Varstvo podzemne vode pred onesnaževanjem

 

POVZETEK:

Direktiva 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (direktiva o podzemni vodi)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva vključuje:

Kemijsko stanje podzemne vode

Podzemna voda ima dobro kemijsko stanje, če:

Prisotnost onesnaževal v podzemni vodi

Preprečevanje in omejevanje odvajanj onesnaževal

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 16. januarja 2007. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 16. januarja 2009.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L 372, 27.12.2006, str. 19–31).

Nadaljnje spremembe Direktive 2006/118/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1–73).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 01.03.2017