Statistika odpadkov

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Zakonodaja zajema izdelavo statistike, ki jo države EU in Evropska komisija opravijo vsaka na svojem področju pristojnosti:

Nomenklatura

Države EU in Komisija morajo za izdelavo svojih statistik uporabiti nomenklature (kategorije), določene v prilogah I do III. Te nomenklature se nanašajo na

Zbiranje podatkov

Podatki, ki se uporabljajo za izdelavo statistike, se zbirajo s pomočjo raziskav, statističnih ocen ali upravnih ali drugih virov. Iz raziskav so izključena podjetja z manj kot 10 zaposlenimi, ki ne ustvarjajo velikih količin odpadkov.

Prenos statistike na Eurostat

Države EU morajo prenesti statistične rezultate (vključno z zaupnimi podatki) na Eurostat v 18 mesecih po zaključku referenčnih obdobij, določenih v prilogah I in II. To je treba storiti vsaki dve leti.

Komisija lahko sprejme ukrepe, ki so potrebni za uporabo ali spremembo Uredbe. Ti ukrepi se nanašajo na:

Poročila

Komisija vsaka tri leta poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o statistiki, izdelani na podlagi te uredbe, njeni kakovosti in obremenitvi podjetij.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 29. decembra 2002.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (UL L 332, 9.12.2002, str. 1-36).

Naknadne spremembe Uredbe (ES) št. 2150/2002 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima zgolj dokumentarno vrednost .

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (ES) št. 1445/2005 z dne 5. septembra 2005 o opredelitvi ustreznih meril za oceno kakovosti in vsebini poročil o kakovosti statistike odpadkov za izvajanje Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 229, 6.9.2005, str. 6-12).)

Uredba Komisije št. 782/2005 z dne 24. maja 2005 o določitvi oblike za posredovanje rezultatov o statistiki odpadkov (UL L 131, 25.5.2005, str. 26-37).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 07.11.2016