Pogodba in Protokol o energetski listini

 

POVZETEK:

Sklep 98/181/ES, ESPJ, Euratom – o Pogodbi o energetski listini in Protokolu k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki, ki so ju sklenile Evropske skupnosti

Sklepna listina mednarodne konference in sklep Konference podpisnic energetske listine glede spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini – Skupne izjave – Priloga I: Sprememba trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini – Priloga II: Sklepi v zvezi s sprejemom Spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini

Sklepna listina konference o Evropski energetski listini –Priloga 1: Pogodba o energetski listini – Priloga 2: Sklepi v zvezi s Pogodbo o energetski listini

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA IN POGODBE?

KLJUČNE TOČKE

Ključni klavzule Pogodbe o energetski listini se nanašajo na varstvo naložb, trgovino z energetskimi materiali in izdelki, tranzit ter reševanje sporov.

Poslovanje, naložbe, trgovina in varstvo

Določbe pogodbe vključujejo:

Suverenost nad energetskimi viri

Pogodba priznava suverene pravice držav nad energetskimi viri in ponovno potrjuje, da se te pravice morajo uresničevati v skladu s pravili mednarodnega prava, ne da bi vplivale na splošne cilje pospeševanja dostopa do energetskih virov in njihovega gospodarskega izkoriščanja in razvoja.

Okoljevarstveni vidiki

Preglednost

Pogodbenice morajo določiti najmanj eno informacijsko mesto, kamor se lahko naslovijo zahtevki za informacije o zakonih, predpisih, sodnih sklepih in upravnih odločbah v zvezi z energetskimi materiali in izdelki.

Reševanje sporov

Pogodba vključuje določbe za reševanje sporov med sodelujočimi državami po diplomatski poti in na ad hoc razsodiščih ter – v primeru naložb – med investitorji in državami gostiteljicami. Če se naložbeni spor ne more v treh mesecih rešiti po mirni poti, lahko investitor po svoji izbiri preda spor v reševanje:

Podpisnice, Konferenca podpisnic energetske listine, protokoli in deklaracije

Izjeme

Pogodbenice ne smejo uresničevati naložb v zvezi s trgovino, ki niso skladne s Splošnim sporazumom o carinah in trgovini (GATT) iz leta 1994, ki ustanavlja Svetovno trgovinsko organizacijo (STO) in nič v pogodbi ne izvzema članic STO iz sporazuma.

Pogodba nobeni podpisnici ne preprečuje ukrepov, ki so:

Protokol k energetski listini

Protokol je bil sprejet v skladu s pogodbo. Njegovi cilji vključujejo:

Mednarodna energetska listina

Nova Mednarodna energetska listina je bila sprejeta leta 2015 in podpisalo jo je več kot 65 držav in organizacij, vključno z EU in vsemi državami EU. Namen te nove listine je vključiti čim več novih držav, ki so pripravljene sodelovati na področju energije in ki prepoznavajo pomen energetske varnosti za države, ki proizvajajo, prenašajo in trošijo energijo. Nova listina nadgrajuje in posodablja Energetsko listino iz leta 1991.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Pogodba o energetski listini je začela veljati 16. aprila 1998, spremembe o določbah v zvezi s trgovino pa so načeloma nadomestile sklicevanja na GATT s STO z veljavnostjo od 23. julija 1998.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta in Komisije 98/181/ES, ESPJ, Euratom z dne 23. septembra 1997 o Pogodbi o energetski listini in Protokolu k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki, ki so ju sklenile Evropske skupnosti (UL L 69, 9.3.1998, str. 1–116).

Sklepna listina Mednarodne konference in sklep Konference podpisnic energetske listine glede spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini – Skupne izjave – Priloga I: Sprememba trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini – Priloga II: Sklepi v zvezi s sprejemom Spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini (UL L 252, 12.9.1998, str. 23–46).

Sklepna listina konference o Evropski energetski listini –Priloga 1: Pogodba o energetski listini – Priloga 2: Sklepi v zvezi s Pogodbo o energetski listini (UL L 380, 31.12.1994, str. 24–88).

POVEZANI DOKUMENTI

Konferenca podpisnic energetske listine – Pravila o vodenju spravnega postopka v tranzitnih sporih (UL L 11, 16.1.1999, str. 39–44).

Sklep Sveta 2001/595/ES z dne 13. julija 2001 o potrditvi spremembe trgovinskih določb Pogodbe o energetski listini s strani Evropske skupnosti (UL L 209, 2.8.2001, str. 32).

Sklep Sveta 1999/37/ES z dne 26. novembra 1998 o stališču, ki ga zavzame Evropska skupnost do pravil, ki jih sprejme Konferenca podpisnic Energetske listine in ki zadevajo vodenje spravnega postopka v tranzitnih sporih (UL L 11, 16.1.1999, str. 37–38).

Zadnja posodobitev 25.05.2020