Smernice o konceptu vpliva na trgovino

 

POVZETEK:

Smernice o konceptu vpliva na trgovino, ki ga vsebujeta člena 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

KAJ JE NAMEN TEH SMERNIC?

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TE SMERNICE UPORABLJAJO?

Uporabljajo se od 27. aprila 2004.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Karteli: skupina podobnih, a neodvisnih podjetij, ki se združijo in določajo cene, omejijo proizvodnjo ali si med sabo delijo trge ali stranke.
Vertikalni sporazumi: sporazumi med podjetji, ki poslujejo na različnih stopnjah dobavne verige, na primer, če eno podjetje drugemu podjetju dobavlja proizvodni material.
Horizontalni sporazumi: sporazumi med konkurenčnimi podjetji.
Ustanavljanje: svoboda družb (samozaposlenih posameznikov in strokovnjakov ali pravnih oseb, kot so podjetja), ki zakonito delujejo v eni državi EU, da opravlja gospodarsko dejavnosti na stabilen in neprekinjen način v drugi državi EU.

GLAVNI DOKUMENT

Obvestilo Komisije – Smernice o konceptu vpliva na trgovino, ki ga vsebujeta člena 81 in 82 Pogodbe (UL C 101, 27.4.2004, str. 81–96).

POVEZANI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VII – Skupna pravila o konkurenci, obdavčitvi in približevanju zakonodaje – Poglavje 1 – Pravila o konkurenci – Oddelek 1 – Pravila za podjetja – Člen 101 (prejšnji člen 81 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 88–89).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VII – Skupna pravila o konkurenci, obdavčitvi in približevanju zakonodaje – Poglavje 1 – Pravila o konkurenci – Oddelek 1 – Pravila, ki veljajo za podjetja – Člen 102 (prejšnji člen 82 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 89).

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1–25).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1/2003 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 29.05.2020