Barcelonska konvencija o varstvu Sredozemlja

 

POVZETEK:

Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (Barcelonska konvencija)

Konvencija o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (spremenjena Barcelonska konvencija)

Protokol o preprečevanju onesnaževanja Sredozemskega morja zaradi odmetavanja z ladij in zrakoplovov (Protokol o odmetavanju)

Sklep 77/585/EGS o sklenitvi Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem in Protokol o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi odmetavanja z ladij in zrakoplovov

Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz kopenskih virov (Protokol o kopenskih virih onesnaževanja)

Spremembe Protokola o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov s kopnega

Sklep 1999/801/ES o sprejetju sprememb k Protokolu o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega

Sklep 83/101/EGS o sklenitvi Protokola o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov na kopnem

Protokol o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju (Protokol o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti)

Sklep 84/132/EGS – sklenitev Protokola o posebej zavarovanih območjih Sredozemlja

Sklep 1999/800/ES o sklenitvi Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju ter sprejetju prilog k temu Protokolu (Barcelonska konvencija)

Protokol o sodelovanju pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih dogodkih v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morjaa (Preventivni in nujni protokol)

Sklep 2004/575/ES – sklenitev Protokola k Barcelonski konvenciji o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem v zvezi s sodelovanjem pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih dogodkih v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morja

Protokol o integriranem upravljanju obalnih območij Sredozemlja (Protokol o integriranem upravljanju obalnih območij)

Sklep 2010/631/EU – sklenitev Protokola o integriranem upravljanju obalnih območij Sredozemlja h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja

Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem zaradi raziskovanja in izkoriščanja epikontinentalnega pasu, morskega dna in njegovega podmorja (Protokol o dejavnostih na morju)

Sklep 2013/5/EU – pristop EU k Protokolu o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem zaradi raziskovanja in izkoriščanja epikontinentalnega pasu, morskega dna in njegovega podmorja

KAJ JE NAMEN TE KONVENCIJE, SKLEPOV IN PROTOKOLOV?

KLJUČNE TOČKE

Barcelonska konvencija

Cilji konvencije so:

Vsaka pogodbenica sporazuma se zaveže k:

Spremenjena je bila leta 1995. Glavne spremembe se nanašajo na:

Konvencija ima priloženih 7 protokolov:

Protokol o odmetavanju

Preventivni in nujni protokol

Protokol o kopenskih virih onesnaževanja

Protokol o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti

Protokol o dejavnostih na morju

Protokol o nevarnih odpadkih

Protokol o integriranem upravljanju obalnih območij

EU je pogodbenica vseh zgoraj navedenih protokolov, razen Protokola o nevarnih odpadkih.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Dobro okoljsko stanje: v Okvirni direktivi o morski strategiji EU (Direktiva 2008/56/ES – glej povzetek) je opredeljeno kot okoljsko stanje morskih voda, ki zagotavljajo ekološko raznolike in dinamične oceane in morja, ki so čista, zdrava in produktivna v okviru svojih naravnih pogojev, uporaba morskega okolja pa je na trajnostni ravni, tako da se ohrani možnost uporabe in dejavnosti za sedanje in prihodnje generacije.
Integrirano upravljanje obalnih območij: dinamični postopek za trajnostno upravljanje in uporabo obalnih območij, pri čemer se hkrati upošteva krhkost obalnih ekosistemov in krajin, raznolikost dejavnosti in uporab, njihov medsebojni vpliv, pomorsko poslanstvo nekaterih od njih ter njihov vpliv na kopno in morje.

GLAVNI DOKUMENTI

Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem (Barcelonska konvencija) (UL L 240, 19.9.1977, str. 3–11).

Konvencija o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (spremenjena Barcelonska konvencija)

Protokol o preprečevanju onesnaževanja Sredozemskega morja zaradi odmetavanja z ladij in zrakoplovov (UL L 240, 19.9.1977, str. 12–34).

Sklep Sveta 77/585/EGS z dne 25. julija 1977 o sklenitvi Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem in Protokol o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi odmetavanja z ladij in zrakoplovov (UL L 240, 19.9.1977, str. 1–2).

Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem kopenskih virov (UL L 67, 12.3.1983, str. 3–18).

Spremembe protokola o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov s kopnega (UL L 322, 14.12.1999, str. 20–31).

Sklep Sveta 1999/801/ES z dne 22. oktobra 1999 o sprejetju sprememb k Protokolu o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega (Barcelonska konvencija) (UL L 322, 14.12.1999, str. 18–31).

Sklep Sveta 83/101/EGS z dne 28. februarja 1983 o sklenitvi Protokola o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov na kopnem (UL L 67, 12.3.1983, str. 1–2).

Protokol o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju (UL L 322, 14.12.1999, str. 3–17).

Sklep Sveta 84/132/EGS z dne 1. marca 1984 o sklenitvi Protokola o posebej zavarovanih območjih Sredozemlja (UL L 68, 10.3.1984, str. 36–37).

Sklep Sveta 1999/800/ES z dne 22. oktobra 1999 1999 o sklenitvi Protokola o posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju ter o sprejetju prilog k navedenemu protokolu (Barcelonska konvencija) (UL L 322, 14.12.1999, str. 1–2).

Protokol o sodelovanju pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih dogodkih v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morja (UL L 261, 6.8.2004, str. 41–46).

Sklep Sveta 2004/575/ES z dne 29. aprila 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Protokola k Barcelonski konvenciji o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem v zvezi s sodelovanjem pri preprečevanju onesnaževanja z ladij in ob izrednih dogodkih v boju proti onesnaževanju Sredozemskega morja (UL L 261, 6.8.2004, str. 40).

Protokol o integriranem upravljanju obalnih območij Sredozemlja (UL L 34, 4.2.2009, str. 19–28).

Sklep Sveta 2010/631/EU z dne 13. septembra 2010 o sklenitvi Protokola o integriranem upravljanju obalnih območij Sredozemlja h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja v imenu Evropske unije (UL L 279, 23.10.2010, str. 1–2).

Protokol o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem zaradi raziskovanja in izkoriščanja epikontinentalnega pasu, morskega dna in njegovega podmorja (UL L 4, 9.1.2013, str. 15–33).

Sklep Sveta 2013/5/EU z dne 17. decembra 2012 o pristopu Evropske unije k Protokolu o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem zaradi raziskovanja in izkoriščanja epikontinentalnega pasu, morskega dna in njegovega podmorja (UL L 4, 9.1.2013, str. 13–14).

POVEZANI DOKUMENTI

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem zaradi raziskovanja in izkoriščanja epikontinentalnega pasu, morskega dna in njegovega podmorja h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemskega morja (UL L 187, 6.7.2013, str. 1).

Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o integriranem upravljanju obalnih območij Sredozemlja h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (UL L 242, 20.9.2011, str. 1).

Zadnja posodobitev 30.06.2020