Paketno potovanje (do leta 2018)

 

POVZETEK:

Direktiva 90/314/EGS o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Paket je kombinacija najmanj dveh različnih vrst potovalnih storitev (prevoza, nastanitve ali drugih turističnih storitev), ki izpolnjuje naslednja pogoja:

Informacije za potrošnike

Spremembe pogodbe

Odpoved ali neizpolnitev pogodbe

Nova pravila od julija 2018

Direktiva 90/314/EGS bo razveljavljena, nadomestila pa jo bo Direktiva (EU) 2015/2302 z dne 1. julija 2018. Nova direktiva bo razširila zaščito zunaj običajnih organiziranih počitnic, ki jih organizirajo izvajalci izletov. Zaščitila bo potrošnike, ki rezervirajo druge oblike kombiniranih potovanj, npr. kombinacijo leta in hotela ali najema vozila, ki so skupaj v ponudbi na spletnem mestu.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 18. junija 1990. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1992.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJEM

Višja sila: dogodek, ki ga ni mogoče predvideti ali ki je, če se predvidi, preveč neobvladljiv, tj. ni se mu mogoče izogniti z izvajanjem potrebne skrbnosti, kot je naravna nesreča.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (UL L 158, 23.6.1990, str. 59–64).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL L 149, 11.6.2005, str. 22–39).

Direktiva (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS (UL L 326, 11.12.2015, str. 1–33).

Zadnja posodobitev 27.03.2017