Označevanje cen na potrošniških proizvodih

 

POVZETEK:

Pravila Direktive 98/6/ES o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov

Direktiva (EU) 2019/2161 o spremembi Direktive 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva 98/6/ES

Uredba (EU) št. 2019/2161

OD KDAJ SE TI DIREKTIVI UPORABLJATA?

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Direktiva 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom ponujenih proizvodov (UL L 80, 18.3.1998, str. 27–31).

Direktiva (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov (UL L 328, 18.12.2019, str. 7–28).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/2394 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2006/2004 (UL L 345, 27.12.2017, str. 1–26).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2017/2394 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Nov dogovor za potrošnike (COM(2018) 183 final z dne 11. aprila 2018).

Zadnja posodobitev 03.02.2022