Sledna pravica v korist avtorja izvirnega umetniškega dela

 

POVZETEK:

Direktiva 2001/84/ES o sledni pravici v korist avtorja izvirnega umetniškega dela

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je uvesti obvezno sledno pravico* v korist avtorja izvirnih umetniških del po vsej EU.

KLJUČNE TOČKE

Umetniška dela pod sledno pravico

Pod pogojem, da je umetniška dela izdelal umetnik ali da gre za kopije, izdelane v omejenem številu, ki štejejo za izvirna umetniška dela v skladu s strokovno uporabo (na primer, omejeno število produkcij ali podpisanih del), sledna pravica velja na primer za:

Sledna pravica ne velja za izvirne rokopise pisateljev ali skladateljev.

Predmet sledne pravice

Trajanje varstva sledne pravice

Trajanje varstva je določeno v Direktivi 2006/116/ES, ki usklajuje trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic, in sicer na 70 let od smrti avtorja.

Izračun sledne pravice

Upravičenci

Pravica obveščanja

Osebe, ki so upravičene do nadomestil, imajo pravico, da v roku treh let po nadaljnji odsvojitvi od vsakega strokovnjaka s trga umetnin zahtevajo vsakršne informacije, ki so nujno potrebne za plačilo nadomestil za nadaljnjo odsvojitev.

Poročilo o izvajanju Direktive ter ključna načela in priporočila

Evropska komisija je leta 2011 sprejela poročilo o izvajanju Direktive. Poročilo vsebuje predlog za vzpostavitev dialoga z zainteresiranimi stranmi (vključno z organizacijami za kolektivno upravljanje pravic, avtorji in strokovnjaki s trga umetnin, kot so trgovci z umetninami, galerije, dražitelji), ki bodo zadolžene za podajanje priporočil glede izboljšanja sistema zbiranja in razdeljevanja nadomestil za sledno pravico v EU. Leta 2014 so predstavniki teh organizacij podpisali „Ključna načela in priporočila o upravljanju avtorske sledne pravice“.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

OZADJE

Čeprav Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del dodeljuje avtorju izvirnega umetniškega dela sledno pravico, pa ta ni zavezujoča, kar pomeni, da je nekatere države EU ne uporabljajo. Posledica tega so ovire in izkrivljanje konkurence na notranjem trgu ter pomanjkljivo varstvo za avtorje izvirnih umetniških del.

KLJUČNI POJMI

Sledna pravica: pravica v korist avtorja izvirnega umetniškega dela do prejema odstotka cene, dosežene pri kakršni koli nadaljnji odsvojitvi tega dela, ki jo opravijo strokovnjaki s trga umetnin (dražbene hiše, galerije ali kakršen koli drug trg umetniških del).

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o sledni pravici v korist avtorja izvirnega umetniškega dela (UL L 272, 13.10.2001, str. 32–36).

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru: Poročilo o izvajanju in učinkovanju Direktive o sledni pravici (2001/84/ES) (COM(2011) 878 final z dne 14. decembra 2011).

Direktiva 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (Kodificirana različica) (UL L 372, 27.12.2006, str. 12–18).

Nadaljnje spremembe Direktive 2006/116/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 11.01.2019