Vloga živalskih vrtov pri ohranjanju biotske raznovrstnosti

POVZETEK:

Direktiva 1999/22/ES o zadrževanju prosto živečih živali v živalskih vrtovih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Pogoji

Direktiva zahteva, da države EU sprejmejo ukrepe za izdajanje dovoljenj in izvajanje rednega inšpekcijskega nadzora v živalskih vrtovih z namenom, da preverijo izpolnjevanje pogojev za njihovo izdajanje.

Za pridobitev operativnega dovoljenja morajo živalski vrtovi:

Izdaja dovoljenj in inšpekcijski nadzor

Dobre prakse

Leta 2015 je Evropska komisija objavila Dokument o dobrih praksah direktive EU o živalskih vrtovih. Ta je namenjen pomoči državam EU pri izboljšanju skladnosti z zahtevami direktive z izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 9. aprila 1999. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 9. aprila 2002.

AKT

Direktiva Sveta 1999/22/ES z dne 29. marca 1999 o zadrževanju prosto živečih živali v živalskih vrtovih (UL L 94, 9.4.1999, str. 24–26)

Zadnja posodobitev 06.06.2016