Bernska konvencija

 

POVZETEK:

Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov

Sklep 88/72/EGS – sklenitev Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov

KAJ JE NAMEN TE KONVENCIJE IN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

ZAČETEK VELJAVNOSTI

Bernska konvencija je začela veljati 6. junija 1982.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNA DOKUMENTA

Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (UL L 38, 10.2.1982, str. 3–32).

Sklep Sveta 82/72/EGS z dne 3. decembra 1981 o sklenitvi Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija) (UL L 38, 10.2.1982, str. 1–2).

POVEZAN DOKUMENT

Sklep Sveta 98/746/EC z dne 21. decembra 1998 o odobritvi v imenu Skupnosti sprememb dodatkov II in III k Bernski konvenciji o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, ki so bile sprejete na 17. sestanku Stalnega odbora Konvencije (UL L 358, 31.12.1998, str. 114).

Zadnja posodobitev 15.05.2020