Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) EU

 

POVZETEK:

Direktiva Sveta 2006/112/ES – skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je prenovitev in razveljavitev izvirne šeste direktive o davku na dodano vrednost (DDV) ter s tem obrazložitev trenutno veljavne zakonodaje EU o DDV.

KLJUČNE TOČKE

DDV se uporablja za vse transakcije, ki jih za plačilo v EU opravi davčni zavezanec, torej vsak posameznik ali organizacija, ki v okviru svoje dejavnosti dobavlja blago in storitve. Tudi uvozi, ki jih opravijo osebe, so predmet DDV.

Obdavčljive transakcije vključujejo dobavo blaga ali storitev v EU, pridobitev blaga znotraj EU (blago, ki ga podjetje v eni državi EU dobavi ali odpošlje ali odpelje podjetju v drugi državi) in uvoz blaga v EU iz držav zunaj nje.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2007, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 1. januarja 2008.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1–118).

Nadaljnje spremembe Direktive 2006/112/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Sveta (EU) 2018/2057 z dne 20. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave blaga in storitev nad določenim pragom (UL L 329, 27.12.2018, str. 3–7).

Uredba Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (UL L 268, 12.10.2010, str. 1–18).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (UL L 292, 10.11.2009, str. 5–30).

Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici (UL L 44, 20.2.2008, str. 23–28).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva Sveta 2007/74/ES z dne 20. decembra 2007 o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (UL L 346, 29.12.2007, str. 6–12).

Direktiva Sveta 2006/79/ES z dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na uvoz manjših pošiljk blaga nekomercialnega značaja iz tretjih držav (kodificirana različica) (UL L 286, 17.10.2006, str. 15–18).

Zadnja posodobitev 15.04.2019