Sodelovanje med državami EU na področju varstva potrošnikov

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Sodelovanje med organi v državah EU

Vsaka država EU imenuje nacionalne organe, odgovorne za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, ki se bodo pridružili mreži za sodelovanje pri izvrševanju. Enotni povezovalni organ v vsaki državi skrbi za usklajevanje med nacionalnimi organi.

Mreža omogoča nacionalnim organom, da izmenjujejo informacije in sodelujejo z enakimi organi iz drugih držav EU, da bi ustavili kršitve potrošniške zakonodaje.

Uredba zajema okoliščine, ki vključujejo kolektivne interese potrošnikov in omogočajo sodelovanje med organi, da bi ustavili kršitve potrošniške zakonodaje, kadar so podjetja in potrošniki locirani v različnih državah.

Odločba 2007/76/EC vsebuje zahteve glede informacij, na primer glede najmanjše količine informacij, ki morajo biti vključene v prošnje za medsebojno pomoč* in v opozorila, rokov, ki se jih je treba držati, dostopa do informacij in uporabe jezikov.

Sodelovanje med nacionalnimi organi se uporablja pri potrošniški zakonodaji, ki zajema na primer:

Medsebojna pomoč in dejavnosti EU

Vsak organ lahko zaprosi druge člane mreže za pomoč pri preiskavi in ustavljanju morebitnih kršitev pravic potrošnikov.

Da bi organi ustavili kršitve, ki se pojavijo sočasno v več ali vseh državah EU, lahko poleg tega:

Prva od teh usklajenih ukrepanj* so zajemala nakupe znotraj aplikacij v spletnih igrah.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 29. decembra 2005 z izjemo pravil o medsebojni pomoči, ki se uporabljajo od 29. decembra 2006.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Medsebojna pomoč: pristojni organ v državi, v kateri so bile kršene potrošniške pravice, lahko zaprosi podoben organ v državi, v kateri ima trgovec sedež, da zagotovi informacije v zvezi z domnevno kršitvijo ali sprejme ukrep, s katerim ustavi kršitev zakonodaje.
Usklajene preiskave potrošniških trgov: sklop preverjanj, ki se sočasno izvedejo na spletnih mestih, da bi ugotovili kršitve potrošniške zakonodaje EU v določenem sektorju. Te preiskave usklajuje Evropska komisija in jih sočasno izvedejo nacionalni izvršilni organi v sodelujočih državah.
Usklajena ukrepanja: skupni pristop nacionalnih organov za izvrševanje k uporabi zakonodaje za varstvo potrošnikov pri razširjenih evropskih kršitvah potrošniške zakonodaje. Evropska komisija podpira te ukrepe.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov („Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov)“ (UL L 364, 9.12.2004, str. 1–11).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2006/2004 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 345, 27.12.2017, str. 1–26).

Glej prečiščeno različico.

Odločba Komisije 2007/76/ES z dne 22. decembra 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, v zvezi z medsebojno pomočjo (UL L 32, 6.2.2007, str. 192–197).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 11.06.2019