 2002. Države EU imajo šestmesečno prehodno obdobje, da uporabijo obstoječe zaloge dovoljenj za prebivanje.

Ta uredba ne zavezuje ne Irske ne Združenega kraljestva (1), Danska pa se lahko v šestih mesecih po njenem sprejetju odloči, ali bo začela veljati na Danskem.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba ES št. 1030/2002 se uporablja od 15. junija 2002.

Uredba (EU) 2017/1954 se uporablja najpozneje 15 mesecev od takrat, ko Evropska komisija sprejme nove dodatne tehnične specifikacije za dovoljenja za prebivanje.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Biometrični identifikatorji: uporaba ene ali več fizičnih značilnosti posameznika (prstni odtisi, oblika obraza, šarenica), shranjenih na nosilcu, kot so pametna kartica, črtna koda ali dokument, za preverjanje identitete osebe, ki dokument predloži.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav (UL L 157, 15.6.2002, str. 1–7).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1030/2002 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 81, 21.3.2001, str. 1–7).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 04.04.2018(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).